reformatus06-300

A legtöbb kérvény a lelkészlakok és templomok felújítását célozta meg. A javasolt összegek a Zsinati Tanács jóváhagyása után már kifizetésre is kerültek.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap építkezési keretében az idén, amelyet az egyházközségek befizetései, a Diakonische Werke és a Heks hozzájárulásai tették ki, 56 350 eurós pénzcsomag állt a kuratórium rendelkezésre huszonegy program támogatására.

A kilenc egyházmegyét képviselő kuratórium tagjai a rendelkezésükre álló 56 350 eurós pénzkeretet – közös megegyezés alapján – az idén először az egyházmegyék befizetéseinek arányában osztották szét a pályázó huszonegy egyházközség között a Rimaszombatban megtartott összejövetelükön. Az elmúlt évben is hasonló összeg került szétosztásra, de akkor huszonnégy program kapott támogatást a közalapi pénzből. Három évvel korábban viszont még 62 490 eurós csomag állt az egyházi célokat szolgáló létesítmények építésére és felújítására.

A legnagyobb támogatási összegben a dunaradványi egyházközség részesült, akik 8 500 eurót kaptak a lelkészlakás nedves falainak a felújítására. Ugyancsak jelentős hozzájárulást, 7 000 eurót javasoltak a kuratórium tagjai a diósförgepatonyiak számára a már pár éve épülő parókia és gyülekezeti ház építésének támogatására.

A többi program megvalósítására kevesebb, mint négyezer eurót osztottak szét, de így is jelentős azon gyülekezetek száma, akik legalább három ezer eurós hozzájárulásban részesültek. Közéjük tartozik a kisóvári egyházközség, akiknek a templomuk felújítására 3 700 eurós támogatást javasoltak, de a martosiak is, akik viszont csak 200 euróval kaptak kevesebbet, szintén a templomon tervezett munkálatokra. Balogiványin, Szalócon és Alsómihalyiban parókia újul majd meg, Zalabán a templom tetőjét cserélik le, Borzován pedig a templom tornya kap új külsőt a több mint 3 ezer eurós közalapi támogatásból.

Valamivel több mint kétezer eurós körüli hozzájárulást kaptak a nagytoronyaiak és a petőszinyeiek a lelkészlak nyílászáróinak cseréjére. Ez utóbbi egyházközség még a harang villamosítását is ebből a keretből valósítja meg.

Több mint ezer euróval támogatta a kuratórium az örösi lelkészlak nyílászáróinak cseréjét, a nagyráskai gyülekezeti ház felújítását, a vásárhelyi templom tetejének és külsejének festését, a kolbásai lelkészlakon és templomon tervezett munkálatokat, a málcai templombelső és a magyarbődi imaház felújítását.

900 eurót kaptak a felsőrásiak a templomuk tornyának a rendbetételére, 500 eurót pedig a homonnaiak a templom felújítására és a tervezett hozzáépítésre.

A támogatott egyházközségeknek legkésőbb az év végig kell elszámolniuk a közalapi hozzájárulással.

Reformata, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”32474″}