35277

Lao-Ce örökérvényű bölcseletével indítjuk ezt a lapszámot: „Nagy az én út-am, tudja egész világ, s nem apad soha: mert végtelen, azért nem apad soha. Hogyha fogyna, az időben már elfogyott volna…”

A bölcselettől elválaszthatatlan az igazmondás, a valóság őszinte, félelemmentes feltárása! Persze az, hogy kinek mi a valóság: az egy más kérdés… Ezért is foglalkozunk egyre intenzívebben a földönkívüli élet-intelligenciák létezésének köztudatba ágyazásával…Már Nikola Tesla is megmondta: „Nem hinni a földönkívüliekben olyan, mintha az ember azt állítaná, hogy egy hatalmas erdőben csak egy fa hozhat termést.”… Mindazonáltal tehát napjainkban is tovább tart az emberiség sötétségben, tudatlanságban való tartása.
Azonban a Fény és a Sötétség harcában mára elérkeztünk a döntő ütközethez. S ha most sem sikerül felébrednünk a kábulatból, a tudatmanipuláltságunkból, hogy egész életünkben mindig is a bolondját járatták velünk, hazugságokkal, féligazságokkal butítottak, s mindenkor kiszipolyoztak, elrabolták az életenergiánkat, megfosztottak a szabadságunktól, az igazsághoz való jogunktól, s folyton folyvást az egészségünkre, az életünkre törtnek (titokban besugároznak, lehallgatnak, megfigyelnek, repülőgépekkel mérgeket permeteznek ránk, ételünket-italunkat vegyszerekkel mérgezik), szóval ha most sem sikerül kihúznunk a fejünket a hurokból, s levedlenünk a rabszolgaság bilincseit: nos, akkor ez azt a szomorú tényt jelentené, hogy: továbbra is Egyiptom húsosfazekainál maradva szürcsölhetjük a disznók vályújába nékünk kitöltött műanyag és génmanipulált moslékminőségű mentális, asztrális, éteri és anyagi étkeket, s így hamarosan a gonosz bélyege is felkerülhet a homlokunkra (a toboz-mirigyünket megbéklyózva), hiszen már nem vagyunk képesek a saját paraszti eszünk s akaratunk szerint élni, döntéseket hozni. Aki azt hiszi, hogy mindez csak ijesztgetés annak ez lesz élete legnagyobb s végzetesnek bizonyuló tévedése. Szóval, akinek van szeme és füle, az igyekezzen látni s ne csak nézni, illetve érteni és nemcsak hallani!
Vajon tudomásunk van-e arról, hogy: Az EU parlament EFSA albizottsága ‘fantasztikus’ törvényt hozott nemrégiben – miszerint a víz nem oltja a szomjúságot, a víz nem alkalmas arra, hogy a dehidratált szervezetet újból ellássa megfelelő nedvességtartalommal… – amit jövő hónaptól bevezetnek. Aki ki meri jelenteni hivatalosan, hogy a víz hidratálja a testet, 2 év börtönre büntethető. S ezek után most már jöhetnek a multinacionális cégek, hogy elárasszanak bennünket méregdrága, mérgezett bevegyszerezett italokkal. S a rémálom, hogy a saját forrásaink vizét immáron nem ihatjuk, használhatjuk ingyen és büntetlenül – valósággá válhat? Ha hagyjuk, ha nem tiltakozunk az őrületek és bűnözők által kieszelt s ránk erőltetett-kényszerített, törvényekbe bújtatott sorozatos eus bűntények ellen. Vajon az általunk megválasztott (magyar) EU-parlamenti képviselőink megszavazták- e ezt a törvényt? S ha igen, ki fogja rajtuk számon kérni ezt az őrületes árulást?
A Kender összeesküvés legújabb tájékoztatójából pedig megtudhatjuk, hogy igen is létezik a kémiai gyógyszerek alternatívája. A kender az egyik legpotenciálisabb gyógyhatású növény a Földön, amit ezer és ezerféle módon használhatunk. Kinek van joga azt mondani, hogy nem lehet a mienk? Nem hal meg tőle senki, nem okoz függőséget. Hogyan mondhatja bárki, akár egy kormány is azt, hogy nem termeszt-heted meg ezt a növényt a saját egészséged érdekében?  A legnagyobb gyógyszergyárak az 1800-as években kender alapú gyógyszereket gyártottak. Akkoriban vált gyakorlattá, hogy a gyógyszergyárak kivonatokat készítettek gyógynövényekből. Mind közül a kender(olaj) volt a legismertebb.
A „NYELVÉBEN ÉL A NEMZET” sorozatunkban elmerengünk Ősvallásunk titkairól  és hogy mi is rejlik eme kijelentés hátterében: „Isten szava a Nép szava!”. Nincsen több olyan nép, melynek sulykolóin a világteremtés titkai volnának kifaragva.,. Elmondjuk még, hogy a Táltosok a Népnek testi-lelki segítői gondozói, gyógyítói voltak…Jézus a Nap-fia volt, az „Égi Táltos!
Mindeközben a lucskai történések képes beszámolóiból kiviláglik a Közösség szorgos dologtevése, környezetet szépítő mindennapi buzgólkodása. Bemutatjuk Szabó József polgármesterünk „Toldi Miklós-mechanikus emelőrúd”-nak elnevezett találmányát. A testvériség és a kultúra jegyében a Huszita Templom-Romnál az idén is megtartották A CSEH ZENE A SZÁZADOK TÜKRÉBEN c. rendezvényt.
(V)álságos idők címmel futó új rovattunkban folytatjuk a közösségteremtést sürgető megoldások és javaslatok közreadását, mint pl. a gyógynövények gyűjtésére és felhasználására való ösztönzést (ezúttal a galagonya fölöttébb hatékony „szívgyógyszer”- kerül bemutatásra). Végezetül megismerkedhetünk a BESZÉLŐ FÁK csodálatos, igaz misztérium-Tanításával, és a Tokyo-Lucska sorsvonal történetével, majd az alábbi spirituális intelemmel zárjuk augusztusi mondandónkat: Nyissuk meg a szíveinket és járjunk még sokkal éberebben ezen a világon, tapintva, átérezve a szentséget minden egyes teremtményben, lassan megértve, hogy az Élet és a Teremtés sokszínű csodája néz vissza ránk egy-egy szempárból, és minden szempárban egy-egy csillag fénye ég.

www.felvidék.ma
A Lucskai Hírmondó számai elérhetők honlapunkról.