1848

Felvidék több településén megemlékezünk az 1848/49-es szabadságharcra és forradalomra. Alábbiakban a helyszíneket ajánljuk figyelmükbe abc sorrendbe rendezve. (Folyamatosan frissítve!)

Ajnácskő
2012. március 16-án emlékeznek a templom melletti kopjafánál a helyi Csemadok és az MKP szervezésében. Fellép az óbásti asszonykórus. 

Almágy
2012. március 15-én a községháza előtti hármas kopjafánál emlékeznek. Beszédet mond Agócs Gyula, polgármester. Közreműködik Foglár Gábor megzenésített versekkel, s a helyi népdalkör rövid kultúrműsorral, a helyi fiatalok szavalatokkal. 

Alsószeli
2012. március 16-án, pénteken tartanak megemlékezést Alsószeliben. 16.00 órától koszorúzási ünnepség kezdődik a temetőben, majd a millenniumi emlékműnél.

Apácaszakállas
2012. március 15-én, csütörtökön tartanak megemlékezést Apácaszakállason. Az ünnepi istentisztelet a helyi református templomban 15.30-kor kezdődik. Utána, 16.30-kor koszorúzás lesz a falu kopjafájánál. Az ünnepi szónok Varga Frigyes nyug. tanár.

Bátka
2012. március 15-én délután két órától a község háza előtti kopjafánál rövid műsoros összeállítással emlékeznek a helyi óvodások. Este a református templomban tartanak ünnepi istentiszteletet, majd megkoszorúzzák a kopjafát. 

Berzéte
2012. március 16-án, 17 órai kezdettel a helyi Csemadok és MKP szervezetek az 1848-as Forradalom és Szabadságharc évfordulójának tiszteletére megemlékezést és koszorúzást tartanak az emlékműnél.

Csáb
A csábi kórus, a helyi Csemadok és az MKP közös szervezésében 2012 március 15-én, csütörtökön 18.00 órától megemlékezést tart az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a csábi alapiskolában. Ének, zene, vers, előadás és kiállítás teszi szebbé ezt az ünnepet. A kórus mellett fellép a helyi SZEVÁM együttes, a művészeti iskola és alapiskola diákjai, valamint hallhatják- láthatják Fónod Zsuzsanna előadását és kiállítását is. Mindenkit szeretettel várnak a megemlékezésre.

Deáki
2012. március 15-én, csütörtökön 10.00 órától a deáki alapiskolában emlékeznek meg március 15-ről. Március 18-án 11.30-tól ünnepi istentisztelet kezdődik, majd koszorúzási ünnepség a református templomnál, 15.00-tól ünnepi megemlékezés lesz a kultúrházban.

Dunaszerdahely
Dunaszerdahelyen március 15-én 16 órai kezdettel a Városi Művelődési Központban kerül sor az ünnepi kultúrműsorra majd a Vámbéry téren a szabadságharc emlékművénél hangzik el az ünnepi beszéd, amelyet koszorúzás követ. 

Ebed
Ebeden március 18-án, vasárnap 15.00 órakor a kopjafánál emlékeznek. Beszédet mond Farkas Iván, az MKP országos szakmai alelnöke.


Egyházgelle

A magyar forradalom és szabadságharc c. emlékünnepség alkalmával nyílik 2012. március 15-én, csütörtökön 18.30 órakor Egyházgellén, a kultúrház nagytermében a Pozsonyi Magyar Galéria Hommage Esterházy János festmény -és grafikai gyűjteményének kiállítása. A szervezők a környékbeli települések lakóit is szeretettel várják a kulturális eseményre, ahol a jeles képzőművészeti alkotásokon kívül előadások keretén belül megismerkedhetnek a felvidéki mártír, gróf Esterházy János életpályájával.

Egyházkarcsa
Március 18-án vasárnap 11.00 órai kezdettel szentmise lesz az egyházkarcsai római katolikus templomban, amelyet Mgr. Szalay Gyula egyházkarcsai esperes-plébános celebrál. A szentmisét az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola diákjainak éneke kíséri. 14.00 órai kezdettel a királyfiakarcsai kultúrházban ünnepi műsor veszi kezdetét amelyen fellép Beregszászi Olga színművész, előadóművész Budapestről és az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Átalános Iskola kisdiákjai. Az ünnepi megemlékezés koszorúzással zárul a Petöfi emléktáblánál. Ünnepi beszédet mond Csorba László a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója.

Ekel
Március 17-én, szombaton 16 órától koszorúzásra kerül sor az emlékműnél. Ezt követően ünnepi műsorra várják az érdeklődőket a helyi kultúrházba, majd az “Üzenet a múltból” című fényképkiállítás megnyitója következik. Ünnepi beszédet mond: Kolek Zsolt, történelemtanár. Közreműködnek: Bellő-Konkoly-Thege Gyermek Néptánccsoport Ógyalláról, Nagy Gábor – Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny győztese, ekeli Bazsarózsa Énekkar, Kiss Lajos – CSEMADOK ASZ tiszteletbeli elnöke, ekeli Hetényi János Magyar Tannyelvű Óvoda és Alapiskola diákjai. Rendezők: A CSEMADOK ASZ, Ekel Község Önkormányzata, MKP és a VIA NOVA ICS Helyi Alapszervezetei, Ekelért Jótékonysági Alap.

Érsekújvár
Március 15-ike a magyar szabadságharc kezdetét jelenti – a magyar nemzet szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. A KultúrKorzó Polgári Társulás erre az eseményre az Ifjú Szivek Táncszínházat hívta el a közös ünneplésre. A táncszínház két előadással készül, délelőtt a diákok a Tánciskola című műsort nézik meg.
Este 19 órakor az ünnepi műsort Hizsnyai Zoltán, az est ünnepi szónoka nyitja meg, majd pedig következik Az ördög tánca című előadás, ahol magyar, szlovák, román és morva forgós-forgatós táncokat mutat be az Ifjú Szivek Táncszínház. A belépés díjtalan.

Feketenyék
2012. március 16-án, pénteken Feketenyéken tartanak március15-i megemlékezést. 17.30-tól a helyi kultúrházban ünnepi megemlékezés kezdődik.

Felsőszeli
2012. március 15-én, csütörtökön 16.30-tól Felsőszeliben koszorúzás lesz a kopjafánál, majd ünnepi műsor kezdődik a helyi kultúrházban.

Fülek
Füleken is méltón megemlékeznek a szabadságharc évfordulójáról. 2012. március 15-én, csütörtökön 15.00 órától kezdődik az ünnepi műsor a helyi Városi Művelődési Központban, melyet a Csemadok Füleki Alapszervezete rendez hagyományosan. A „Magyarnak lenni…” című szerkesztett műsorra szeretettel várják az érdeklődőket. A füleki közönség nagy örömmel várja Szvorák Katalint, Szörényi Leventét és
Kudlik Júliát. Az ünnepi műsorban továbbá fellép Farkas Csaba énekmondó, Benko Fruzsina Borbála versmondó, a füleki Melódia Női Kar és a Pro Kultúra Férfikar. A műsort színesíti a csákányházi Gyöngyvirág Asszonykórus, a Kis Rakonca Gyermek Néptáncegyüttes, Demeter Katalin szavalata és Agócs Sándor tárogató játéka. A műsort követően koszorúzási ünnepség kezdődik a Hősök terén álló 1848/49-es füleki szabadságharc résztvevőinek állított emlékműnél.

Fülekpüspöki
2012. március 13-án , kedden 16.00 órától tartják a március15-i megemlékezést Fülekpüspökiben a helyi kultúrházban, melyet a Fülekpüspöki Csemadok Alapszervezete rendez. Az „Emlékezzünk” ünnepi műsor szavalattal kezdődik, majd az egy éve alakult Pro Musica Női Karral közösen a Himnusz csendül fel. Az ünnepi beszéd után elhangzik egy magyar népmese és fellép a füleki Rakonca Néptáncegyüttes. A női énekkar műsorát a közös Szózat eléneklése zárja. Mindenkit szeretettel várnak nemzeti ünnepünk méltó megünneplésére.

Galánta
2012. március 18-án, vasárnap 14.00 órától koszorúzási ünnepségre kerül sor a temetőben.

Garamkövesd
Garamkövesden március 18-án a 11 órás szentmise után az MKP szervezi a megemlékezést a kopjafánál, ahol elhelyezik a megemlékezés virágait is.

Hidaskürt
2012. március 15-én, csütörtökön 15.00 órától a kultúrházban ünnepi műsor kezdődik, majd koszorúznak a Széchenyi emléktáblánál.

Ipolynyék
Ipolynyéken az előző évekhez hasonlóan két helyszínen, a főtéren elhelyezett Pajor István egykori szabdságharcos, ipolynyéki szülött, emléktáblájánál, valamint a helyi temetőben Sáska Sándor huszárhadnagy sírjánál és kopjafájánál tartanak megemlékezést a helyiek. Hagyományosan a Csemadok helyi szervezete rendezésében kerül sor az ünnepi megemlékezésre 2012. március 18-án, vasárnap délután 15.00 órai kezdettel. Az ünnepi műsort a helyi Balassi Bálint Alapiskola diákjai adják. Ünnepi beszédet mond Hrubík Béla, Ipolynyék polgármestere.

Ipolyság
Ipolyságon 16 órától kezdődnek a programok. A Megbékélés Kapujánál rendezett koszorúzási ünnepségen N. Tóth Anikó mond beszédet. 16.30-tól a városháza színháztermébe várják az érdeklődőket, fellépnek az ipolysági alap- és középiskolák diákjai, valamint a Musica Aurea Énekegyüttes. Vendég: Dolník Erzsébet. A rendezvény szervezői: Magyar Koalíció Pártja, Via Nova ICS, Csemadok, Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség.

Ipolyszalka
Ünnepi megemlékezést tartanak a kopjafánál március 18-án 15.00 órától.

Jablonca
A Csemadok és a helyi MKP szervezetek megemlékezési ünnepséget szerveznek, ahol a helyi fiatalok fognak emlékműsort előadni Kaposi György, honvéd hadnagy sírjánál a helyi temetőben 2012. március 18-án, 15.00 órai kezdettel.

Jánosi
2012. március 15-én 10.00 órai kezdettel Petőfi Sándor emlékére szavalóverseny valósul meg az alapiskolában. Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezve március 18-án, 13.00 óra kezdettel emlékeznek. Ünnepi istentisztelet lesz a református templomban, majd 14.00 órai kezdettel a szabadságharcos sírjának megkoszorúzására kerül sor a helyi temetőben. A megemlékezés teadélutánnal ér véget. A megemlékezést a jánosi CSEMADOK és MKP szervezi.

Jóka
2012. március 18-án, vasárnap 15.00 órai kezdettel a temetőben ünnepi megemlékezést tartanak.

Jólész
2012. március 17-én, 14.00 órai kezdettel koszorúzás és kultúrműsorral egybekötött megemlékezés a kopjafánál.

Kassa
A kassai Thália Színházban március 14-én, szerdán 17 órától rendeznek emlékünnepséget. Ünnepi szónok: Bartal Károly Tamás, jászóvári nyugalmazott premontrei apát. Közreműködnek: Kövesdi Szabó Mária, Pólos Árpád, Ponty Tamás, Varga Lívia és Reiter Zoltán színművészek. Március 17-én, szombaton 10.00-kor koszorúzás a Köztemetőben a honvédsíroknál.

Kéménd
A megemlékezést a temetőben tartják március 15-én 13 órai kezdettel – beszédet mond a Petőfi Sándor Alapiskola igazgatója Tarr Boldizsár.

Királyhelmec
Királyhelmec Városa tisztelettel meghív minden érdeklődőt a 2012. március 14-én az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségre, mely 16.00 órakor kezdődik, a Millenium téren. Ünnepi beszédet mond: Mgr. Balog József – polgármester. Az ünnepi műsorban közreműködnek: Mgr. Lackó Péter / Nemzeti dal /, Demeter Katalin / ének /. Az ünnepséget követően Dévai Nagy Kamilla zeneszerző, énekművész, zenepedagógus és a Krónikásének Zeneiskola növendékei koncertjére kerül sor a városi hivatal nagytermében. 

Királyrév
2012. március 18-án, vasárnap 17.00 órától koszorúzási ünnepség lesz a templomkertben, majd ünnepi műsor a helyi kultúrházban.

Kolon
2012. március 17-én (szombaton) 18.00 órai kezdettel az 1848-as forradalom és szabadságharc 164. évfordulójára emlékeznek a koloni kultúrházban. Az ünnepi műsorban fellép a helyi Irodalmi Színpad és a Zobor Hangja Vegyeskar. A műsor második részében könyvbemutatóra kerül sor, amelyen Dunajszky Géza és Csáky Pál közelmúltban megjelent műveivel ismerkedhet meg a nagyérdemű. Mindenkit szeretettel vár Kolon Község Önkormányzata és a mellette működő Kulturális Bizottság.

Komárom
Március 14-én este hét órától a helyi ipari szakközépiskola diákjai elevenítik fel a korán elhunyt Kaszás Attila színművész életének epizódjait, majd a Jókai Színház előtt álló szobránál Batta György író mond beszédet, hangsúlyozva, hogy Attila diákkorában Selmecbányán is verset mondott a szabadságharc évfordulóján. /Budapesti tanulmányainak megkezdése előtt ott ú.n. előkészítő osztályba járt./ Az emlékműsort maguk a diákok és Németh István színművész adják- tájékoztatott Rajcsa Beáta szervező, kollégiumi nevelőnő, aki elmondta azt is, hogy részt vesznek az eseményen a budapesti Kaszás Attila Diákkör tagjai, és a művész emlékét őrző más komáromiak is.
***
A komáromi Selye János Gimnázium szeretettel vár mindenkit a március 15-i rendezvényére, melyet 2012. március 15-én, csütörtökön 12.30 órától tartanak. 12.30 -13.30 között ünnepi megemlékezés lesz az iskola aulájában, majd 14.00-14.30 között kopjafát állítanak az iskolakertben. A kopjafa a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium, mint testvériskola ajándéka. A vendégeket Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója köszönti. Ünnepi szónoklatot mond Elek József, a Selye János Gimnázium tanára. Műsort ad a Selye János Gimnázium énekkara Stirber Lajos tanár úr vezetésével. Szeretettel látják vendégül a szombathelyi Szent Norbert Premontrei Gimnázium diákjait.
***
A Csemadok Komáromi Területi Választmánya mindenkit szeretettel vár március 15-én, csütörtökön a Duna Mente Múzeum előtti Jókai szobornál az 1848/49-es forradalom és szabadságharc megemelékezési rendezvényén, amely 16.15 órakor kezdődik. Köszöntőt mond Petheő Attila a Csemadok Komáromi Területi Választmány elnöke. Ünnepi szónok : Dr. Hende Csaba, Magyarország honvédelmi minisztere. Az ünnepi beszéd után következik a koszorúzás, melyen közreműködnek: Karácsony Imre Énekkar Bátorkesziről, izsai, martosi, naszvadi hagyományőrzők, Első Izsai Lovas és Hagyományőrző Egyesület, Szurcsik Ádám. Az ünnepség 17.00 órakor folytatódik a Klapka téren.
Ünnepi beszédet mond Ft. Fazekas László református püspök. Közreműködnek: Boldoghy Olivér, Skopp Ildikó, Concordia Vegyeskar Stubendek István vezényletével, Izsai Lovas és Hagyományőrző Egyesület Tárnok István vezetésével. A műsor 18.00 órától a Városi Művelődési Központban folytatódik „A tűz márciusa” címmel. Köszöntőt mond Bozsaky Katalin, a pozsonyi magyar nagykövetség tanácsosa. Közreműködnek: GIMISZ Diákszínpad Kiss Péntek József vezetésével, Marianum Egyházi Iskolaközpont Schola Mariana kórusa Orsovics Yvette vezényletével.

Kőrös
Ünnepi istentisztelet a református templomban, majd koszorúzás a kopjafánál 2012. március 18-án 15.00 órakor.

Krasznahorkaváralja
2012. március 17-én, 15.30 órakor a CSEMADOK szervezésében Erősi Lajos honvédszázados és Hokky István áldozópap sírjánál lesz koszorúzási ünnnepség a temetőben és a kopjafánál, amelyet a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából állítottak. Fellép a helyi éneklőcsoport.

Lekenye
2012. március 18-án, 15.00 órától a helyi MKP és az önkormányzat szervezésében ünnepi istentiszteletet tartanak a református templomban, majd kultúrműsorral egybekötött megemlékezési ünnepség és a kopjafa megkoszorúzása következik.

Léva
A szlovákiai magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – CSEMADOK – Lévai Alapszervezete szerevzésében kerül sor a “Szabadság” c. Ünnepi estre március 15-én. 17 órakor az MKP szerezésében koszorúzás a lévai temetőben, ünnepi beszédet mond Szávay istván országgyűlési képviselő, történész. 18 órától Ünnepi est a Reviczky Házban a CSEMADOK szervezésében. Beszédet mond Csáky Pál. Fellépnek: a CSEMADOK Juhász Gyula Irodalmi Színpada, garam Menti Néptánc Együttese, az oroszlányi Bakfark Bálint Művészeti Iskola vonós és fúvós zenekara, valamint Balla Dávid és Tuček Dániel – gitár, Dálnoky Annamária – ének, Gubík Magdolna – ének. A műsor rendezője Újváry László.

Losonc
A Csemadok Losonci Alapszervezete és Nógrádi Területi Választmánya, valamint a BBSK-Nógrádi Művelődési Központ 2012. március 15-29. között tartja a hagyományosan megrendezésre kerülő Kármán Napokat, idén 43. alkalommal. A rendezvénysorozat keretében március 15-én 17.00 órától koszorúzás veszi kezdetét a a Kármán emlékműnél. 17.30 órakor kerül sor az ünnepi műsorra a Vigadó színháztermében. A műsor vendégei Szvorák Katalin, Szörényi Levente és Kudlik Júlia. A műsorban közreműködik Hajdók Hajnalka szavalattal, a Serly kamarakórus, a Pitypang tánccsoport és a Kármán József Alapiskola diákjai.

Martos
Méltó megemlékezést tartanak Martoson 2012. március 18-án 10.00 órától a martosi református templomban majd a Milleneumi emlékműnél. Igét hirdet Dr. Szénási Lilla, az istentisztelet után a „Martos Gospel Band” és a gyerekek ünnepi műsora következik. A Milleneumi emlékműnél Ing. Keszeg István polgármester, Mgr. Petheő Attila, a Csemadok TV elnöke és Zsigó Anna, a Csemadok helyi alapszervezetének elnöke mond beszédet. A műsorban közreműködik a „Lapaj banda”, akik Apor Lázár táncát, valamint ipolymenti dudanótákat adnak elő. A koszorúzás alatt a martosi Hagyományőrző együttes Kossuth nótákat énekel.A megemlékező műsor szervezője a Martos Község Önkormányzata, az MKP helyi szervezete, a Csemadok helyi alapszervezete és a református gyülekezet.

Muzsla
Muzslán a Csemadok szervezésében március 16-án, pénteken 17.00 órakor a kopjafánál kezdődik a megemlékezés, majd a kultúrházban kultúrműsorral fejezik be az ünnepet. 

Nádszeg
2012. március 18-án, vasárnap 16.30-tól ünnepi műsor kezdődik a kultúrházban, utána koszorúznak a templomkertben.

Nagybalog
A Csemadok Nagybalogi Alapszervezete az 1848-as magyar forradalomra emlékezik 2012. március 18-án, vasárnap. Az emlékműsorral egybekötött koszorúzásra a 11.00 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet után kerül sor a kopjafánál. 13.00 órakor Dr. Szepesházy Kálmánra, a község szülöttére, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének örökös tiszteletbeli elnökére emlékeznek a katolikus temetőben. Minden emlékezni vágyót szeretettel várnak a szervezők!

Nagyfödémes
2012. március 16-án, pénteken emlékeznek meg a szabadságharc évfordulójáról. 17.00 órától ünnepi műsor kezdődik a helyi kultúrházban. Március 18-án, vasárnap 9.30-tól ünnepi szentmisét tartanak, majd megemlékezés és koszorúzás lesz a temetőben.

Nagymegyer
Nagymegyeren március 15-16-án emlékeznek meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 164.évfordulójáról. Március 15-én,16.30 órai kezdettel koszorúzási ünnepséget tartanak Nagy Rátz József nemzetőr sirjánál. Március 16-án,18.00 órai kezdettel “Zúgj március” címmel ünnepi emlékestet tartanak a VMK-ban.

Nagyszombat
Nagyszombatban március 15-én 16 órakor a Milosa Uhra internátus előtt (állomástól észak, észak-nyugati irányban) gyülekeznek, ahonnan felvonulnak a temetőbe a Honvédemlékműhöz, ahol 16.15 órakor kezdödik a nagyszombati Diákklub által szervezett dicső 1848-as forradalmunkról ünnepélyes megemlékezés és koszorúzás. 

Nána
Március 18-án 15.00 órakor a kultúrházban a Trianoni vándorkiállítás megnyitása, amit ünnepi műsor követ – beszédet mond Dr. Popély Gyula történész. Utána fáklyás felvonulás és koszorúzás.

Nyárasd
A község önkormányzata szavalógálát és koszorúzási ünnepséget rendez március 15-én. A szavalógála 14 órától kerül megrendezésre a községi hivatal dísztermében. A forradalom és szabadságharc 164. évfordulójára rendezett koszorúzási ünnepségre 16 órától kerül sor a Petőfi-emlékműnél.

Negyed
2012. március 18-án, vasárnap 14.00 órától emlékünnepséget tartanak a helyi temetőben.

Nemeskajal
2012. március 15-én, csütörtökön 17.00 órától koszorúzási ünnepséget tartanak a kopjafaparkban.

Nemeskosút
2012. március 16-án, pénteken 18.00-tól a kultúrházban tartanak ünnepi emlékműsort.

Rimaszombat
Rimaszombatban március 15-én 16.00 órától a Petőfi háznál emlékeznek. 16.30 órai kezdettel kezdődik a Tompa téren a Petőfi szobornál a koszorúzás. 17.00 órától a Városi Művelődési Központban az Ismerős Arcok ad koncertet. 
{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2012/03/32900arcok.jpg” width=”100″ height=”106″ title=”nagyítható”}nagyítható{/japopup} 

Párkány
A megemlékezésre a XXVII. Balassi Bálint Kulturális Napok keretében kerül sor. 2012. március 14-én, szerdán 17.00 órától az Ady Endre Alapiskolában koszorúzást tartanak, majd a város főutcáján felvonulva 17.30 –tól kezdődően a kopjafánál lesz koszorúzás. Az ünnepi megemlékezés az 1848/49-es szabadságharcról a Városi Művelődési Központban kezdődik18.00 órától, ahol beszédet mond Németh Zsolt, Magyarország külügyi államtitkára. A kultúrműsorban fellép a Szivárvány énekkar és a párkányi gimnázium Petőfi Lírai Színpada „Kik érted haltak,…” c. műsorával.

Pered
2012. március 15-én, csütörtökön 16.30 órától regionális ünnepség kezdődik a peredi csata emlékművénél.

Péterfala
A Csemadok Péterfalai Alapszervezete ünnepi megemlékezést tart az 1848/49-es szabadságharc emlékére a helyi kultúrházban 2012. március 17-én 17.00 órától. Ezt követően vonulnak a hősök emlékére állított kopjafához. 

Pozsony
Nemzeti ünnepünkön koszorúzási ünnepséggel emlékeznek a szabadságharcra 2012. március 15-én, csütörtökön 15.30 órától a pozsonyi Medikus kertben. Az ünnepség Petőfi Sándor szobrának megkoszorúzásával kezdődik, ünnepi szónoklatot mond Szakály Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A műsorban fellép a somorjai Híd vegyeskar, Molnár László szavalata után énekel Bognár László. Mindenkit szeretettel várnak az ünnepségre, melynek szervezői a Csemadok Városi Választmánya, a Csemadok Országos Tanácsa, a Magyar Nagykövetség, a Pozsonyi Magyar Intézet és a Petőfi Sándor Emlékmű Bizottság.

Sárosfa
A község önkormányzata az 1848-49-es szabadságharc és forradalom, valamint a falu neves szülöttje, Bittó István születésének 190. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tart 2012. március 18-án, 15 órai kezdettel a temetőben található Bittó-síremléknél. Beszédet tart Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Boldog István országgyűlési képviselő. Az ünnepségen leleplezik a Bittó-emléktáblát, laudációt M. Román Béla történésy mond. A forradalomra Iván Péter történész tekint vissza.
{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/32900sarosfa.jpg” width=”100″ height=”106″ title=”nagyítható”}nagyítható{/japopup}

Somorja
A Csemadok Somorjai és Tejfalui Alapszervezete szervezésében tartják a március 15-i megemlékezést Somorján. A koszorúzási ünnepségre 2012. március 15-én, csütörtökön 17.00 órai kezdettel kerül sor a Pipagyújtó emlékhelyen nyugvó honvédek sírjánál. Ünnepi szónoklatot mond Bárdos Gábor, Somorja Város polgármestere. Közreműködnek a Madách Imre Gimnázium diákjai, a tejfalui és a somorjai alapiskolák diákjai, valamint a SÖTT tűzoltózenekara. A koszorúzást követő ünnepi gálaműsor 18.48 órakor kezdődik a somorjai VMK nagytermében. A gálaműsorban szerepel a Harmonia Classica kamarazenekar, a Híd vegyeskar, Németh Imre, Lovász Bálint, Nagy Myrtil, Füzék György, Csicsai Viktória, valamint Iván András és Botló Viktória. Az érdeklődők számára a Pipagyújtó emlékhelyre 16.30 órakor autóbuszt indítanak a VMK melletti parkolóból.

Szalóc
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szalóci és vígtelkei egyházközségei, a SZALÓKA Polgári Társulás és a CSEMADOK h. sz. szervezésében 2012 március 18-án 15.00 órától a szalóci templomban és templomkertben ünnepi műsorra kerül sor, melynek keretén belül szavalatot mond Gazsi Krisztina, Vanyo Gabriella, Bokros Gyula, ünnepi beszédet tart Hurák Ottó, igét hirdet Mgr. André János lelkipásztor és közreműködik a Szalóka éneklőcsoport.

Szádalmás
2012. március 18-án, 11.30 órától a helyi Csemadok, MKP, egyházak és önkormányzat szervezésében ünnepi istentiszteletet tartanak az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére. Igét hirdet Bize Norbert, katolikus esperes.

Szőgyén
Szőgyénben március 15-én a Görgey szobornál a Csemadok és az MKP szervezésében tartanak megemlékezést 11.00 órakor. Beszédet mond Farkas Iván, az MKP országos alelnöke, jelen lesz Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének képviselője is, aki a helyi szervekkel együtt helyezi el koszorúját az emlékműnél. 

Taksony
2012. március 18-án, vasárnap 8.30-tól koszorúzási ünnepséget tartanak a Hősök szobránál.

Tornagörgő
A helyi Csemadok és MKP szervezésében az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére 2012. március 18-án 15.00 órai kezdettel Lükő Béla 1848-as honvéd síremlékének koszorúzása lesz a helyi temetőben. Fellép a Mezei Virágok helyi énekcsoport.

Tornalja
A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – a Csemadok Nagyrőcei Területi Választmánya és a Tornaljai Alapszervezete közös rendezésében az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére megemlékező műsoros délutánt rendez március 15-én 16.00 órai kezdettel. A megemlékezés a református templomban ökumenikus istentiszteleten veszi kezdetét, majd 17.00 órától kerül sor a koszorúzásra a Zoltán-kúria udvarán. Ünnepi beszédet mond: Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország kassai főkonzulja. Közreműködnek a Kazinczy Ferenc Alapiskola tanulói.

Tornóc
2012. március 18-án, vasárnap 14.00 órától Osztyk Narburt Ferenc lengyel szabadságharcos sírjánál
lesz koszorúzás.

Tósnyárasd
2012. március 18-án, vasárnap 9.30-tól koszorúzási ünnepség kezdődik a Flórián szobornál.

Uzapanyit
2012. március 18-án 10 órától az istentiszteletn, 16 órától a temetőben, az 1848/49-es szabadságharc és Szentmiklósy Antal honvédőrnagy valamint Demeter András ispán közhonvéd emlékére emelt kopjafánál emlékeznek.  Koszorút helyez el a helyi MKP és a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete.

Vága
2012. március 16-án, pénteken Vágán 16.30-tól ünnepi műsort tartanak a helyi kultúrházban.

Vágfarkasd
2012. március 17-én, szombaton Vágfarkasdon emlékeznek meg a szabadságharcról. 17.00 órától a kopjafánál koszorúzás kezdődik, majd ünnepi műsorra kerül sor a helyi kultúrházban. Mindenkit szeretettel várnak.

Vágsellye
A vágsellyei Csemadok 2012. március 14-én, szerdán 17.00 órától tart megemlékezést az 1848/49-es szabadságharc tiszteletére, kiemelten a forradalmat követő osztrák megtorlásról. A vágsellyei Feketeházy János Magyar Házban tartják a rendezvényt, melyen Mgr. Veres László, a galántai Kodály Zoltán gimnázium történelemtanára tart előadást. Mindenkit szeretettel vár a Csemadok vezetősége.

Várhosszúrét
2012. március 18-án, 14.30 órai kezdettel  megemlékezési ünnepség és az emlékmű koszorúzása.

Vecseklő
2012. március 17-én emlékeznek a Petőfi mellszobornál. Fellépnek az óbásti és almágyi népdalkörök, közreműködnek az óvodások, iskolások és az almágyi Foglár Gábor gitárral.

Vezekény
2012. március 15-én, csütörtökön az emlékműnél lesz 16.00 órától koszorúzási ünnepség.

Vízkelet
2012. március 18-án, vasárnap 10.30-tól a helyi kultúrház előtt a kopjafánál lesz koszorúzás.

Zalaba
Zalabán a község önkormányzata és a helyi református egyházközség közös szervezésében március 18-án, délután két órakor ünnepi megemlékezést tartanak az 1848/49-es szabadságharc 164. évfordulója tiszteletére. Az alkalom Ambrus Erika lelkipásztor igei bevezetőjével kezdődik, majd Michlian Etelka polgármester köszönti a megjelenteket. A kultúrműsor után Kun Ferenc, a Rákóczi Szövetség alelnöke mond ünnepi beszédet.

Zselíz
Zselízen a Csemadok helyi szervezete rendez egész napos ünnepséget március 15-én. 9.00 órától a Magyar Házban Sárközi Sándor tart előadást: Felvidéki Magyarok meghurcoltatása a 2. világháborút követő években címmel. 15.30 órakor kerül sor szintén a Magyar Házban a „Nyelvében él a národnostná menšina” című kiállítás megnyitójára. 16.30-kor vonulnak fel a Magyar Háztól a Kopjafáig majd a kultúrházba. 17.00 órakor kerül sor a Kultúrházban az ünnepi műsorra, melyben fellép: a Franz Schubert Vegyeskar, a Pengő-zenekar és az Alapiskola drámacsoportja. Ünnepi beszédet tart: Szávay István történész, országgyűlési képviselő.
Záróakkordként mindenki leróhatja kegyeletét és elhelyezheti koszorúját a Kultúrház előtti emlékműnél.

Zsigárd
17.00 órától ünnepi megemlékezés kezdődik a helyi református templomban, utána koszorúzási ünnepséget tartanak.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”32973,32971,32972,32916″}