reformatus02-200

 A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kilenc egyházmegyéjének 632 gyülekezetében a 2011-es év végén 63 573 egyháztagot tartottak nyilván.

Ez 1 649-cel kevesebb, mint egy évvel korábban. Egyedül a létszámában a harmadik legnagyobb zempléni egyházmegyében mutattak ki növekedést. A statisztikai adatok alapján a legnagyobb csökkenést a komáromiban jegyeztek, több mint ezerrel lett kevesebb azon reformátusok száma, akik hozzájárulnak az egyház fenntartásához.A 2011-es népszámláláskor 98 797 jelölték be magukat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházhoz tartozónak.
A Zsinati Iroda által nyilvánosságra hozott statisztikai adatok alapján az elmúlt év végéhez a hét magyar és két szlovák egyházmegyében a legtöbb reformátust, 13 502-t a komáromi egyházmegyében jegyeztek, ugyanakkor 1060-al kevesebbet, mint egy évvel korábban. A reformátusok száma azonban nemcsak ebben az egyházmegyében csökkent, hanem a kilencből mind a nyolcban. Egyedül a zempléniben növekedett meg a nyilvántartott egyháztagok száma. Míg a 2010-es évhez 8894 személyt jegyeztek a gyülekezetek, addig 2011-ben már 9232-t, ami 338-cal jelent többet.
Az egyházmegyék közül csak a pozsonyiban és a zempléniben érik el a reformátusok a tízezer közeli létszámot, de jelentős számú egyháztag él még az abaúj-tornaiban is. A barsiban, az ungiban, a nagymihályiban és az ondava-hernádiban pedig kevesebb, mint ötezer reformátust jegyeznek a gyülekezetek nyilvántartásai.
Az elmúlt év végéhez a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak 39 461 választójoggal rendelkező egyháztagja volt, 1 165-tel kevesebb, mint egy évvel korábban. A legtöbb ilyen személyt /8100/ a komáromi egyházmegye mutatott ki, a legkevesebbet pedig az ungi /2169/, de ez utóbbiban jegyzik a második legkevesebb nyilvántartott egyháztagot is.
A választásra jogosultak száma a gömöri és az ungi egyházmegyében növekedett, a többiben csökkent.

Reformata, Felvidék.ma