fuleki-var02

A Rákóczi Alapítvány pályázatot hirdet a 19. Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor programjain való részvételre.

Pályázhatnak azok a magyar fiatalok, akik:
– a Kárpát-medencében, határon túli magyar területen élnek;
– 14. életévüket 2012. június 30-ig betöltötték és még nem töltötték be a 19. életévüket;
– elkötelezetten érdeklődnek a magyar történelem és kultúra iránt;
– az alább megadott pályatételek egyikét kidolgozzák és benyújtják a területileg illetékes referensnek;
– korábban nem vettek részt Magyarságismereti Mozgótáborban;
– vallásukat gyakorló fiatalok, felekezeti hozzátartozástól függetlenül.
A pályázathoz csatolni kell:
– önéletrajzot (családi körülmények ismertetése; eddigi tanulmányok, iskolák; vallási kapcsolatok; érdeklődési körök, szakkörök, önképzőkörök, versenyek és azon elért helyezések; közösségi feladatok)
– tanár (osztályfőnök, esetleg igazgató) és egyházi személy ajánlását
– nyilatkozatot arról, hogy még nem vett részt Magyarságismereti Mozgótáborban.
A pályázat a területileg illetékes referensnek nyújtandó be. (Alább közöljük)
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 30.
A pályázat elbírálásnak ideje és értesítés a pályázatról: változó régiók szerint, a helybeli referens értesíti a pályázókat. Akik megnyerik a pályázatot, részt vehetnek a Magyarságismereti Mozgótáborban, melynek a részvétel költségeit az Alapítvány fedezi.

A pályatételek: (kidolgozandó az egyik, max. 3 oldal terjedelemben – géppel vagy kézzel írva):
1. Kastélyok, kúriák környezetemben – múlt jelen és jövő (eredeti elképzelések régi épületek megmentésére és felhasználására)
2. Idén ünnepeljük Kodály Zoltán születésének 130. évfordulóját. Mennyire tartod fontosnak népi hagyományaink (népzene, néprajz, népdal, népmese) ápolását a 21. században, és konkrétan mit tudnál tenni ennek érdekében.
3. A szóbeli történelem fontossága és megőrzése. Milyen aktív módszerekkel tudnánk biztosítani az idősebb generáció elsőfokú tapasztalatainak megőrzését. Interjú egy környezetemben élő idős személlyel, aki átélt komoly történelmi időket. Pl: II. világháború borzalmai, Don-kanyar, Malenkij robot, Holocaust, Megtorlások a háború végén, 1956. a mi régiónkban stb.
4. Mit jelent számomra a nemzethez és mit az államhoz tartozás? Vagy: Papíron is magyar lettem – gondolataim a kettős állampolgárságról
5. Magyar Nagyasszonyok üzenete – személyes jellegű bemutató írás valamelyik magyar nagyasszonyról.
6. Szűkebb hazám nemzetiségi térképének változása. Okok, lehetőségek, kihívások.
7. Délvidéki pályázóknak külön téma: Ami a ’90-es évek háborúi után maradt/magyarnak lenni a Délvidéken a ’90-es években.

A Magyarságismereti Mozgótábor célja: Határon túli magyar fiatalok magyarországi táboroztatása, melynek során mélyebben megismerkednek a résztvevők a magyar történelemmel, kultúrával, művészetekkel. Megismerkednek a résztvevők egymással, az otthonról hozott kulturális értékeket (ének, tánc, stb.) a tábor tagjai számára közkinccsé teszik.

Helyszínek: Győr, Pécs, Kecskemét, Miskolc (3-3 nap), Budapest (3 nap)
Időpontok: 2012. június 30-2012. július 15.

Szervezők: Kanadai Rákóczi Alapítvány, II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát Medencében élő Fiatalokért (Budapest), magyarországi Templomos Lovagrend.

Kérjük, mindenki a területileg illetékes referensnek küldje el a pályázatot!

FELVIDÉK:
Dr. Mikóczy Ilona
Nová 16
932 01 Veľký Meder
ilonamikoczy@rakoczialapitvany.hu

KÁRPÁTALJA:
Túri Gréta
Ukrajna, Beregszászi járás
90243 Kígyós Szőlő u. 1
turigreti@gmail.com

Okulova Nyina
89434 Ungvári járás,
Nagygejőc, Fő u. 21.
Ukrajna
okulova13@gmail.com

DÉLVIDÉK:
Meleghy Nándor
Gergely Barnabás
Korom Mária
Bajúsz Erika
Postacím: Ive Lole Ribara 1/2.
21235 Temerin
Email: rakoczidelvidek@gmail.com

ERDÉLY:
Gyergyószentmiklós és környéke:
András Szabolcs
535 500 Gheorgheni
Gépgyártó Iskolaközpont
Str. Márton Áron nr. 13.
E-mail: mozgotabor@yahoo.com

Hargita megye egyéb területei:
Elekes Ágnes
530 122 Miercurea Ciuc
Str. Nagy Imre nr. 122.
E-mail: e_agi@yahoo.com

Kovászna megye:
Zsidó Katalin
525 400 Targu Secuiesc
Str. Petőfi Sándor nr.34 bl.42 sc.B ap.3
E-mail: zsidokata@yahoo.com

Maros megye és egyéb területek:
Demeter Ágota-Dorottya
540437 Targu Mures
Str. Lalelelor nr. 17.
E-mail: erdelyirakoczisok@yahoo.com

http://www.rakoczialapitvany.hu

SZAKC Komárom, Felvidék.ma