repas zsuzsanna 05

A magyar kormány képviseletében Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár asszony is köszöntötte a 10 éves Carissimi Jótékonysági Alapot.

Levelét Haraszti Attila, a nemzetpolitikai államtitkárság felvidéki ügyeket intéző főosztályvezetője olvasta fel a május 5-ei somorjai majálison tartott ünnepségen:

“Tisztelt Egybegyűltek! Kedves Ünneplő Közösség!

A közelmúltban az interneten szárnyra kapott egy rövid történet. Egy antropológus egy afrikai törzs gyermekeinek kísérletképpen javasolt egy játékot: letett egy kosár gyümölcsöt egy fa mellé, majd így szólt: aki előbb odaér, az nyeri a gyümölcsöt! Erre a gyermekek mind felálltak, kézen fogták egymást, és együtt szaladtak érte. Megkérdezte, hogy miért nem versenyeztetek? Mire ők ezt válaszolták: Hogyan tudna valamelyikünk is boldog lenni, ha bármelyikünk szomorú?
Olvasva és hallva a Carissimi tevékenységéről, kijelenthetjük, hogy az elmúlt tíz évben az Önök munkásságának ez a bölcsesség volt a hívószava. A jótékonysági alap célja a segítségnyújtás, a közösség valamennyi tagja iránt érzett felelősség. Segítségnyújtás, ami nem csupán a megsegítettekért tesz, hanem az egész társadalomért. Mindannyiunkért, akik szembesültünk vagy még sosem szembesültünk azzal, milyen a fogyatékkal élő és egészségkárosodott gyermekek élete, milyen nehézséggel kell megbirkózni az őket nevelő, szerető családoknak. A Carissimi felhívja a figyelmet rájuk, arra az áldozatos, és sok erőt kívánó munkára a mindennapokban, amelyet felvállalnak.
De, amit a mai nap is tükröz, felhívja a figyelmet arra a sok örömre is, amelyet mindennapjaikban megélhetnek. Eddig a megpróbáltatásról, a nehézségről, a leküzdendő akadályokról beszéltem. Sokkal inkább hangsúlyoznám azonban azt az örömöt, hozzáállást, amit a társadalom Önöktől tanulhat. Azt az értéket, amit ez a közösség sugároz. Az élet örömét, a meg nem állásban a kitartást, a másik felé kinyújtott, egybefonódó segítő kezet, amely egy valódi, egy irányba mozduló közösséget formál.
A kisközösségek fontosságát támasztja alá az is, hogy a közösségek tagjai ebben a közegben élik át a mindennapok eseményeit, a közösséghez, a nemzethez tartozás közösségi élményét.
A Carissimi munkájával ezt példázza: kis közösséget hozott létre a gyermekekért, amely közösség tagjai segítőkész pedagógusok, lelkészek, pszichológusok – és még hosszasan folytathatnám a sort –, valamint fogyatékkal élő vagy egészségkárosodott gyermeket nevelő családok. Egy biztos alapokon álló közösség, amely felismerte, hogy a segítségnyújtás a saját kultúra biztonságos környezetében a leghatékonyabb, hiszen alapját képezik a közös gyökerek, a közös nyelv, a közös értékek által élő egymás iránti bizalom.
Tiszta szívből gratulálok a 10 éves a Carissimi Jótékonysági Alapnak! Gratulálok ahhoz, hogy voltak nyitott szívek, akik létrehozták, akik fenntartják; voltak és vannak, akikért összefoghatnak, akiknek segíthetnek.
„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe” – valljuk Babits Mihállyal. A Carissiminek gazdag a múltja! Gazdag a múlt, erős a fonál, amellyel a jövőbe kapaszkodhatnak!

Üdvözlettel: Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár”

{iarelatednews articleid=”33790″}