35736

A Kárpát-medence mai és a történelmi forrásokban előforduló helyneveinek online adatbázisát hozták létre a Debreceni Egyetem (DE) Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kutatói.

A szabadon, bárki számára elérhető gyűjteményben jelenleg 85 ezer helynév található meg, de a teljes adatállomány a tervek szerint a többmilliós nagyságrendet is elérheti.
A munka a kutatóegyetemi program keretében, pályázati támogatással, két kutatócsoportban zajlik Tóth Valéria egyetemi docens és Hoffmann István egyetemi tanár vezetésével.
A helynévtárban külön modulok szolgálják az általános felhasználók, illetőleg a kutatók igényeit. Az adattár tartalmazza az egyes helynevek történeti és mai, élőnyelvi adatait, megtudhatjuk, hogy az adott időben mit jelölt a kérdéses helynév, és több esetben a jelölt hely történetére vonatkozó információk is megtalálhatók a térképpel illusztrált adatlapon. A helyneveknek egy-egy terület, nyelv, nép múltjának a megismerésében a tudományos kutatások számára van forrásértékük.
A http://mdh.unideb.hu/ oldalon elérhető helynévtár elsősorban a névkutatás, a nyelvtudomány, a történettudomány, a régészet, a történeti földrajz és a néprajztudomány számára nyújt használható forrást.

MTI, Felvidék.ma