33979

Zselíz, Kürt, Kéty, Muzsla és Párkány helytörténetével, szakrális emlékeivel és néprajzi szokásaival ismerkedtek.

Márciusban hirdette meg a párkányi székhelyű LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti Társulás a fenti címmel a régiós vetélkedőt, melyre május 16-án Párkányban került sor. Három témakört jelölt meg, amelyből választhattak az alap-és középiskolás diákok: helytörténeti ismertetők; szakrális emlékek és népi élet, néprajzi szokások.
A szervezők örömmel vették tudomásul, hogy nagy érdeklődés kísérte a párkányi régió iskoláit, diákjait. A régiót nem határolták be, hisz a Szülőföld – a kis Haza – az nem egy szűk térképet jelent számunkra. Mégis ilyen szempontból ez az a vidék, ahol nem bővelkedünk a témakörök anyagával, ha van is, nincs publikáció róla, sem nyomtatásban, sem elektronikusan. S hogy vannak pedagógusok és diákok, akik hajlandóak voltak nyomozni, kutatni, feltárni a fenti témakörökben értékes adatokat gyűjtve, ez a május 16-án Párkányban megrendezett vetélkedőn bebizonyosodott.
Öt iskola ( Zselízi AI, Kürti AI, Muzslai AI , Kéty Egyházi Alapiskola és a Párkányi Gimnázium ) több csoportja , összesen 31 diák tartott 10-15 perces bemutatót ( prezentációt) Power pont formájában a három témakörben. A szakmai zsűri tagjai voltak: Bánhidy Vajk, az Esztergomi Ferences Gimnázium történelem szakos tanára, Juhász Gyula, a Párkányi Múzeum vezetője (szülőfaluja Kőhídgyarmat történetének kutatója, írója) és Dániel Erzsébet néprajzos. A háromórás időtartamú, 15 bemutatóban felbecsülhetetlen értéket hoztak felszínre a kis és nagyobb tanulók.
A „legkisebbek” (hatodikosok) a zselízi diákok voltak, akik közül az egyik csoport a zselízi templom történetét, freskóit mutatta be, a másik csoport pedig az Alsó – Garam mente népszokásaiból adott ízelítőt.
A kürti iskola diákjai a híres kürti hegyet, a szőlőművelés és a bortermelés régi és mai szokásait mondták el, a híres kürti borfajtákat ismertették, sőt kóstolót is hoztak belőle. A másik kürti csoport pedig a szintén országszerte híressé vált „megvalósult álom”- ról tartottak beszámolót: a kürti borfesztiválról, a kezdetekről, és hívtak meg mindenkit az idei rendezvényre.
A kétyi iskolások csakúgy, mint a többiek is nagy élvezettel számoltak be gyűjtőútjukról, a néprajzi és helytörténeti témákban. Feltérképezték a település minden létesítményének történetét, eredetét, népszokásait, sok-sok fotódokumentációval vegyítve.
A muzslai diákok is a falu szakrális értékeit és a falu szülöttei után kutattak, és oly történelmi értékeket tártak fel, amiről ezidáig a faluban sem hallottak (az 1878-as boszniai hadjárat áldozatainak emlékműve is van a faluban).
A párkányi gimnázium diákjai igen sokoldalú képet adtak a régió falvainak néprajzi, szakrális és történelmi témáiból. Ismertették a párkányi templom történetét, a bátorkeszii kastély és egykori birtokosainak sorsát, alapos ismereteket kaptak a hallgatók a szalkai népszokásokról, a kéméndi viseletről és szokásokról, a bényi templom történetéről, és a fűri kastély hányatott sorsáról.
Valamennyi diák igen talpraesetten, nagyon felkészülve, saját kutatás alapján és a pedagógusok segítségével dolgozta fel az általa kiválasztott témakört. Külön értékelendő, hogy pl. a népszokások bemutatásánál minden alkalommal emlegették az őseiket, akár egy fénykép, vagy adatközlő, vagy missziós tevékenységről számoltak be, és büszkén tették hozzá, hogy hozzátartozójukról van szó. Többen még a tájegységük népviseletébe is beöltöztek. Az is igen értékes megnyilvánulásuk volt, hogy sokszor az egykori – számukra már szokatlan – népszokáshoz, hozzáfűzték saját véleményüket, melyből kiérződött az ősök értékrendje, erkölcsi magatartása.
A vetélkedőn nem volt rangsorolás, mert nem ez volt a cél. A szervezők pedig úgy érzik, hogy nagyon fontos az ilyen témakörrel foglalkozni a diákok körében, mert érdekli őket, megszeretik a kutató munkát, s ami a legfontosabb, megismerik és értékelik a múltat, valószínű jobban megbecsülik a múlt adta értékeket, a szülőföld vonzóerejének alapjait. Ezen értékeket emelte ki a zsűri is, és külön köszönetet mondtak a pedagógusoknak is, akik ezt a plusz munkát a diákokkal felvállalták.
A 31 diák felsorolása hosszú lenne, de az öt pedagógus neve ide kívánkozik, hisz ő általuk kezdtek ezek a diákok a helytörténeti kutatáshoz: Nagy Csilla (Zselíz), Molnár Tímea (Kéty), Pócs Krisztína (Kürt), Árendás Andrea (Muzsla), Mocsi Beáta (Gimnázium Párkány).
Valamennyi diák nagyon szép Oklevelet és a kőhídgyarmati MAG Társulás jóvoltából, egy kerámia kis harangot kapott emlékbe. A harangot az alig pár hónapja működő keramikus kör tagjai készítettek erre az alkalomra a résztvevőknek. Ezen kívül a szervezők jóvoltából minden vetélkedő diák és felkészítő pedagógus jutalmul részt vehet Bugacon az augusztus 10- 12-én megrendezésre kerülő Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényén a Kurultájon. Valamennyi iskola könyvjutalmat és a Szent Korona bemutatásáról szóló CD kazettát is kapott, és a pedagógusok pedig egy gyönyörű Kurultáj naptárt.
A résztvevők kérésére, jövőre folytatódik a honismereti vetélkedő, melyek anyagát majd a LIMES – ANAVUM facebook oldalán és a közeljövőben létrehozott honlapon is ismertetik a szervezők.

Dániel E., Felvidek.ma