farkas ivan 19

Az Ipoly-hidak újjáépítését elsőként valamikor az ezredfordulón az Ipoly-hidak Újjáépítéséért Társulás (IHÚT) vetette fel, ő tekinthető tehát ötletgazdának.

Besztercebánya megye vállalta a szlovákiai társberuházó szerepét, ott az MKP frakciójának megyei képviselői javasolták a két híd megépítésének határozati javaslatát, amelyet a megyei önkormányzat elfogadott. Eközben az MKP országos politikusai közül többen segítettük az előkészületek jó útra terelését. Később, egészen a két híd közelmúltbeli átadásáig az MKP Besztercebánya megyei képviselői voltak azok, akik figyelemmel követték, szervezésben segítették a hidak újjáépítését csakúgy, mint az IHÚT tagjai valamint az érintett és környékbeli települések vezetői. Nagy kár, hogy Molnár Katalin, az IHÚT alapító társelnöke nem élhette meg a rárósi és a petőházai híd átadását. Közben a folyó felső folyásán elkészült további 5 híd tervdokumentációja. Ebben komoly szerepe van az IHÚT-nak.

Mintegy ötéves késéssel az érintett polgármesterek kezdeményezésére Nyitra megyében mi is elterveztük az Ipoly-hidak felépítését a folyó alsó folyásán. 2007 őszén Helemba, Ipolypásztó és Ipolyvisk polgármetserét valamint a Nyitra Megyei Önkormányzat Hivatala közlekedési főosztályvezetőjét és kollégáit magammal vittem Bussára Molnár Katalinhoz, akitől azt kértük, ossza meg velünk addigi tapasztalatait. Elkezdődött hát a munka az Ipoly alsó folyásánál is. 2008 tavaszán a Nyitra Megyei Önkormányzat képviselőjeként az MKP frakciójának nevében benyújtottam határozati javaslatomat az Ipoly-hidak újjáépítésére.  Annak ellenére, hogy ezek ellenzéki javaslatok voltak, a szlovák nagykoalíciós többségű képviselőtestület elfogadta azokat, Nyitra megye vállalta a társberuházó szerepét, kötelességeit. 2009-ben Brüsszel az ETE Magyarország-Szlovákia Programjában támogatta a célkitűzéseket, ezzel a Helembán, Ipolypásztón jövőre felépülő hidak és Ipolyvisk mellett megépülő összekötő út építési költségeinek anyagi fedezete megoldódott. Wollent József, az Ipoly Unió elnöke vállalta a terepen történő szervezést, az érintett települések polgármestereivel közösen sokat tettek azért, hogy hamarosan elkezdődhet a hidak építése. Sőt, a Nyitra Megyei Hivatal illetékeseinek kérésére tavaly decemberben, szó szerint öt perccel huszonnégy óra előtt sikerült elintéznem azt, hogy az ipolyviski híd és Tésa közötti összekötő út a megvalósítás útján haladjon (maradjon), ne vesszen kárba az eddigi igyekezet. Annak ellenére, hogy Ipolyvisk polgármestere a Most-Híd parlamenti választási listáján szerepel. Mert nem az ellenfelet kell látni személyében, hanem Ipolyvisk és környéke lakosságának érdekeit. Meggyőződésem, hogy ezek voltak a kulcsmomentumok. Az államközi megállapodás nagyon fontos, de formális aktus. Emellett elismerem, hogy a Szlovákia és Magyarország közötti kapcsolatok esetében sajnos nem beszélhetünk automatizmusról.

Ami a Szlovákia és Magyarország közötti 92 közlekedési határmetszési pontról szóló megállapodást illeti meg kell jegyezni, hogy annak szakmai előkészületei a KMKF Gazdasági Albizottságában folytak 2008 – 2010 között. Az albizottság tagjaként számos konkrét javaslatot tettem a listán megjelenő közlekedési határmetszési pontokat illetően. Mielőtt Magyarország miniszterelnöke tavaly a 92 közlekedési határmeszési pontról szóló javaslatát átadta szlovák kolléganőjének, a szaktárcánál Budapesten szakmai egyeztetést folytattunk a lista tartalmáról, a konkrét célkitűzésekről. Azért, hogy régiónk, Dél-Szlovákia érdeke a listán megjelenjen. A kormányközi megállapodás fontos, ám formális aktus. Itt is megjegyezendő, hogy Szlovákia és Magyarország között ebben az esetben sem beszélhetünk automatizmusról.

Ezzel átfogó képet kaphattak arról, hogy a konkrét beruházásokat és terveket illetően ki képviselte hatékonyan a régió érdekeit. Látni kell a Magyar Koalíció Pártja érdemeit a felsorolt sikerekben, elért célkitűzésekben. Nem szabad nem észrevenni a siker mögött elvégzett munkát és a kifejtett energiát. Nem szoktunk mások tollával ékeskedni, mások eredményeit magunkévá tenni. Tudomásul kell venni:  a kormányközi megállapodás nem az égből pottyant le hozzánk.

Farkas Iván, az MKP szakmai alelnöke