33010

 Március idusán Rimaszombatban a Petőfi szobornál rendezték a központi ünnepséget, melyen közreműködött a Gömör-Kishonti Vármegye Ózdi Huszárbandérium.

Az ünneplő közönség a Tompa Mihály téren gyülekezett délután fél ötkor. A megjelenteket Samu András, a főszervező Csemadok Rimaszombati Alapszervezetének vezetőségi tagja köszöntötte, felszólította az emlékezőket, hogy Krasznahorka mielőbbi újjáépülése érdekében közös lelki összefogásra van szükség. Az ünnepség az Ivan Krasko Gimnázium két diákjának, Kisantal Barbara és Gasko Bianka szavalatával kezdődött. Farkas Csaba, a Tompa Mihály szavalóverseny megzenésített versek kategóriának résztvevője megzenésített verseket adott elő. Bede Krisztina, a Tompa Mihály Református Gimnázium diákja Juhász Gyula: Március idusára című versét szavalta. Az ünnepi beszédet Nt. Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese mondott. Beszédében felidézte az 1848. március 15-i budapesti eseményeket, megerősítve ezzel kisebbségi sorsunkban megerőtlenedett önértékelésünket. „Némelyek bátran, büszkén, szinte kihívóan, megint mások szinte félve, bizonytalanul, vagy tűnődve azon, hogy meddig még, de kitűzzük a kokárdát, sorsközösséget vállalva a Kárpát-medence más részén emlékezőkkel. (…) Petőfi és Tompa szobránál jogosnak tűnik a kérdés, miért és mit is ünnepelünk egyáltalán? Van-e mit ünnepelni a fogyatkozó, elerőtlenedő gömöri magyarságnak? Van-e mit ünnepelnünk akkor, amikor embereket fosztanak meg állampolgárságuktól, csak azért mert nyíltan felvállalják a magyar nemzethez való tartozásukat? (…) S ha így tűnődünk a múlton és jelenen, mindezt összevetve nagyon aktuálisan szólalnak meg Petőfi Sándor Magyar vagyok című versének sorai.” – idézte a vers részleteit Nagy Ákos Róbert, majd arra biztatott, hogy nekünk éppen azért kell megemlékeznünk, s azért kell ünnepelnünk, hogy abból merítsünk erőt. S ahogy fogalmazott, a múlt megidézéséből azt az ősi, rég megénekelt igazságot érthetjük meg, hogy nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat. „Nem a mennyiség, hanem a minőség számít. Lehet, hogy olykor kicsinek, kevésnek, erőtelennek érezzük magunkat, de ha van bennünk hit, ha van bennünk elszántság, az értékeink mellett való kiállás és hűségies ragaszkodás jellemzi a mi életünket, az önfeladás és a méltatlan, szánalmas paktumok helyett, akkor van, s csakis akkor lehet jövőnk magyarként a Felvidéken.” – mondta beszédében. Ezt követően a város képviselői, a civil szervezetek-, a politikai pártok vezetői, az iskolák és a Rákóczi Szövetség által Rimaszombatban vendégeskedő diákok elhelyezték Petőfi Sándor szobránál a megemlékezés virágait. A megemlékezésen és a koszorúzásnál közreműködött és díszőrséget állt a Gömör-Kishonti Vármegye Ózdi Huszárbandérium, Vitkó Egon vezetésével. Az ünnepség a Szózattal ért véget.
A központi megemlékezés előtt a Bástya Egyesület, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete és a Kerecsen Motoros Egyesület a Petőfi háznál is megemlékezett. Este az ünnepi műsor a Városi Művelődési Központban folytatódott, ahol az Ismerős Arcok együttes adott lélekemlő koncertet. A Nyerges Attila vezette Ismerős Arcok a Tompa Mihály Alapiskola igazgatójának, Orosz Istvánnak a meghívására érkezett, s adott először koncertet Rimaszombatban.

Felvidék.ma

Pósa Dénes képriportja a Képgalériánkban:

{phocagallery view=category|categoryid=460|limitstart=0|limitcount=0|type=1}

{iarelatednews articleid=”33041,33124,33009,32993,33107,33085,33075,33062,33018,32984,32992,32983,32988,32985,32971,32973,32943″}