32474

 Abaúj-torna megyéből a szalóci parókiára, a borzovai templom tornyára, a magyarbődi imateremre; Gömör megyéből a balogiványi parókiára, a bejei templom tetőzetének rendbetételére, a felsőrási templom tornyára kértek támogatást.

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegyében kilenc gyülekezet nyújtott be kérvényt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjához pénzügyi támogatás céljából.  Az őszi közgyűlés döntése alapján ezúttal is három pályázatot továbbított az egyházmegye vezetése a Közalap építkezési kerethez.
Az egyházmegye negyvenhat gyülekezetéből érkezett kilenc kérelemből három templom felújítását célozta meg, három pályázatban parókia átépítésére kértek pénzbeli támogatást, az egyik gyülekezet az imatermet szeretné rendbe tenni, egy másik pedig a gyülekezeti ház építésének további folytatására kért fedezetet, egy kérvény pedig a keletkezett károk helyreigazításra szeretett volna hozzájárulást kapni.
Az egyházmegyei közgyűlés döntése alapján az első helyre sorolták a szalóci gyülekezet kérvényét. A 4600 eurós költséggel járó parókia felújítására 3 066 eurós támogatást kértek. A második helyen szereplő borzovai reformátusok hatezer euróból tennék rendbe a templomuk tornyát, amihez a Közalaptól négyezer eurós hozzájárulást várnak. A harmadik helyi besorolást kapta a magyarbődi egyházközség, akiknek az imatermük az előzetes tervek alapján 2 418 eurós kiadással újulna meg és közel kétezer eurós pénzügyi támogatást szeretnének kapni a költségek fedezésére.
Az egyházmegye 46 gyülekezete három – abaúj, torna és gömöri – területen fekszik. Az egyházmegye vezetősége különös figyelmet szentel a támogatások megítélésénél, hogy a területén élő gyülekezetek arányos hozzájárulásban részesüljenek. Ebből a célból a kérvények elbírálásánál segítségül szolgál egy táblázat is, amely alapján visszamenőleg tíz évre áttekintést ad arról, mely gyülekezetek kaptak már pénzügyi fedezetet.
A 2011-es évben az áji gyülekezet a templomuk tornyának festésére 2 500 eurót, a pányiak a százéves templomuk felújítására 2 455 eurót, a nagyidaiak pedig 2 245 eurót kaptak az imaházuk szigetelésére a Közalap építkezési keretéből.
2005-ben Pelsőc, Komáróc és Buzita, 2006-ban Rozsnyó, Reste és Migléc, 2007-ben Szádalmás, Barka és Jablonca, 2008-ban Csécs, Körtvélyes és Pelsőc, 2009-ben Barka, Bódvavendégi és Alsólánc, 2010-ben Gömörliget, Zsarnó és Felsőlánc kapott pénzbeli hozzájárulást a Közalaptól, illetve annak elődjétől a Segélyalaptól.

A Gömöri Református Egyházmegyében tizenkét gyülekezet nyújtott be pályázatot a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház építkezési keretéhez a tervezett felújításokhoz való pénzügyi támogatás céljából. Az egyházmegyei közgyűlés döntése alapján ezúttal is három pályázatot továbbított az Esperesi Hivatal elbírálás céljából a Közalaphoz.
A  28 anyaegyházközsége közül tizenketten nyújtottak be pályázatot az Esperesi Hivatalhoz, amely azokat az egyházmegyei közgyűlésen ismertette és bocsátott rangsorolásra. Az első helyre a balogiványi gyülekezet kérvénye került, akik 5 700 eurós támogatást kérnek a parókiájuk felújítására. Második besorolást kapott a bejeiek pályázata, akik kétezer eurós hozzájárulást szeretnének kapni a templomuk tetőzetének rendbetételére.  Az egyházmegyei közgyűlés döntése alapján a  harmadik helyet a felsőrási egyházközség pályázata szerezte meg, akik a templomuk tornyát tervezik felújítani és ehhez ezer eurós pénzügyi segítséget kérnek a Közalaptól.
Rajtuk kívül támogatást kért még a hanvai, hubói, felsővályi, alsópokorágyi, uzapanyiti, simonyi, gömörhorkai, feledi és naprágyi egyházközségek is, akiknek a kérelme most nem került felterjesztésre – tájékoztatta a Reformata honlapot Nagy Ákos Róbert esperes. 
2011-ben a nagybalogi egyházközség 3 100 eurós támogatást kapott a parókia ablakcseréjére és az épület külső tatarozására. A naprágyiak templomának a tetőzete 2 100 eurós hozzájárulással újult meg, a tornaljaiak pedig az 1 100 eurós közalapi pénzügyi segítségből a lelkészlak tetőzetére vásároltak cserepet.

Reformata, Felvidék.ma