34814

A gyászszertartásra a pozsonyi ferences templomban 2012. július 18-án, a temetésre július 20-án Epejesen a Kálvária temetőben kerül sor.

Lazi és berniczei báró Ghillány Erzsébet, úgy a maga, mint az egész rokonság nevében, mélyen megrendülve, gyászba borult szívvel ezúttal is tudatja, hogy szeretett édesapja lazi és berniczei báró Ghillány István zeneszerző, a Magyar Máltai Lovagrend tiszteleti tagja a szentségek ájtatos felvétele után, folyó hó 14-én, hajnali egy óra előtt, életének 103. évében, Pozsonyban visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.

A nemesi származású Ghillány István még az Osztrák-Magyar Monarchia idején, 1910. január 29-én Eperjesen született. Családja a bécsi világkereskedelmi főiskolára küldte tanulni, később mégis inkább a zenészi pályát választotta. “Ez volt a szerencsém, mert így békén hagytak. Muzsikámmal azokat is mulattattam, akik családomat üldözték” – mondta 102. születésnapján életvidáman a zenetanár a Ferences Sajtóközpontnak.

Szüleit a csehszlovák kommunista hatalomátvétel után internálták, vagyonukat elkobozták. Az volt a fő bűnük, hogy magyarságukat nem voltak hajlandók megtagadni – nyilatkozta 2012. február 11-én az idős férfi.
Gillányi Isván miközben zenetanárként kereste kenyerét, leányával együtt sok évig voltak a pozsonyi Szent Márton templom, immár székesegyház énekkarának szólistái. Több misét írt, amelyeket Szlovákia-szerte ismernek és játszanak. Évtizedek óta tagja a ferences világi rendnek. A hosszú élet titka szerinte az volt, hogy az egyház parancsait be tartotta, nem csak tetteiben, hanem gondolataiban is.

A gyászszertartásra, egyben az engesztelő szentmiseáldozatra a pozsonyi ferences templomban 2012. július 18-án, 11:00 órakor kerül sor.
A temetése pénteken 2012. július 20-án, 10 órakor Epejesen (Prešov) a Kálvária temetőben lesz.

Felvidék.ma