32892

A 2012. március 10-i parlamenti választásokon a magyarok részvételi aránya jóval elmaradt az országos átlagtól, ez okozta azt, hogy az MKP gyakorlatilag a 2010-es választásokkal azonos szavazatszámmal sem lépte át a választási küszöböt.

Ennek igazolására elég rátekinteni a Szlovák Statisztikai Hivatal választási részvételt ábrázoló térképére. A sötétkék színnel azok a választási körzetek vannak feltüntetve, amelyekben jóval kisebb volt a választási kedv az országos átlagnál, a hét körzet közül hat Dél-Szlovákiában található!

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/32892g.jpg” width=”854″ height=”106″ title=”választási részvétel”}választási részvétel{/japopup}

A magyarok által lakott járásokban 1 039 712 volt az érvényes szavazatok száma, a magyarok által nem lakott járásokban pedig 2 596 433 (az összes érvényes voks) – 1 039 712, azaz 1 556 721. A Most-Híd összesen 176088 szavazatot kapott, A magyarok által is lakott járásokban 151854-et, tehát a magyarok által nem lakott járásokban (amelyekben az MKP-ra gyakorlatilag nem szavaztak) 176 088 – 151 854, azaz 24 234-et, ami 1,56 százalékos arányt jelent. A magyarok és szlovákok által vegyesen lakott járásokban minden bizonnyal sokkal nagyobb volt a szlovák szavazók általi Most-Hídra leadott szavazatok aránya, hiszen például az 5 pozsonyi járásban a következő volt az MKP-ra és a Most-Hídra leadott szavazatok aránya: Pozsony I: 0,67% – 7,46%, Pozsony II. 0,97% – 9,40%, Pozsony III.: 0,46% – 6,43%, Pozsony IV.: 0,35 – 6,83%, Pozsony V.: 0,67% – 7,46%. Pontosabb adatok csak a községi szintű elemzésből szűrhetők le.
Miután az országos választási arány alig különbözik a 2010-es parlamenti választásokétól, (2010-ben 58,83%, 2012-ben pedig 59,11%), és ugyanez elmondható az MKP-szavazatokról is (2010-ben 109 638 – 4,33%, 2012-ben – 109 483 szavazat – 4,29%), a Most-Híd 30 ezres szavazatvesztése a magyar szavazatok elvesztését jelenti, azaz: hangsúlyosan erősödött a Most-Híd vegyespárt szlovák támogatottsága a magyar szavazatok rovására. Ezt támasztja alá Kotiers Roman facebookon közzétett alábbi “kis szlovákiai magyar választási matematikája” is:

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/32892t.jpg” width=”854″ height=”106″ title=”táblázat”}táblázat{/japopup}

Az összehasonlító táblázat szerzője a következőkre hívja fel a figyelmet:
Bár az MKP nem tudott javítani 2010-hez képest, azért az alábbi táblázatból érdekes következtetések adódnak A táblázat a 2010-es és 2012-es eredményeket hasonlítja össze a Most-Híd és az MKP szempontjából. A táblázatban csak azok a választási körzetek szerepelnek amelyekben jelentős a magyarok száma. A táblázat az adatok 99%-s feldolgozottságánál készült.
A Most-Híd jelentős szavazatveszteséget könyvelt el ezekben a körzetekben, úgy, hogy szavazatvesztesége (16%) messze meghaladta a részvételi arány csökkenését
A Most-Híd szavazatvesztesége ezekben a körzetekben gyakorlatilag azonos a teljes szavazatveszteségével, tehát valószínű, hogy gyakorlatilag csak magyar szavazatokat vesztett
Az MKP szavazatai gyakorlatilag változatlanok, ám úgy, hogy közben a részvételi arány csökkent, tehát az MKP százalékos eredménye a körzetek nagy részében javult.
Alig van olyan körzet, ahol az MKP eredménye kedvezőtlenebbül változott, mint a Most-Hídé, ezek eleve kisebb körzetek: Losonc, Nyitra, Tőketerebes…

Van tehát mit elemezgetniük a pártoknak, főleg annak tükrében, hogy a Most-Híd bejutott a parlamentbe, az MKP pedig nem…

Felvidék.ma, on