beszeljuk meg rozsnyo

Rozsnyón ismét megvalósult a Beszéljük meg című programbemutató találkozó.

Ezúttal Köteles László, az MKP parlamenti képviselőjelöltje volt a meghívott vendég, aki a Szlovák Titkosszolgálat ellenőrző bizottságának alelnöke volt, érdekes és nagyon aktuális témával várta az érdeklődőket. A vitavezető, Vincze Norbert, az MKP parlamenti képviselőjelöltje volt, a téma pedig a Gorilla.

Köteles László részletes tájékoztatást nyújtott a jelenlévőknek Szlovákia biztonsági ügyeit és szervezeteit érintően. Egészen az első világháború óta elemezte a titkosszolgálatok módszereit, feladatait, mely fontos volt abból a szempontból, hogy megértsük, miért tartunk a Gorilla ügynél. A későbbi időszakot, rendszert, módszereket nagyban befolyásolták a Csehszlovák Titkosszolgálat tevékenységei. 1989-ben a rendszerváltáskor változások következtek be ezen a téren is. Viszont 1993-ban az akkor hatalomra került vezetésnek már az első héten az első döntései közé tartozott megalakítani a Szlovák Titkosszolgálatot, melynek jellemzője a “mikrojelentések” voltak. 1999-ben is voltak már nagy botrányok, ügyek. Egyik legnagyobb és legeltussoltabb ügyként a kassai, mai Magyar Főkonzulátus épületének a felújítása említhető.

A Gorilla ügy a Szlovák Titkosszolgálat egyik aktája, amely 2005-2007 években egy lakásban történt beszélgetések lehallgatásait foglalja magában. Az akta konkrét dátumokat, neveket, az ott lefolytatott tárgyalásokat, egyezkedéseket és a lakásban megjelentek elemzéseit tartalmazza azokról is, akik nem értettek egyet az ilyen gazdasági döntésekkel. Ezek az adatok valósak, ugyanis az ott tárgyalók nem is sejtették, hogy lehallgatják őket.

Köteles László véleménye szerint a Gorilla tüntetések függetlensége is megkérdőjelezhető, hiszen már a 2010-es parlamenti választások előtt is egyes politikai pártok tulajdonában volt ez az akta, melynek nyilvánosságra hozatalát akkor nem tették meg. Jelenleg két szerv is vizsgálja az ügyet, a Belügyminisztérium, Daniel Lipšic személyes vezetésével, valamint a főügyész helyettese, Jaroslav Trnka, aki már egyszer lezárta a vizsgálatot, most pedig a nyilvános nyomásra kénytelen volt újra elindítani. Túlságosan sok, most is vezető pozícióban levő ember érdeke fűződik a Gorilla ügynek az elhallgatásához, és így utólag érthetővé válnak a parlamentben hozott döntések a másfél év alatt. Ilyen a Jaroslav Trnka megvédése és kinevezése, az egyes botrányok elsimítgatása, mint például a két szavazólappal megtörtént szavazások.

Köteles László szerint, egy ilyen akta alapján nem valószínű, hogy vezető politikust elítéljenek. Szerinte a társadalomnak ez az ügy a gondolkodásban kell, hogy változást hozzon. A jelenlévőkkel tudatta, hogy a magyar politikai elit 1991-től nem igényelte a részvételt a titkosszolgálat vezetésében, hogy az MKP a gazdaságilag érdekelt csoporttól elzárkózott és 2007-ben ez is az egyik oka volt annak, hogy az MKP-ban elnökcsere történt. Ennek köszönhetően, és hogy 2009-ben egy csoport elhagyta a pártot, az MKP most elmondhatja magáról, hogy a parlamenti képviselőjelöltjei közül egyik sem érdekelt az ügyben, és a párt tiszta. Ebből kifolyólag egyedül az MKP tud lehtőséget adni, hogy ez az ügy ki legyen vizsgálva a választások után, mivel nem érintett benne. Ha nem cserélik le a jelenlegi politikai pártok vezetőit, akkor nem lesz politikai akarat ennek és a többi ügynek a kivizsgálására.

Az este során nagyon sok téma került még elő, ilyenek voltak a Malina-ügy, az SNS petíciója a szlovák nyelv kizárólagos használatáról Szlovákia területén, az önkormányzati választások elemzése, a környező országok politikája …

2012. február 23-án a Rákóczi Magyar Házban a fiatalság képviselteti magát, meghívott vendég Cziprusz Zoltán, az ICS alelnöke, aki az ifjúság és politika című témával kapcsolatosan látogat el Rozsnyóra.

Beke Beáta, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”32360,32298,32150″}