Adóhivatal

Ha 2012. április 2-i lejárattal óhajtjuk leadni 2011-es évi jövedelemadó bevallásunkat, nem árt átismételni az SzK ide vonatkozó jogszabályának 2011-re alkalmazandó kitételeit és változásait. Ebben segít Polgár Hajnalka összefoglalója.

Amennyiben (a 2012. június 30-i határidőig kiterjeszthető) halasztás igénybevétele nélkül, a törvényes időpontig, azaz 2012. április 2-i lejárattal óhajtjuk leadni 2011-es évi jövedelemadó bevallásunkat, nem árt átismételni az SzK vonatkozó 595/2003 számú jövedelemadózásról szóló jogszabályának 2011-re alkalmazandó kitételeit és változásait. (A gyorsabb tájékozódás érdekében a fent említett jogszabály egyes részeinek leírásakor zárójelben az érintett paragrafust is közöljük.)

Adóbevallási kötelesség

A hatályos jogszabályok értelmében adókötelezettséggel azon adóalany rendelkezik, akinek az éves jövedelme meghaladta az adómentes alap 50%- át (§32). Ez az összeg a 2011-es évre 1 779,65 eurót jelent. A fenti összeg alatt kimutatható jövedelemből az adóalany önkéntes adóbevallást adhat le. Önkéntes adóbevallást a munkaelvégzési szerződések valamelyike alapján idénymunkát vagy alkalmi munkát vállalóknak érdemes, hisz így visszaigényelhető számukra a bérükből lefogott adóelőleg összege. Nem képezik az adóalap részét a forrásadóval megadózott jövedelmek, mivel ezen a jövedelmek adókötelezettsége azok kifizetésekor teljesítve van, ezért ezen jövedelmekből nem kell, és nem is lehet adót bevallani. Ide tartoznak például a kamatjövedelmek, a médiában – újságokban, folyóiratokban, rádióban vagy televízióban – közölt szerzői díjakból származó jövedelmek, amennyiben a tevékenység nem tartozik a művészi megnyilvánulás kategóriájába (§43). További változást jelent, hogy az ingatlanbérletekből, alkalmi bevételekből – a mezőgazdasági termelésből származóakat is beleértve –, az ingóságok alkalmi bérbeadásából és az értékpapír átruházásából származó jövedelmek adómentes része a létminimum ötszörösében meghatározott összegről a fixen megállapított 500,- EUR összegre csökkent.

Adómentes jövedelemnek számít az öt éven túl tulajdonunkban lévő ingatlan eladásából származó jövedelem is, ám a két év állandó lakhelyre vonatkozó kitétel 2011-től már nincs a törvényben. Adómentes jövedelemnek számít továbbá a táppénz, a szociális és egyéb állami támogatás, a járulékok, kapott kártérítések, a tartásdíjak, nyugdíjak és ösztöndíjak is (§9). Mindezek a felsorolt keretek határai közt nem képezik adózás tárgyát.

Az adómentes alap – adókedvezmények

A 2011-es év adóbevallása vonatkozásában az adómentes alap a létminimum 19,2 szeresének megfelelő összeg, tehát 3 559,30 EUR jelent. Az adómentes alap csak az ún. aktív jövedelem részleges adóalapjából érvényesíthető. Ezek az aktív jövedelmek a bérjövedelmek és a vállalkozásokból származó jövedelmek. Vállalkozásból származó jövedelmek esetén, a vállalkozás előzőévekből származó veszteségei is csupán ezen aktív vállalkozói jövedelmekből vonhatók le adóalap csökkentésre.
A passzív jövedelmekhez főleg az ingatlanbérletekből, tőkebefektetésekből, ingóságok eladásából, alkalmi bevételekből, az öröklött szerzői jogokból, nyereményekből származó jövedelmek tartoznak, ezért ezekből nem érvényesíthető az adómentes alap. A feleségre (házastársra) vonatkozó adómentes alap új szabályozás szerint egészében, vagy részlegesen az aktív jövedelmek vonatkozásában érvényesíthető, ám amennyiben a házastárs jövedelme 3 559,30 EUR-nál magasabb összeg nem igényelhető a házastársra adóalap csökkentés.
Az élet-, nyugdíjbiztosítások és a célirányos takarékoskodás már semmilyen mértékben nem érvényesíthetők adóalap csökkentő tételként. Az egészségügyi alkalmazottak adóalap csökkentésére vonatkozó jogszabályrész megszűnt, így ez a 2011-es évi adóbevallásoknál már nem igényelhető.

Egyéb adóalap növelő és csökkentő változások

A külföldi szolgálati utakra folyósított költőpénz 2011-től szintén adóköteles. A kézműves kategóriában működő vállalkozások az eddigi 60% helyett, a többi vállalkozással együtt, bevételeik 40%-át érvényesíthetik átalány-költségként.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenés adóleírása havi szétírással érvényesíthető. Ez azt jelenti, hogy már nem jelent teljes éves értékcsökkenési adóleírást az év végén tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba befektetett kiadás. Ne feledjük el, hogy 2012. március 1-ig valamennyi hozzáadottérték-adónyilvántartásba vett vállalkozónak az illetékes adóhivatallal szemben bejelentkezési kötelezettsége van az elektronikus kézbesítésekhez. Az alkalmazói státuszú vállalkozók 2012-től kötelesek az illetékes adóhivatalnak immár havi rendszerességgel kimutatást leadni az alkalmazottaik jövedelméről és adójáról.

Ezek a jövedelemadózást érintő leglényegesebb változások.

Polgár Hajnalka közgazdász