meszaros alajos 2

Az Európai Tanács június 29-én lezárta az EU új, egységes szabadalmi rendszeréről folytatott tárgyalásokat.

Ezzel az évtizedek óta várt döntéssel egy olyan szabadalmi rendszer jöhet létre, amely kevésbé költséges, egyszerűbb és hatékonyabb védelmet kínál az uniós vállalkozások – közülük kiemelten a kis- és középvállalkozások – számára. Az EU vezetése a versenyképesség javulását várja a döntéstől, abban bízik, amint a rendszert véglegesítik, az európai vállalkozások megtapasztalhatják, milyen az, amikor egyetlen helyen nyújthatják be szabadalmi kérelmüket, ahelyett, hogy mind a 27 tagállamban külön-külön kellene ezt megtenniük. A jogi, valamint az ipari, fejlesztési és tudományos szakbizottság (ITRE), amely a szabályozáshoz a legtöbb javaslatot kidolgozta, külön ügyelt arra, hogy a kis- és középvállalkozások se kerüljenek hátrányba, a számukra pénzügyi teherviselési képességükhöz igazított feltételeket is beépített a közös irányelvbe.
A vezetőknek már csak arról kellett dönteniük, hol legyen az egységes szabadalmi bíróság elsőfokú bírósága központi testületének a székhelye. Végül úgy határoztak, hogy Párizsban fog működni. A bíróság elnökének irodája szintén Párizsban lesz, a bíróság első elnökét pedig a központi testület számára helyet biztosító tagállam fogja adni. A bíróságnak két szakosodott részlege is lesz, az egyiknek a székhelye London, a másiknak München. Münchenben székel az Európai Szabadalmi Hivatal.
Az egységes szabadalmi bíróság kizárólagos hatáskörrel fog rendelkezni az egységes európai szabadalmak érvényességéhez vagy megsértéséhez kapcsolódó eljárások tekintetében. Ezzel elkerülhető lesz annak a kockázata, hogy egy-egy szabadalomra vonatkozóan több peres ügy is folyjon különböző tagállamokban, vagy ugyanazon jogvitában tagállamonként eltérő bírósági határozatok szülessenek.
Az egységes rendszer ráadásul jelentősen csökkenteni fogja a vállalkozások szabadalmi jogvitákkal kapcsolatos költségeit is. Az Európai Bizottság számításai szerint azáltal, hogy egyetlen szabadalmi bíróság fog működni, évente hozzávetőleg 289 millió euróval lehet majd csökkenteni az európai vállalkozásokat ilyen jogviták kapcsán terhelő kiadásokat
Az egységes szabadalmi rendszer két fő eleméről már tavaly decemberben – az együttdöntési jogkör keretében – megszületett a megállapodás az Európai Bizottság és az Európai Parlament. Ezek egyike maga az egységes szabadalomról szóló rendelet, valamint a szabadalom fordítási szabályairól szóló rendelet. Mészáros Alajos, aki az ITRE megbízásából előadója is volt a kérdésnek, kiemeli: az új egységes szabadalom minden részt vevő tagállamban érvényes, és egyetlen kérelemmel megszerezhető lesz. A nyelvhasználatra vonatkozóan az Európai Szabadalmi Hivatal jelenlegi rendszere a minta, amelyben az angol, a francia és a német a munkanyelv, de az Unió huszonhárom hivatalos nyelve közül bármelyiken beadható lesz a szabadalom, a fordítási költségeket pedig a hatóság megtéríti, így az nem jelent többletterheket a jogvédelmet kérőnek.
Jelenleg a szabadalmi oltalmat kérőnek minden olyan ország nyelvére magának kell lefordíttatnia szabadalmát, ahol jogvédelmet szeretne szerezni. Az új rendszerben a munkanyelvek egyikét maga választhatja ki tárgyalási nyelvként, s ez mint alapnyelv szerepel majd a szabadalmi hivatalnál, de minden más nyelvű ország részére készülnek majd belőle fordítások. A kérelem pozitív elbírálás esetén az Unió mind a 25 részt vevő országra kiterjedő jogvédelmet biztosítanak a szabályok. (Olaszország és Spanyolország egyelőre nem csatlakozott a rendszerhez.)
Ma egy olyan szabadalom megszerzése, amely 13 tagállamban érvényes, akár 20 000 euróba is kerülhet, amely összegből a fordítás önmagában mintegy 14 000 eurót emészt fel. (Egy amerikai szabadalom megszerzése kb. 1 850 euróba kerül.)
Az egységes szabadalmi bíróságról szóló megállapodást a tagállamok 2012 második felében fogják aláírni, hatályba lépéséhez a tagállamok közül legalább 13-nak a ratifikációja szükséges. Ennek tükrében legkorábban 2014 elején léphet életbe a megállapodás, egy időben a két európai szabadalmi rendelettel.

(M. A.)