fazekas laszlo

 Ha jobban megfigyeljük és egymással összevetjük az egyes kérdések számszerű eredményeit, azt tapasztaljuk, hogy nagyon magas azok száma, akik esetében pl. az anyanyelv, a nemzetiség, az otthon használt nyelv vagy éppen a vallási hovatartozás nem megállapított.

A Statisztikai Hivatal február végén közzétett adatokból már ismeretes, hogy a 2011-es népszámláláskor 98 797-en vallották magukat reformátusnak, ami a 2001-es adatokhoz viszonyítva 10 938 személlyel való csökkenést jelent. Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke szerint ebben közrejátszhattak a korábban nyilvánosságra hozott hiányosságok, amelyek miatt kétségek merülhetnek fel a közölt adatok pontosságát illetően.
„Lehetőségünkhöz mérten igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy kellő módon propagáljuk a népszámlálás fontosságát. Mindezt azért, mert ez is egy jó alkalom arra, hogy – bár a személynév feltüntetése nélkül, de – megvallhassuk református keresztyén hitünket. Köszönet illeti mindazokat, akik nyíltan vállalták vallási hovatartozásukat, és természetesen mindazt, amit Istentől kapott ajándékként ismerünk el: az anyanyelvüket, nemzetiségüket stb.
Mindemellett azonban egy dolgot mindenképpen meg kell említeni. Elsősorban azt, hogy csaknem egy esztendő telt el a népszámlálás óta és az adatok csak most jelentek meg. Más országokban 2-3 hónap elteltével már kész adatokkal tudnak szolgálni. De a sajtó is rámutatott néhány olyan hiányosságra, amelyek alapján kétségek merülhetnek fel a közölt adatok pontosságát illetően. Talán ez hozza magával azt, hogy ha jobban megfigyeljük és egymással összevetjük az egyes kérdések számszerű eredményeit, azt tapasztaljuk, hogy nagyon magas azok száma, akik esetében pl. az anyanyelv, a nemzetiség, az otthon használt nyelv vagy éppen a vallási hovatartozás nem megállapított. Ez utóbbi esetében ez a szám 571 437. Ha ezt lebontjuk a vallási hovatartozás számarányában, akkor megkapjuk azt a több mint 10 000 személyt, akik valami miatt nem jelölték be, hogy a református egyházhoz tartoznak. Vajon miért? Erre a kérdésre mindenképpen jó lenne megkeresni a választ!” – tájékoztatta a Reformata honlapot Fazekas László a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke a 2011-es népszámlálás adataival kapcsolatban.

A tizennyolc felekezet közül a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház még mindig a negyedik legtöbb hívet számláló közösség.

Reformata, Felvidék.ma