34734

A Szlovákiai Püspökkari Konferencia újabb közleményt adott ki Róbert Bezák püspök leváltásával kapcsolatban, melyben a vatikáni döntés elfogadására szólítják fel a híveket. (A szlovákiai Apostoli Nunciatúra közleményével frissítve)

„Tanúi vagyunk annak, hogy Isten népének Szlovákiában élő egy része a hírközlő eszközök által torz és részleges információk alapján vett tudomást a Szentagya döntéséről Mons. Róbert Bezákkal kapcsolatban“ – áll a püspöki közleményben, mely szerint Brezák püspök leváltásának részleteit az egyház a bizalmas információk tiszteletben tartása okán nem hozta nyilvánosságra. A Szlovákiai Püspökkari Konferencia szerint a vatikáni döntés az Egyház érdekeit védi, és felelősségteljes vizsgálat után született, ezért azt a Konferencia gyermeki szófogadással vette tudomásul – olvasható a közleményben.

Pozsonyban ma este a főtéren koncertet tartanak, melyen a hívek Róbert Bezák iránti bizalmukat fejezik ki.

A szlovákiai Apostoli Nunciatúra közleménye a Szentszék nevében:

A szlovákiai Apostoli Nunciatúra közleménye a Szentszék nevében s annak megbízásából azoknak az elterjedő téves információknak a magyarázatára, amelyek arra a folyamatra vonatkoznak, amely a Szentatya döntéséhez vezetett Őexc. Mons. Róbert Bezák nagyszombati érsek ügyében.
Papok és hívők számos bejelentése alapján, amelyeket közvetlenül a Szentszékhez küldtek a nagyszombati egyházmegye pasztorációs helyzete kapcsán, Őszentsége Államtitkársága megbízta a Papi Kongregációt, hogy készítsen elő apostoli vizitációt ebben a részegyházban abból a célból, hogy megvizsgálja a főegyházmegye püspökére, Őexc. Mons. Róbert Bezákra vonatkozó panaszok valódiságát.
Az apostoli vizitációra 2012. január 22-étől 2012. február 1-éig került sor és apostoli vizitátornak a Cseh Köztársaságból a litoměřicei püspököt, Őexc. Mons. Ján Baxantot nevezték ki. Az ellenőrzés eredményeit ezt követően az apostoli vizitátor elküldte a Papi Kongregációnak, amely az Államtitkársággal és a Püspöki Kongregációval együttműködve megfelelően foglalkozott vele és figyelmesen átvizsgálta.
Ezt követően a Püspöki Kongregáció megismertette Őexc. Mons. Róbert Bezákkal a személyére és pasztorációs tevékenységére vonatkozó legfontosabb pontokat és megkérte őt, hogy mérlegelje azokat és fejezze ki azokhoz álláspontját. Erre a kérésre Mons. Bezák a Püspöki Kongregációhoz címzett levélben válaszolt.
Az ellenőrzés végleges eredményeit az államtitkárság és a Papi Kongregáció álláspontjával együtt ezt követően a Szentatya elé tárták, hogy hozza meg a végleges döntést az ügyben. A Szentatya figyelmes mérlegelés és imádság után úgy döntött, hogy felkéri Őexc. Mons. Róbert Bezákot, hogy mondjon le a Nagyszombati Főegyházmegye pasztorális irányításáról. A Szentatya döntésének nyilvánosságra hozatala előtt a Püspöki Kongregáció prefektusa Mons. Bezák kérésére lehetőséget adott a vele való személyes találkozásra. A találkozóra azonban nem került sor. Mivel Mons. Bezák visszautasította lemondásának benyújtását, a Szentatya felmentette őt a főegyházmegye pasztorális irányítása alól és ezt a döntést 2012. július 2-án hozták nyilvánosságra.
A pápai döntéseket, amelyek az egyes püspöki székhelyekre való kinevezésre vagy a hivatalból való lemondásra vonatkoznak, a Szentszék azon a napon hozza nyilvánosságra, amelyben az érintett személlyel megállapodtak vagy amely meg volt számára határozva. A Szentszék ezért mély sajnálkozását fejezi ki azon tény miatt, hogy Mons. Bezák meggyorsította ennek a hírnek a nyilvánosságra hozatalát és ezzel megsértette a pápai titoktartást.
Az Apostoli Nunciatúra a Szentszék nevében is meghívja a szlovákiai híveket arra, hogy készségesen és a hit szellemében fogadják el a Szentatya döntését. A Szentatya az ő atyai közelségét fejezi ki minden szlovákiai püspök, pap, diakónus, szerzetes és hívő laikus számára, hogy ebben a Szentatya által szeretett országban még inkább megerősödjék az Egyház egysége.
Pozsony, 2012. július 9.
fordította: Pázmaneum

{iarelatednews articleid=”34723,34617″}