berenyi-jozsef001

A Magyar Koalíció Pártja értékelte a kisebbségügyi kormánybiztos statútumának javaslatát, amely június 4-től került tárcaközi egyeztetésre.

A javaslat szerint, melyet június 13-án készül elfogadni a kormány, a szlovákiai magyarok egy önálló döntéshozói jogkörök nélküli kirakati bábura számíthatnak valódi kormánybiztos helyett.
Az MKP több konkrét észrevételt is megfogalmazott a javaslattal kapcsolatban, melyet levélben eljuttatunk Robert Fico kormányfőhöz és Igor Federičhez, a kormányhivatal vezetőjéhez, arra szólítva fel őket, hogy vegyék figyelembe a 110 ezer szlovákiai magyar érdekképviseletét ellátó párt véleményét.
“A szlovákiai magyarság jövője érdekében minél erősebb, elvszerű, a hatalomnak nem behódoló érdekvédelemre van szükség. Nem pedig rács mögé zárt, fogatlan és beteg állatkerti oroszlánra, akit a világ előtt a status quo jogcímén mutogatni lehet. Főleg akkor, ha a status quo a miniszterelnök-helyettesi poszt megszüntetésével már eleve sérült” – nyilatkozta  Berényi József, az MKP elnöke.

Az MKP konkrét észrevételei a kisebbségi kormánybiztos működési szabályzatával kapcsolatban a következők:
1. Önálló törvényjavaslat-kidolgozási jogköre nincs
2. A kisebbségi érdekérvényesítés jogkörei átkerültek a Smer által uralt kormányhivatalhoz, melyen belül a kisebbségi kormánybiztos csak egy tanácsadó szerv. Ennek konkrét negatív következményei a kompetenciatörvény módosításától függően a szlovákiai magyarságra nézve a következők lehetnek:
– A kisebbségi nyelvhasználati törvényből következő jogok felügyeletére a kormánybiztosnak csak közvetett jogköre lesz. A magyar nyelvhasználat esetleges megsértéséért járó pénzbírságról nem a kormánybiztos dönt, hanem a szlovák államhatalom.
– A kisebbségi nyelvtörvény végrehajtásánál a közigazgatási szerveknek nyújtott metodikai és szakmai támogatást (pl. magyar nyelvű adatlapok lefordítása) a hatásköri törvény a kormányhivatal kompetenciájába helyezte, melynek végrehajtására a kormánybiztosnak nincs közvetlen ráhatása.
3. A lecsupaszított kormánybiztos egyedüli komoly hatásköre a kisebbségi kultúrák finanszírozására szánt pénzcsomag felügyelete, mely kétségkívül fontos szempont a kormánybiztosi poszt elfoglalása kapcsán.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”34188,33973,33911″}