35386

2012. szeptember 1. munkaszüneti nap, egy olyan alkotmánynak a napja, amelyet Szlovákiában nem tartanak be. Kassán ez ellen demonstrálnak, több mint háromszáz résztvevőt várnak. Politikai beszédek nem hangzanak el. A Felvidék.ma-t Gubík László főszervező tájékoztatta.

A belügyminisztérium nem foglalkozik a petícióval

Mint ismeretes tavaly, 2011 nyarán petíciós bizottság alakult azzal a célkitűzéssel, hogy aláírásokat gyűjtsön az ellentörvény eltörléséért. Idén júliusban leadták a petíciós íveket a szlovák belügyminisztériumnak, így okafogyottá vált a petíciós bizottság megléte, viszont az állampolgársági ügy nem mozdult még előre. Ez a bizottság átalakult a kettős állampolgárság intézményét szorgalmazó munkacsoporttá, hogy tovább tartsa a kapcsolatot a kettős állampolgárokkal illetve nyilatkozatokkal segítse a törvény eltörlésének kérdését. Pár hete a szlovák belügyminisztérium válaszban jelezte, hogy megszámolták az aláírásokat, de nem foglalkoznak a témával, ugyanis Szlovákiában egyetlen szervnek van hatásköre arra, hogy egy jogszabálynak az alkotmányellenességét megállapítsa, ez pedig nem más, mint az Alkotmánybíróság. A Most-Híd 2011. szeptemberében, azaz egy éve nyújtotta be az Alkotmánybírósághoz a szlovák állampolgársági törvény alkotmányellenességét feltételező beadványt, melyet 44 képviselő támogatott.

Még sokáig nem tárgyalja az ügyet az Alkotmánybíróság

Az Alkotmány 1. cikkelyének első bekezdése kimondja, hogy a Szlovák Köztársaság jogállam, melynek alaptörvénye az Alkotmány, annak 5. cikkelyének második bekezdése rendelkezik arról, hogy „Akarata ellenére senkitől sem vehető el a SZK állampolgársága” Az Alkotmány 2. cikkelyének második bekezdése szerint: „Az államigazgatási szervek kizárólag az alkotmány alapján és határain belül járhatnak el, a törvény által megszabott terjedelemben és módon.” – Mivel törvény által nincs meghatározva a terjedelem és mód, az állami szervek eljárása nincs összhangban az Alkotmánnyal. Alkotmány 152. cikkelyének 1. mondata így hangzik: A Szlovák Köztársaságban azok az alkotmányerejű törvények, jogszabályok és a többi, általánosan kötelező előírások maradhatnak hatályba, amelyek nem ellentétesek az Alkotmánnyal.
A SZK Alkotmánybíróságának már az 1997. április 22-én kelt II/ÚS 23/96 sz. határozatának indoklása kimondja, hogy „az idegen állampolgárság felvételére vonatkozó akaratnyilvánítás nem azonos az állami kötelékből kilépésre vonatkozó akaratnyilvánítással és azt nem is helyettesítheti.”
Ivetta Macejková, az Alkotmánybíróság elnöke még májusban válaszolt Fehérné Tamás Judit, Ilonka néni meghatalmazott képviselője panaszára. Macejková arról adott tájékoztatást, hogy csak ez év első félévében több mint 5000 beadványt kaptak, melyből csak 10 van a tárgyalás fázisában. Összehasonlításképpen a tavalyi esztendőben összesen 4277 beadványt kapott az Alkotmánybíróság, melyből 25-öt tárgyalnak.
A módosított állampolgársági törvény minden bizonnyal alkotmányellenes, de az Alkotmánybíróság döntésére még sokat kell várni.

Békésen szeretnének küzdeni a jogainkért

„Úgy gondoltuk, hogy az Alkotmánybíróság székhelyén, Kassán tüntetünk, nem pedig Komáromban, s nem is zenészekkel és előadókkal, mint tavaly. Egy csendesebb, méltóságteljesebb, békés menetet szervezünk, ezzel is demonstrálva azt, hogy békésen szeretnénk küzdeni a jogainkért, hogy nem csak egy magyar ügyről van szó, hanem egy egyetemes ügyről, melyet mindenkinek magáénak kellene éreznie, aki hisz a jogállamiság és az alkotmányosságnak a vívmányaiban” – nyilatkozta Gubík László, a Via Nova Ics elnöke, a megmozdulás főszervezője azon kérdésünkre, hogy miért esett a választás Kassára.

A meneten 300-500 főre számítanak

A menetre 2012. szeptember 1-jén az államünnepen, a Szlovák Alkotmány napján kerül sor.
A megmozdulásra több csatornán is mozgósítják az embereket. Különböző hírportálokon megjelentek a felhívások, a facebook közösségi oldalon csoportok alakultak, az egyes régiókból autóbuszokat indítanak. Érkeznek majd buszok nyugatról – Komáromból, középről – Gömör-Nógrádból s keletről – Szepsiből, Nagykaposról és Királyhelmecről, de sokan autókkal, tömegközlekedéssel készülnek a tüntetésre. „Nagyjából 300-500 főre tehető majd szerintem azoknak a száma, akik a meneten részt vesznek. A gyülekező a Szent Erzsébet Dóm előtt van. A menet innen indul fél háromkor a Fő utcán az Alkotmánybíróság épülete elé. Kb. 800 méteres távot kell majd megtenni. „A menet első sorában az állampolgárságügyben érdekeltek, valamint a munkacsoportnak a tagjai lesznek. Úgy számoljuk, hogy 15.00 órára érkezünk az Alkotmánybíróság elé. Ott ezúttal nem lesznek politikai beszédek, szónoklatok, hanem valószínűleg három-négy üzenetet, nyilatkozatot olvasunk fel több nyelven” – árulta el Gubík László. Hozzátette, hogy a meneten részt vesz Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának az elnöke is. S mivel aznap ugyanabban az időben Székelyföldön is megrendezik az Igazság Napja megmozdulást a Mikó-kollégium mellett, kooperál majd a két helyszín. „Ők is küldenek egy üzenetet nekünk, s mi is küldünk egy levelet Sepsiszentgyörgyre” – tette hozzá Gubík. A megmozduláson várható, hogy más olyan személy üzenete is felolvasásra kerül, aki szolidaritást vállal az akcióval.

A tüntetésen üzenetek hangzanak majd el

A szervezők a megmozdulást politikai pártoktól függetlenül szervezik. Gubík László elmondta, hogy mindenkit arra kérnek, hogy ne jöjjenek pártlogókkal, se különböző szervezetek jelvényeivel, zászlóival, transzparenseivel, hanem civilként álljanak az ügy mellé. „Azt kérjük a résztvevőktől, hogy amennyiben tehetik, hozzák magukkal a Szlovák Alkotmány egy példányát, s emeljék majd a magasba, hogyha már a Szlovák Alkotmány államünnepe lesz, akkor nem ártana a szlovákságnak felhívni a figyelmét arra, hogy ragaszkodjon a saját alkotmányához” – fogalmazott a Felvidék.ma-nak Gubík László.
A kettős állampolgárság intézményét szorgalmazó munkacsoport szeretné, ha minél többen az ügy mögé állnak, s össztársadalmi összefogás alakulna ki. Gubík hozzátette, hogy a szlovákság figyelmét is szeretnék felkelteni, mivel ez az ellentörvény Szlovákiának sem jó, s ez a jogszabály elszigeteli az országot. „Annak örülnénk a legjobban, ha fordulna egy kicsit a kocka az emberek gondolkodásában, s a közvélemény pozitívabban állna a témához, s ennek folyományaként, nagyon jó lenne, ha az Alkotmánybíróság mihamarabb döntést hozna, és semmissé nyilvánítaná az alkotmányellenes törvény-módosítását az állampolgársági törvénynek”.

HE, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35365,35373″}