reformatus1

2012. augusztus 5-én ünnepi szentmisére került sor az ógyallai Szent László templomban, ahol már mint ógyallai esperes-plébános celebrálta első szentmiséjét Mgr. Szalay Gyula korábbi egyházkarcsai esperes-plébános.

A szentmisén koncelebrált Mede Károly egyházkarcsai plébános és Vladimír Ondáš ógyallai káplán. Az esperes úr köszöntötte a szép számban egybegyűlt híveket, akik nemcsak Ógyalláról és környékéről, hanem Egyházkarcsáról, Albárról, Madból, Várkonyból, Légröl Dunaszerdahelyről és a Csallóköz több más településéről is érkeztek. Szintén köszöntötte Ógyalla városának polgármester asszonyát, JUDr.Zemkó Margitot és a városi képviselőket. A polgármester asszony a szentmise elején ünnepi beszédet mondott és köszöntötte az esperes urat és oltártestvéreit, valamint azon reményét fejezte ki, hogy a csodálatosan szép ógyallai templom ezentúl minden vasárnap és hétköznap is megtelik hívekkel az esperes úrnak köszönhetően. Örömét fejezte ki, hogy Ógyalla talpraesett, jó szónoki képességekkel rendelkező lelkipásztort kapott – akit az újságok tudósításai révén hírből már ismert -, aki minden bizonnyal az eltévelyedett keresztényeket is visszavezeti Istenhez.

Mgr. Szalay Gyula esperes úr szentbeszédében a Jó Pásztorról elmélkedett, akit a juhok követnek, mert ismerik hangját. Jézus a jó pásztor, aki életét adja a juhokért.
Szentbeszédében elmondta azt is, hogy igyekszik minden tőle telhetőt megtenni a rábízott hívekért. Megpróbálja ugyan olyan igyekezettel és buzgalommal szolgálni híveit, ahogyan azt korábbi működési helyén is tette. Mindent megtesz azért, hogy a rábízott nyáj megértő, megbocsátó és hűséges pásztora legyen. Megemlítette azt is, hogy nemcsak a hívek vezetésére kapott megbízást, hanem az Ógyallai Esperesség vezetésének nehéz és felelősségteljes munkájára is megbízása van.
A szentmise, mely egyben magyar és szlovák nyelvű is volt, ünnepélyes kivonulással fejeződött be a Nemzetközi Szent György Lovagrend kíséretével.

Mgr. Juhász Ferenc, Felvidék.ma