tanulok

 Az idén tizenöt elsőssel írattak be többet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház öt egyházi alapiskolájába, mint egy évvel korábban. 

Az előzetes adatok alapján várhatóan szeptemberben a legtöbb elsőse a vajáni és a rozsnyói oktatási intézménynek lesz. A református egyház négy egyházközségi és egy egyházmegyei fenntartású alapiskolájába ötvennyolc leendő elsőst írattak be a szülők a 2012/2013-az tanévre.

Az Ungi Református Egyházmegye által létrehozott vajáni alapiskolába tizennyolc leendő elsőst írattak be a szülők. Ez kettővel kevesebb, mint mint egy évvel korábban, viszont akkor ketten halasztást kaptak, így szeptemberben 17 kezdték meg a tanévet. Az elmúlt évek adatai alapján elmondható, hogy növekszik a tíz évvel ezelőtt alapított oktatási intézmény tanulóinak a létszáma. Tavaly 127 látogatták az iskolát, jelenleg 145 tanulót jegyeznek.
Az abaúj-tornai egyházmegyében működő egyházközségi alapítású rozsnyói egyházi alapiskolába az idén tízzel több gyermeket, vagyis 18 írattak be, mint egy évvel korábban. Akkor nyolc iskolakezdővel számoltak, végül kilencen ültek be szeptemberben az iskolapadokba. A teljes szervezettségű alapiskolának jelenleg 167 tanulója van.
A barsi egyházmegyéhez tartozó szintén egyházközségi fenntartású érsekkétyi magyar tannyelvű egyházi alapiskolába és óvodába az idén hat leendő kis elsőst írattak be. Egy évvel korábban viszont egyetlen egy gyermeket sem. Így szeptemberben a tanév elsősök nélkül indult. Az oktatási intézményt jelenleg 53 látogatják, kettővel kevesebben, mint 2011-ben.
A komáromi egyházmegyében csak Martoson működik egyházi alapiskola, de csak az alsó tagozatosok számára. A februári beiratkozások idején hat leendő elsőst írattak be a szülők az egyházközségi fenntartású iskolába. Egy évvel korábban viszont tizenegy elsőssel számolhatott az oktatási intézmény, szeptemberben közülük viszont csak nyolcan kezdték meg a tanévet. A négyosztályos alapiskolának tizenhét tanulója van, öttel több, mint tavaly.
A pozsonyi egyházmegyében Alistálon van egyházi alapiskola. A beíratási időszakban tíz gyermeket jelentettek be a 2012/13-as tanévre az első osztályba. Tavaly öt elsőssel számolhattak és szeptemberben is ugyanennyien kezdték meg a tanévet. A teljes szervezettségű oktatási intézményt 51 tanuló látogatja, kilenccel több, mint egy évvel korábban.

Az öt egyházi alapiskolának összesen 406 tanulója van, huszonhéttel több, mint 2011-ben.

Reformata, Felvidék.ma