palyazat01

Magyarországi cilvil szervezetek határon túli partnerekkel pályázhatnak a Közösségi környezet-, a Mobilitás és alkalmazkodás-, a Nemzeti összetartozás- és a Új nemzedékek jövőjéért Kollégiumokban június 3-9-e között.

A működési támogatásra kiírt pályázatok után szakmai programjaik megvalósítása érdekében pályázhatnak a civil szervezetek a Nemzeti Együttműködési Alapból (NEA) – tájékoztatta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az MTI-t. 
A közlemény szerint a program keretében a civil szervezetek összességében 763 millió forintra pályázhatnak június 3-9. között. A pályázatok keretösszege kollégiumonként csaknem 191 millió forint, az elnyerhető támogatás összege kollégiumonként változó, néhány százezer forinttól nyolcmillió forintig terjed.
A Közösségi környezet kollégium pályázatának célja egyebek mellett a kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, kommunikáció, informatika, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.
A Mobilitás és alkalmazkodás kollégium pályázata a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítségét szolgálja.
A Nemzeti összetartozás kollégium pályázatának célja az európai integráció és a kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek; az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek támogatása.
Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium pályázatának célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER) keresztül.
A pályázati kiírás a http://civil.kormany.hu/palyazati-kiirasok weboldalon érhető el.

A magyar Országgyűlés 2011. december 5-én fogadta el az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt (a továbbiakban: Civil tv.). E törvény keretében a civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szövetségek) működésének és szakmai tevékenységének támogatására életre hívták a Nemzeti Együttműködési Alapot, mely egy központi költségvetési előirányzat. A rendelkezésre álló forrásokat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium biztosítja a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül.
A NEA Tanács: az elvi jellegű, irányító koordináló döntéseket hozza meg. Kilenctagú, melyből három fő civil delegált, három főt a közigazgatási és igazságügyi miniszter, további három főt a Országgyűlés illetékes szakbizottsága kér fel. A NEA kollégiumai: döntenek a források felhasználásáról, kiírások elkészítéséről, a beérkezett pályázatok elbírálásáról, azok tartalmi hiánypótlásáról, valamint a támogatott célok megvalósulásának szakmai ellenőrzéséről. Egy-egy kollégium kilenctagú, három tagja a civil jelöltállítási rendszeren keresztül kerül megválasztásra, három tagot a kormányzati ágazati szakpolitikai feladatot ellátó miniszter delegál, három tagot pedig a miniszter saját hatáskörben jelöl ki. 
A pályázatok elbírálásánál egyebek mellett vizsgálni fogják, hogy az határon túli civil szervezetekkel együtt valósul-e meg, bővíti, erősíti a Kárpát-medencei civil hálót, milyen mértékben erősíti a helyi közösségi kohéziót és integrációt. Figyelembe veszik továbbá a projekt társadalmi hasznosságát, hosszú távú fenntarthatóságát; az adott program által elért emberek számát; a pályázat összbenyomását és a szervezet eddigi eredményét is.

Felvidék.ma