32439

Az Akadémiai Közösség szavazatai alapján a következő négyéves ciklusban is Komzsík Attila tölti majd be a dékáni posztot a nyitrai a Közép-európai Tanulmányok Karán.

Komzsík a kedd délelőtt megrendezett nyilvános ülésen értékelte az elmúlt négy év eseményeit és előrelépéseit: prezentációjában kitért a sikeres akkreditációra, melynek köszönhetően az elmúlt időszakban a tanulmányi programok száma duplájára nőtt bővülve két doktori képzéssel is, továbbá felhívta a figyelmet a modernizált és kibővült infrastruktúrában rejlő lehetőségekre.

Az dékánjelölt prezentációja második felében a jövőben megoldandó kérdésekre tért ki. Elsődleges célul jelölve meg megőrizni a KETK magyarsághoz, magyar nyelvhez fűződő bensőséges kapcsolatát, továbbá gyorsan és effektíven kezelendő problémának tüntette fel a karra jelentkezők számának csökkenését. Négyéves programja tartalmazta az oktatást, tudományos munkát és kutatást, nemzetközi kapcsolatokat, illetve marketinget és humán forrásokat érintő terveit is.

Komzsík Attila jelenlegi dékán, valamint dékánjalölt programpontjainak bemutatása után meghirdetett vitában felszólalt László Béla professzor is, a KETK első dékánja, aki kinyilvánította köszönetét, valamint támogatásáról biztosította az újraválaszantandó dékánjelöltet.

Komzsík Attila 1974-ben született Párkányban, tanulmányait Nyitrán végezte a Természettudományi Karon, matematika – fizika szakon. 1997-től a matematika tanszéken dolgozott. Tagja volt a Selye János Szakkollégiumnak, elnöke volt a Kempelen Farkas Társaságnak, mely a felvidéki doktoranduszokat tömöríti. 2005-től a Jedlik Ányos Polgári Társulás elnöke, 2008-tól pedig a KETK dékánja.

SZR, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”32412″}