33509

„A székely írás – vetette papírra Hódoly László 1884-ben – őstörténelmünk legtiszteletreméltóbb és igen fontos ereklyéje.

Ennek behatóbb tanulmányozása által oly szakaiba pillanthatunk be a magyar fajú népek őstörténelmének, ahová eddig semmi világosság nem hathatott és amelyről nem csak a történelmi kútfők hallgatnak mélyen, de amelyre a legkorábbi hagyomány sem emlékszik vissza.”
Szerencsére mára ennél mélyebbre és messzebbre is látunk. Azok mindenképpen, akik önkéntesen  vagy iskolai szakkörökben tanulmányozzák ezt a magyar ősi kincset, a székely-magyar rovásírást s párhuzamosan vele a régmúlt magyar történelmet. A Palóc Társaság ezt a mélységet és messzeséget tanulmányozni kívánást elősegítendő az idén már 8. alkalommal hirdette meg a Felvidéken az országos rovásírásversenyt és műveltségi találkozót, amelynek majd másfélszáz résztvevője körzeti elődöntőkön ad számot tudásáról.

Az első körzeti döntő 2012. április 13-án zajlott Feleden a Szombathy Viktor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában. Itt versenyeztek az országos döntőbe jutásért a helyieken kívül a Szepsiből, Almágyról, Sajógömörből, Fülekről és Gömörfalváról érkezett általános és középiskolás diákok. Az ötvenkét versenyző  igen meleg fogadtatásban részesült Feleden. Az iskola tanulói és tanárai gazdag, a letűnt paraszti világot felelevenítő kiállításon mutatták be a nagy múltú település és a környék lakóinak mindennapi életét, a tárgyi eszközöket, a népviseletet, a péntek 13.-hoz kapcsolódó hiedelmeket.
Maga a verseny a megnyitó ünnepséggel kezdődött. Mgr. Ziman Ágota iskolaigazgató asszony kedves szavakkal üdvözölte a résztvevőket, mutatta be röviden az iskolát, amelynek ezekben az ínséges időkben is több mint négyszáz tanulója van, és a rovásírás visszatanulásának a jelentőségére is felhívta a figyelmet a szülőföldön való magyarnak megmaradás szempontjából. Z.Urbán Aladár a felvidéki rovásírásversenyekről ejtett néhány szót, majd az iskola névadójának, születése 110. évfordulójára emlékezve Szombathy Viktornak szentelt néhány percet, akihez baráti viszony fűzte. Mielőtt Imrecze Zoltán tanár úr, a körzeti döntő helyi lelkes mindenese ismertette volna a nap időbeosztását és a várható versenyizgalmon túl a szórakoztató percek mibenlétét, az alsó tagozatosak régi népszokást felelevenítő tánca és a nagy tetszést aratott, tökéletes beleéléssel előadott népmeséje váltott ki sok tapsot és vidámságot a versenyzők és kísérőik körében.

A hangos olvasáson az érkezés sorrendjében átesett versenyzők a megnyitó után láttak az írásbeli feladatok megoldásához. Ez két részből állt: latin betűs szöveget kellett átírni rovás betűsre és fordítva, amire kereken 45 perc időt kaptak.
A jó ebéd elfogyasztása után az iskolaépület előtt emlékfát (tölgy) ültettek a résztvevők a nap emlékére. A bejárattal szembeni folyosó falán pedig rovásírásos iskolanévtáblát avattak fel. Ez utóbbi Makó Kovács Erika tanárnő dicséretes munkája.
Az eredményhirdetésre a művelődési házban került sor. Itt a Meseláda bábcsoport Király kis Miklós mesejátéka szolgáltatta a ráhangoló műsort, amely egyben feszültségoldónak is kiváló volt. Az értékelés és az eredményhirdetés következett. Minden versenyző emléklapot, mézeskalácsszívet (Borsos Beáta tanárnő ötlete) és rovásfeliratos golyóstollat vehetett át, az országos döntőbe jutott 12 versenyző ezen felül még képzőművészeti kiadványokkal is gazdagodott.

Az első körzeti döntő megmutatta, hogy igen nagy érdeklődés mutatkozik a rovásírás megtanulása iránt. A feledi alapiskolában még helyi versenyt is kikényszerítettek azok a tanulók, akik nem jutottak be a körzetibe. Számukra külön helyi versenyt szerveztek az iskola pedagógusai! Jó volt tapasztalni, hogy a vendéglátók mindent megtettek azért, hogy a verseny gördülékenyen folyjon, vállalták és teljesítették, hogy saját erőforrásból megoldják a mintegy nyolcvan résztvevő étkeztetését, szeretetből. Tehát igazán igazi vendégszeretettel találkozhattunk Feleden! Az igazgatónő s helyettese, a tantestület tagjai egy emberként álltak a rendezvény mellé. Imrecze Zoltán szervező-irányító munkája meghozta gyümölcsét: Feled újabb bástyája lett a magyar rovásírás visszatanulásának a Felvidéken !  Köszönjük, és nem feledünk, FELED!

A feledi körzeti döntő végeredménye:

A   korosztály (alsó tagozat)
1. Zagyi Viktória, Feled
2. Tósegi Erika, Gömörfalva
3. Varga Bianka, Gömörfalva

B   korosztály (V-VI. évfolyam)
1. Bencső bernadett, Gömörfalva
2. Varga Diana, Gömörfalva
3. Fodor Alexandra, Feled

C.    korosztály (VII-VIII. évfolyam)
1.    Dúdor Viktória, Gömörfalva
2.    Berki Tünde, Gömörfalva
3.    Csúr Karolina, Gömörfalva

D   korosztály  (IX. évf. és középiskola)
1. Varga Bence, Fülek
2. Somogyi Lívia, Gömörfalva
3. Kaško Dávid, Fülek

Rajtuk kívül esélyük van még az országos döntőbe való kerülésbe a 4-5. helyen végzettek közül Gaján Attilának és Lakatos Tamásnak Gömörfalváról valamint Bőd Karolinának és Rácz Dánielnek Feledről.

Képgalériánk itt tekinthető meg.

-zua-, Felvidék.ma