33515

Módosítaná a szlovák kormány az állampolgársági törvényt, a magyar állampolgárságra vonatkozóan viszont maradnának a büntetések. Lattmann Tamás nemzetközi jogász szerint Fico ezzel az EU alapelveivel kerülne ütközésbe.

Szlovákia érvényben lévő állampolgársági törvénye szerint elveszíti szlovák állampolgárságát az a személy (néhány kivételtől – mint. pl. házasság útján szerzett állampolgárság – eltekintve), aki más ország állampolgárságáért folyamodik, és azt meg is szerzi.

Lattman Tamás a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában elmondta, jelenleg még csak egy ilyen irányú politikai nyilatkozat hangzott el a szlovák miniszterelnök, Robert Fico szájából, és ma még azt sem tudni, hogy ebből lesz-e valami. Komoly jogi elemzést csak a jogszanály-tervezet ismeretében lehet kialakítani. Ugyanakkor nehezen elképzelhető, hogy az állampolgársági törvényt, ha azt így változtatják meg, akkor az ne válna diszkriminálóvá. A törvény már jelenleg is két szinten támadható.
Egyrészt ellentétes a Szlovák Köztársaság Alkotmányával, másrészt az alkotmányellenes törvény alapján történt  jogfosztások az emberi jogok európai egyezményének a tisztességes elváráshoz való jogát is sérti. Ezek után, ha a Fico-kormány úgy módosítaná a szlovák állampolgársági törvényt, hogy az csak a magyar állampolgárságot megszerzőket sújtja, akkor már az Európai Unió általános diszkrimináció-tilalmát kimondó jogi normáiba is ütközik.
Fico bár azzal érvel, hogy Magyarországgal kapcsolatban azért más a helyzet, mert Magyarország sem változtatta meg a 2010-es állampolgársági törvényét, “ez jogilag irreveláns. Az, hogy Magyarorszgon van egy jogszabály, amely Robert Ficonak nem tetszik, Szlovákiának semmilyen feljogosítást nem ad arra, hogy eltérjen a saját alkotmányától és az emberi jogok egyezményétől, valamint az Európai Unió szabályrendszerétől” – mondta Lattman Tamás.
A magyar Országgyűlésnek a szlovákok nem róhatnak fel semmit, hiszen az állampolgárság szabályozása minden szuverén állam belügye.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”33510,33484″}