33015

Ismertek a 2012-es parlamenti választások adatai. Az MKP-ra 109 483-an szavaztak, a Most-Híd 176 088 voksot kapott. Ha az adatok községi szintű elemzésébe bocsátkozunk, érdekes számokra bukkanunk.

Magyarok által is lakott települések alatt általában azokat a községeket értjük, amelyekben legalább 10 százalék a magyarság aránya, vagy legalább 100 magyar él az adott községben. A 2001-es népszámlálás szerint (a 2011-es népszámlálás községi lebontását még nem tette közzé a Statisztikai Hivatal) Szlovákiában 557 magyarok által is lakott község van. A magyarok által lakott községekben az MKP-ra 107 788 -an szavaztak, a Most-Hídra pedig 136 989-en.

Olyan község, ahol a magyarok többségben élnek, azaz, az adott településen lélekszámuk aránya meghaladja az 50 százalékot, 412 van. Ezekben az MKP 92 992 szavazatot gyűjtött, a Most-Híd pedig 89 136-at.

Ha 10 százalékos intervallumokban vizsgáljuk a magyarok által lakott községeket, megfigyelhető, hogy ahogy csökken a magyarok aránya a községekben, úgy romlik az MKP szemszögéből a Most-Híddal szemben szavazatainak az aránya. Ez természetesnek tűnhet, hiszen a Most-Hídnak szlovák szavazói is vannak.

Eredmények a magyarok által lakott községekben:

Magyarok aránya Községek szám Érvényes voksok MKP-voksok Most-Híd szavazatok MKP/Most-Híd index
100%-90% 99 44 228 22 580 17 763 1,27
90%-80% 118 54 490 26 014 20 704 1,26
80%-70% 85 52 587 19 900 20 960 0,95
70%-60% 64 61 608 19 225 21 585 0,89
60%-50% 46 24 487 5 273 8 124 0,65
50%-40% 38 18 411 3 238 6 024 0,54
40%-30% 30 30 343 3 591 8 020 0,45
30%-20% 22 39 531 3 284 9 127 0,36
20%-10% 27 58 070 2 334 8 368 0,28
10% alatt 28 263 081 2 349 16 314 0,14

Azokban a községekben, ahol a magyarok lélekszáma erős dominanciában van a szlovákokkal szemben (több mint 80 százalékban magyarok által lakott községek – 217 ilyen szlovákiai településről van szó), az MKP egyértelműen jobban szerepelt a Most-Hídnál (lásd az MKP/Most-Híd indexet). Ezek az adatok azt sejtetik, hogy a magyarok körében 2012-ben már többen szavaztak az MKP-ra, mint a Most-Hídra, de legalábbis nagyon közel áll egymáshoz a két párt magyar voksainak a száma..

Ezt a következtetésre egyébként egyszerűbb “számvizsgálattal” is megállapíthatjuk. Szlovákiában  2 553 726 volt az érvényes voksok száma. A 2011-es népszámlálás szerint 8,5 százalék a magyarok aránya, ha ezt az arányt a választópolgárokra “vetítjük”, akkor 217 114-re becsülhetjük azon szlovákiai magyarok számát, akik részt vettek a 2012-es népszámlálásból (Megj: miután a magyar lakosság korfája “öregebb” a szlovákokénál, ennél több is lehet. Ellenben a déli járásokban alacsonyabb volt a választási részvétel, mint az északi járásokban!). Az MKP-ra minden bizonnyal csak magyarok szavaztak, így a Most-Hídnak a magyarok körében 107 631 szavazat maradna. A 2011-es népszámlálásnál viszont a lakosság 7 százaléka nem vallott nemzetiségéről, közöttük is biztosan vannak “rejtett” magyarok.

Minden bizonnyal az MKP szavazatszerzési lehetőségének a szórványosodás a legnagyobb ellensége. Ez jól megmutatkozott például pozsonyi szavazásnál, ahol mélyen a magyarok aránya alatt szerepelt az MKP, a Most-Híd viszont jóval felette. Hasonló tendencia figyelhető meg azon városokban is (Kassa, Pozsony, Nagyszombat, Tőketerebes, Nagymihály) is, ahol szórványban él a magyarság.

Térképünk Dél-Szlovákia községeit aszerint illusztrálja, hogy az MKP (zöld) vagy a Most-Híd (narancssárga) szerzett-e ott több szavazatot. Első tekintetre kiegyenlítettnek tűnik a helyzet, ám a “zöld-fölény” sokkal hangsúlyosabb a magyar határ mentén, míg a narancssárgák inkább az asszimilációs vonal mentén dominálnak.

*

A magyarok által legalább 10 százalékban lakott városok közül a Most-Híd mindegyikben kevesebbet kapott az MKP-nál, ennek ellenére még a 24 város közül 19-ben több szavazatot kapott, mint az MKP. Az MKP leginkább Gútán és Bősön vert rá a Most-Hídra, míg a Most-Híd leginkább Diószegen és Vágsellyén van fölényben az MKP-val szemben. Az MKP a legnagyobb javulást a 2010-es eredményéhez képest Somorján (+39,80%) és Bősön (+39,29%) érte el, azonban Somorján még így is csaknem duplája a Most-Híd szavazóinak száma, míg Bősön már az MKP van fölényben.
“Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy segítőként vagy jelöltként, szóval vagy tettel segítette a kampányunkat. A Dunaszerdahelyi járásban 9%-s növekedést ért el. Bős városával együtt Somorján sikerült az MKP-nak nagyobb számban  plusz támogatókat meggyőzni. Somorjai szinten az MKP 40%-s eredménnyel  439 plusz szavazatot szerzett, ez az elvárásaink alsó határát súrolja” – mondta portálunknak Fónod Szilárd, az MKP somorjai helyi szervezetének elnöke.

Város MKP-2010 Most-Híd, 2010 MKP/Most-Híd, 2010 MKP, 2012 Most-Híd, 2012 MKP/Most-Híd, 2012 MKP 2012/2010  Most-Híd 2012/2010
Szenc   450 1 487 0,3 508 1 374 0,37  +12,89% -7,60%
Dunaszerdahely 4 176 5 919 0,71 4 381 4 568 0,96 +4,91%  -22,82%
Somorja  1 103 3 803 0,29 1 542 2 753 0,56 +39,80% -27,61%
Bős  1 186 1 575 0,75 1 652 1 021 1,62 +39,29% -35,17%
Nagymegyer     1 736 2 130 0,82 1 532 1 733 0,88 -11,75% -18,64%
Galánta 843 2 508 0,34 900 2 140 0,42 6,75% -14,67%
Diószeg 200 745 0,27 196 736 0,27 -2,00% -1,21%
Vágsellye    538 1 820 0,3 484 1 722 0,28 -10,40% -5,38%
Komárom 4 844 6 008 0,81 5 149 4 124 1,25 +6,30% -31,36%
Ógyalla 696 1 253 0,56 665 915 0,73 -4,45% -26,98%
Gúta 2 035 2 001 1,02 2 332 1 268 1,84 14,59% -36,63%
Érsekújvár 1 804 5 209 0,35 1 696 4 737 0,36 -5,99% -9,06%
Párkány 1 751 2 368 0,74 1 755 1 937 0,91 +0,23% -18,20%
Ipolyság 1 240 1 301 0,95 1 085 1 078 1,01 -12,50% -17,14%
Léva 710 1 989 0,36 693 1 727 0,4 -2,39% -13,17%
Zselíz 707 1 267 0,56 765 1 037 0,74 +8,20% -18,15%
Losonc 512 1 548 0,33 437 1 495 0,29 -14,65% – 3,42%
Fülek 1 047 1 423 0,74 879 1 288 0,68 -16,05% -9,49%
Rimaszombat 1 137 2 213 0,51 1 204 1 909 0,63 +5,89% -13,74%
Tornalja 1 009 1 063 0,95 1 072 800 1,34 +6,24% -24,74%
Rozsnyó 573 1 931 0,3 594 1 837 0,32 +3,66% -4,87%
Szepsi 938 1 368 0,69 1 063 1 026 1,04 +13,33% -25,00%
Nagykapos  850  1 078 0,79 784 867 0,90   -7,76%  -19,57%
Királyhelmec  1 023 958 1,07 905 802 1,13 -11,53%  -16,28%

Felvidék.ma, Oriskó Norbert