34442

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete Emlékezzünk Thököly Imrére! címmel hirdetett alkotópályázatot az általános és középiskolás tanulók részére.

Június 30-ig várják az esszéket, rajzokat, posztereket, tárgyakat.
A pályázatra olyan munkákat várnak, amelyek a késmárki gróf Thököly Imre életét és korát idézik fel, emléket állítva a 330 éve Felső-Magyarország fejedelmévé kinevezett kuruc hadvezérnek. A pályamunkákban lehetőség van arra, hogy bemutassák gróf Thököly Imre kuruc hadvezér, Felső-Magyarország és Erdély fejedelmének erényeit, regényes életútját, hadjáratait, szövetségeseit, ellenségeit, dicsőségét, bukását, hányattatásait, életútjának színhelyeit, emlékezetét. Az alkotásokban érdemes csak egy témakört alaposan körbejárni.
A pályamunka technikájának kiválasztása egyéni döntés. Beküldhetők esszék, rajzok, poszterek – fotók, saját készítésű tárgyak, montázsok, saját versek, leírások, amelyek legjobban kifejezik az adott kort, a történelmi eseményeket, társadalmi-viszonyokat. A pályamunka elkészítéséhez a tanulók kérjék a szülők, osztályfőnök, illetve a történelem, magyar vagy rajz szakos tanáraik segítségét. A nyertes pályaművek készítői értékes könyvjutalomban részesülnek, minden pályázó alkotása emlékkiállításokon vesz részt. Az elbírálásnál figyelembe veszik a kreativitást és hitelességet egyaránt. Egy pályázó csak egy pályamunkát adhat be!

A pályamunkákat 2012. június 30-ig a következő címre várják:
Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete
Uzovská Panica – Uzapanyit 26.
98022 Veľky Blh – Nagybalog

További információ: balogvolgy@citromail.hu e-mail címen kérhető. 

A pályamunkához a következő adatokat szükséges csatolni: név, születési dátum, lakhely, értesítési cím, e-mail cím, telefonszám, iskola-, osztály-, pályamunka címe-, felkészítő pedagógus vagy személy megnevezése.

Felvidék.ma