33496

Nagy Attila a Szerdahely szíve című könyvében a  Katolikus Egyház dunaszerdahelyi közösségének majdhogynem ezredéves históriáját taglalja.

Ez a korai Árpád-kor végtelen homályába nyúlik vissza – szervesen egybefonódva az  egykori kis település, Szerdahely létrejöttével és múltjával, annak gyökereivel. Ahhoz ugyanis, hogy megérthessük magának a későbbi Dunaszerdahelynek a létét,  fontos, hogy magunk előtt lássuk históriás múltjának ezt a rendkívüli és meghatározó szeletét, egyháztörténetének sajátosan egyedi folyamatát. Eddig fehér foltja, ismeretlen része volt a régió, és maga a város történetének is ez a szelete: Nagy Attila helytörténet-kutató újabb kutatásai alapján rajzolta meg Dunaszerdahely katolikus  közösségének az életét egészen a Szent István uralkodása után létrejött, Szent György mártírnak szentelt első fatemplomocskától kezdődően az 1329-ben felépített kőtemplom történetén át annak 1518-as átépítéséig, 1742-es barokkizálásáig, illetve 20. századi históriájáig. Albumunk a történelmi utazáson túl választ ad számos eddig rejtélyes vagy megválaszolatlan kérdésre, állást foglal a védőszent kapcsán, de számos más érdekességet is tartogat az érdeklődő számára. A történelmi utazást látványos képek kísérik, amelyek segítségével magát a templomot is „körbejárhatja” az olvasó.

Kiadta a Historium Kiadó, Terjedelem: 104 oldal, keménytáblás

***
Felvidék.ma