szigeti laszlo 03

Az MKP szerint indokolatlan az egyházi és a magániskolák finanszírozásának módjának megváltoztatása..

“Érdekes jelenségnek lehetünk tanúi honi közoktatásunk gondjainak megoldásával kapcsolatban. Ezúttal nem az oktatási minisztérium állt elő egy javaslattal a nem állami iskolák és oktatási intézmények finanszírozásával kapcsolatban, hanem hazai újdonságként maguk a pedagógus-szakszervezetek.Követelésük lényege, mellyel megismertették a tárca vezetőségét is az, hogy az állam változtassa meg (lehetőleg csökkentse, vagy szüntesse meg) az egyházi, de főleg a magániskolák finanszírozásának módját. A Magyar Koalíció Pártja véleménye szerint kérésük indokolatlan és megalapozatlan. Az egyházi és magániskolák és oktatási intézmények az 1989-es bársonyos forradalom vívmányaként jelentek meg Szlovákiában, mint a plurális iskolafenntartói lehetőség megnyilvánulása. Rengeteg energiába került, míg sikerült a nem állami iskolák jogállását rendezni, finanszírozásuk módját megfelelő törvényes keretekbe foglalni. Sajnos bizonyos vonatkozásban az egyházi és magániskolák finanszírozása még mindig elmarad az állami intézmények finanszírozásától. A szakszervezetek legfőbb érve az, hogy a magán és egyházi intézmények az állami támogatáson kívül tandíjat is szednek, vagy legalábbis szedhetnek, az államiak viszont nem. Való igaz, hogy az ide vonatkozó jogszabály lehetőséget biztosít az egyházi és magániskoláknak tandíj kirovására, viszont a gyakorlatban az egyházi iskolák egyáltalán, a magániskolák pedig csak esetenként szednek tandíjat. A lényeg viszont az, hogy az államnak egy fillérrel sem kerül többe az egyházi vagy magániskola, mert a normatív finanszírozás nem tesz különbséget állami és nem állami iskola között. Sőt a végelszámolásnál mindig az egyházi vagy magániskola húzza a rövidebbet. Ugyanis az állam függetlenül attól, hogy a tanuló állami vagy nem állami iskolában tanul, azonos normatív finanszírozásban részesít mindenkit. Egyértelmű, hogy ha a tanuló nem egyházi vagy magániskolát látogatna, akkor egy állami iskolában kapná meg az őt megillető normatív pénzügyi támogatást. A szakszervezetek javaslata sérti az esélyegyenlőséget és a közoktatás pluralizmusát. Az MKP szerint közoktatásunknak szüksége van az egyházi és magániskolákra és oktatási intézményekre. Eddig semmilyen szakmai elemzés és értékelés nem bizonyította, hogy az egyházi és magániskolák színvonala nem megfelelő. Ahogy az állami iskoláknál, az egyházi és magániskolák között is vannak kiválóak és gyengébb minőségűek is. Ne törjünk pálcát az egyházi és magániskolák felett, ne törekedjünk ellehetetlenítésükre anyagi forrásaik megvonásával. A másik oldalon viszont létrehozásuknál és minőségük ellenőrzésénél a hivatalos szerveknek körültekintőbben és alaposabban kellene eljárniuk. Indokolatlan és luxus, hogy egy régióban 10 kilométeres körzetben négy középiskola működjön, vagy működhessen, s közülük három magánintézmény. Ezeket a deformációkat viszont kezelni kell a hatóságoknak.
Befejezésül egy feltételezés. Biztos, hogy a magán- és egyházi iskolák anyagi mozgásterének szűkítése a szakszervezeti bosszok agyából pattant ki? Mi is a szakszervezet elsődleges célja? Emelni a pedagógusok fizetését. Ehhez viszont pénz kell. Tehát valahonnét el kell venni, hogy máshova tudjuk adni. Vajon megfordulhatott ez másnak az agyában is, és elmondatta a szakszervezetekkel?” – fogalmazott sajtóközleményében  Szigeti László, az MKP oktatási és kulturális alelnöke.