35553

E heti jegyzetemben kicsit visszatérek a múltba, felidézem eredeti, tanári szakmámat s megpróbálok – továbbra is a regionális politika mezején maradva – nyelvészkedni egy kicsit.

Bevezetőnek hadd idézzek egy pár részletet a magyarországi, ill. felvidéki sajtóból:

„Félő, hogy Magyarország nem tudja maradéktalanul lehívni a rendelkezésére álló uniós támogatásokat”.
„Olyan eljárásról van szó, amelyet átláthatatlannak minősíthetnek és problémákat okozhat az eurós alapokból származó pénzek lehívásánál.”
„Néhány napja ülésezett az EU-s alapok hatékony merítésének kormánytanácsa. A kormánytanács alakuló ülésén bizonyára nem siklottak el afelett, hogy Szlovákia katasztrofálisan gyengén teljesít az EU-s alapok merítését illetően.”

Pusztán nyelvi szempontból vizsgálva a fentieket azt látjuk, hogy a strukturális alapok felhasználásával kapcsolatban általában két ige jelenik meg: „merít” és „lehív”. Mindkettő kissé különösen cseng – legalábbis az én fülemnek. S épp ezért segítségül hívtam az on-line elérhető magyar értelmező szótárt, a Wikiszótárt, hogy ellenőrizzem, az én fülemmel van-e baj, vagy pedig rosszul használják közszereplőink az említett igéket. Íme, az eredmény:
A Wikiszótár (megjegyzem, más on-line szótárak nem is ismerik e kifejezéseket) a „merít” címszó alatt a következő értelmezéseket adja:

1. Folyadék alá buktat (A vízbe meríti a hálót.)
2. Folyadékból edénnyel vagy más öblös testtel kivesz egy részt (Kanállal meríti a levest.)
3. Átvitt értelemben: Hírt valakitől hall, adatot valamely szellemi forrásból vesz (Honnan merítetted ezt a hírt?)

A „lehív” címszó alatt a következőket találjuk:
1.    Valakit lejjebb eső helyre hív.

Foglalkozzunk akkor előbb az elsővel: véleményem szerint a „merít” ige használata ebben az értelemben teljesen hibás, hiszen a nyelv nem ismer az óhajtott értelemben ilyen igét, főleg nem igekötő nélkül! Mert igekötős formájában igenis megtalálható a Wikiszótárban is, és értelemszerűen használható is (bár ez sem a legjobb megoldás): „kimerít” (tehát a szótár szerint: teljesen felhasznál valamit; elhasznál, felél).

A második esetben („lehív”) újszerű igehasználattal állunk szemben – tudjuk, a nyelv állandó fejlődésben van –, de attól tartok, ez sem helyes. Igaz ugyan, hogy a ´fentről le´ irány fellelhető benne, ha ugyan a Brüsszel a „fent” és Pozsony vagy Budapest a „lent”, de pénzügyekkel kapcsolatban nem igazán találó, ezért inkább kerülni kellene. Mert pénzügyi tranzakcióknál lehet „átutalni, kifizetni, igényelni, követelni” stb., de nem „lehívni”. S arra sem tudtam rájönni, honnan ered ez a szóhasználat, hiszen sem a szlovák „čerpať”, sem az angol „use, absorb”, sem a német „nutzen, verwenden”, sőt még a francia „utiliser” sem ad fogódzót. Csak megjegyzem, hogy az Európai Bizottság a strukturális támogatások forrásait a tagállam kifizetési kérelme alapján átutalja.

Ezek után világosnak látszik, hogy más szót (igét) kell keresnünk. Nem is kell nagyon messze mennünk, hiszen szinte önmagától kínálkozik a FELHASZNÁL ige. Próbáljuk csak: „Félő, hogy Magyarország nem tudja maradéktalanul felhasználni a rendelkezésére álló uniós támogatásokat” vagy „Néhány napja ülésezett az EU-s alapok hatékony felhasználásának kormánytanácsa”. Tehát én is csak azt mondhatom: használjuk fel ezt a meglévő és szép igekötős igénket, hiszen még a Wikiszótár is így értelmezi: „fogyaszt valamiből (pl. ételből, energiából, pénzből stb.), a hasznára fordít valamit, hasznot húz valamiből; munkára, vagy célra elfogyaszt. S pontosan ez az az értelmezés, melyre a fenti viszonylatokban szükségünk van. Mert nyelvünk ápolása még a pénzügyek világában is fontos!

Befejezésül ide kívánkozik még egy megjegyzés: legjobb tudomásom szerint a szlovák kormánynak nincs „EU-s alapok hatékony merítésének kormánytanácsa” nevű tanácsadó testülete. Próbáltam megkeresni a kormány hivatalos honlapján, de ebben a vonatkozásban csak a „Rada vlády pre Partnerskú dohodu na roky 2014-2020” (A 2014-2020-as Partnerségi Egyezmény Kormánytanácsa) található a listán, s mivel alakuló ülésről volt szó, minden bizonnyal erről a tanácsról adott hírt az idézett cikk.

Flórián László

{iarelatednews articleid=”35650, 35553, 35532″}