fico-robert07

Robert Fico – eddigi, a sajtónak adott nyilatkozatait tekintve – második kormányzása idején nem nagyon kíván foglalkozni nemzetiségi és kisebbségi kérdésekkel.

A status quo-t megígérte (ahogy tette ezt 2006-ban is, és tudjuk, mi lett belőle – szerk.megj.). Az állampolgársági törvény módosítására azonban hajlandó, de ezzel nem oldaná meg a felvidéki magyarok helyzetét. A jelenleg érvényes törvény szerint, aki felveszi más ország állampolgárságát (néhány kivételtől eltekintve, mint. pl. házasság, más országban való születés), az elveszíti a szlovák állampolgárságot. Ezt a törvényt Ficóék 2010-ben, közvetlenül a magyar állampolgársági törvényre hozták válaszul.
Fico most hajlik arra, hogy a szlovák törvény ne fosszon meg az állampolgárságtól, amennyiben egy más ország állampolgárságának megszerzése lakhelyhez kötötté válik.
Mivel a szlovák jogszabály jelenlegi formája nem tesz említést a szlovák állampolgárság elvesztésének okai és az érintett személy lakhelye közti összefüggésekről, a leendő szlovák miniszterelnök által jelzett törvénymódosítás csak egy olyan kivétel jogszabályba való beiktatásával oldható meg, amely kimondaná, hogy szlovák állampolgárságukat – egy másik ország állampolgárságának felvétele esetén – nem veszítik el azok a személyek, akik lakhellyel rendelkeznek abban az országban, ahol állampolgárságot szereztek. Egy ilyen kivétel megadása azonban nem érintené azokat a magyar állampolgárságot szerzett szlovákiai magyarokat, akik éppen annak köszönhetően jutottak magyar állampolgársághoz, hogy a vonatkozó magyar törvény nem köti magyarországi lakhelyhez a magyar állampolgárság megszerzését.