34677

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület szervezésében július 5-én zárult Komáromban a IX. Jókai Mór Vers- és Prózamondó Tábor, valamint a II. Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábor.

A június 30-i, szombati megnyitón Vörös Mária az SZMPSZ alelnöke hangsúlyozta, hogy mindkét tábort azzal az elgondolással indították útjára a szervezők, hogy a vakáció alatt lehetőséget adjanak az ország különböző részeiből Komáromba sereglett, a művészetek iránt nyitott, fogékony gyerekeknek az önkifejezésre, tehetségük kibontakoztatására. Teszik mindezt tapasztalt, kitűnő pedagógusok irányítása alatt, akik jól tudják, hogy a mai gyerekekben is ott az igény a szépség, a művészet befogadására, az értékteremtésre. A nyitóelőadást Gaál Ida muzeológus tartotta mindkét tábor közel 110 résztvevőjének a komáromi Ipari Középiskola dísztermében.
A versmondó tábor résztvevőivel hazai és magyarországi szakemberek foglalkoznak három korcsoportban. A napi foglalkozások alkalmával a tanulók betekintést kapnak a szövegválasztás és szövegelemzés rejtelmeibe, valamint az előadásmóddal, beszédtechnikai gyakorlatokkal ismerkednek.
A képzőművészeti alkotótábor résztvevőivel komáromi Jókai Mór Alapiskola pedagógusai foglalkoznak két korcsoportban, melynek célja, hogy a résztvevők a különböző képzőművészeti technikák megismerése közben alkossanak. Ez az alkotási mód az élményszerű vizuális nevelésre alapoz sok más egyéb érték és képességfejlesztés mellett.
A tábor résztvevői az ismeretek bővítése céljából balatonfüredi tanulmányúton vettek részt, ahol megtekintették a közelmúltban felújított Jókai-villát és a Balatonon sétahajóztak.
A zárónapon a versmondó tábor résztvevői közös produkcióikat mutatják be az érdeklődőknek, míg az alkotótábor résztvevőinek egész hetes munkáiból nyílik kiállítás.
A résztvevők magas száma is bizonyítja, hogy hazai iskoláinkban sok a tehetség, akikből nem hiányzik a céltudatos szorgalom, az akarat, a kitartás sem, hiszen ők a nyári semmittevés, a televízió, a számítógép helyett az alkotótáborokat részesítik előnyben.
Mindkét tábor a nyelvvel való kommunikáció: az egyik az élő szó, a drámajáték, a másik a vizuális nyelvvel való lelket tisztító, embert gazdagító tevékenység, melynek sajátos lehetősége a teljességre való törekvés, melyben a gyermekek más-más helyről hozott kulturális élményei összekapcsolódhatnak.

jt, Felvidék.ma