32739

A dunaszerdahelyi Mindszenty-est után – amely a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjának előestéjén valósult meg – a csallóközi Bakán is megemlékezést tartottak a 120 éve született Mindszenty József hercegprímásról.

A február 27-én rendezett megemlékezésen a megjelenteket Boros Erzsébet, az MKP Helyi Szervezetének elnökasszonya üdvözölte majd ThDr. Karaffa János atya szólt a jelenlévő bakai és csallóköznádasdi lakosokhoz, akik nem voltak ismeretlenek számára, hiszen komáromi 2 éves káplánsága után Bakán kezdte meg működését, ellátva Csallóköznádasd és Felbár egyházközségeit is. János atya üdvözlő beszédében szólt a hercegprímás fontos szerepéről, amelyet a magyar nemzet történelmében töltött be a diktatúrák idején, különösen a vörös terror árnyékában.
Majd a jelenlevőkkel közösen megtekintették Koltay Gábor: Mindszenty – A fehér vértanú c. alkotását. A film főszereplője Sipos Imre – a Pesti Magyar Színház színész-rendezője – végigjárja a bíboros életének legfontosabb helyszíneit, gyűjti az adatokat, élményeket, hogy aztán a szellemi mozaikkockák összerakásával válaszolni tudjon a kérdésre: Ki is hát Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, az utolsó hercegprímás?
A filmvetítés után a Pázmaneum védnök-elnöke mindenkit arra buzdított, hogy vegyen példát Mindszenty József hercegprímás életéről és tegyen tanúságot a mindennapokban még akkor is, ha sokszor szenvednünk és megaláztatásokat kell elszenvednünk vallásunk és nemzetiségünk miatt.

* * *

Február 24-én a Pázmaneum Társulás és a Városi Művelődési Központ szervezésében került sor immár második éve a csallóközi Dunaszerdahely városában a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjához kötődve a megemlékezésre.
Esterházy János Fő utcai emléktáblájánál kezdődött a megemlékezés, ahol gyertyát gyújtottak a jelenlevők a kommunizmus áldozatának és mindazok emlékére, akik üldöztetést szenvedtek az istentelen vörös rémuralom idején.
A Vermes-villában folytatódott tovább az emlékest, ahol Karaffa Attila a Pázmaneum Társulás ügyvezető elnöke köszöntötte a jelenlevőket. Beszédében hangsúlyozta az emléknap fontosságát, különösen az emlékezést azokra a rémtettekre, amelyet a kommunista rendszer kiszolgálói emberi mivoltukból kivetkőzve hajtottak végre az ártatlanokon. Különösen kiemelte Esterházy János és Mindszenty József hercegprímás szerepét, akik a vörös elnyomás elleni harc példaképei a magyarság számára. Az est Koltay Gábor: Mindszenty – A fehér vértanú c. filmjének a levetítésével folytatódott. A film főszereplője Sipos Imre – a Pesti Magyar Színház színész-rendezője – végigjárja a bíboros életének legfontosabb helyszíneit, gyűjti az adatokat, élményeket, hogy aztán a szellemi mozaikkockák összerakásával válaszolni tudjon a kérdésre: Ki is hát Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, az utolsó hercegprímás?
A vetítés után a Pázmaneum elnöke zárszavában úgy fogalmazott: „Mindannyiunk példaképévé kell, hogy váljon Mindszenty József! Ő ugyanis nem a megalkuvást választotta, nem lett besúgó sem békepap, neve nincs rajta az ügynöklistán. Gerinces, jellemes és erkölcsös élete arra buzdít bennünket, hogy – ahogy Ő tette -, mi is tegyünk tanúságot nemzetünk, közösségünk életében, ha kell életünket is feláldozva érte!”

Pázmaneum, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”31922″}