35709

A Pozsonyi Református Egyházmegye szervezésében szeptember 24-én, hétfőn 18.30 órai kezdettel egyházmegyei bibliaórára kerül sor a Felsőpatonyi Református Egyházközség templomában. Az alkalom témája “Harcban az okkultizmussal”.

Az alkalom egy negyed órás dicsőítéssel veszi kezdetét, ezt követően pedig egy közel negyven perces előadással folytatódik, melyet a gyülekezet lelkésze Vámos Béla tart az 5Mózes 18,9-14 és az Ef 6,10-12 alapján. Az igemagyarázat nem csak megvilágítani és leleplezni kívánja a “New Age” címszó alá tartozó babonás és okkult praktikák megszámlálhatatlan sokaságát, hanem szól annak veszélyeiről, beláthatatlan következményeiről, valamint a szabadulás mikéntjéről is.
Ezt követően lehetőség lesz a téma közös megbeszélésére. Az alkalom az elmaradhatatlan, de minden kényszertől mentes imaközösséggel, majd szeretetvendégséggel zárul.

“Jóllehet, számomra is sokkal kedvesebb az Isten országának építéséről szóló bibliai részekkel foglalkozni, a sötét fellegeket felvonultató téma mégis megkerülhetetlen. Sajnos számtalanszor tapasztalom magam is, hogy olykor még keresztyén emberek körében is nagy káosz és tudatlanság uralkodik ezen a területen. Itt is igaz lett Jézus szava, miszerint: “Mert hamis Krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék – ha lehet – a választottakat is” (Mt 24,24). Nagyon jól megfogalmazta ezt valaki, amikor azt mondta, hogy: ahol a Krisztusba vetett hit előtt bezárják az ajtót, ott a babona az ablakon lép be. Ráadásul a Szentírás nem pusztán ártatlan praktikákról, hanem megtervezett démoni hadviselésről beszél, amelyeknek megfelelő orvoslás hiányában olykor súlyos lelki és akár testi következményei lehetnek. Egyre többen élnek az okkultizmus fertőjében. Némelyek úgy, hogy nem is tudnak róla. Néhol egyenesen hatalmas lelki sötétségbe botlunk. Égető szükség van tehát arra, hogy ezt a témát időközönként keresztyén körökben is elővegyük és az Ige talajára állítva megvizsgáljuk. Csak így vagyunk képesek a szükségben lévőket iható és éltető vizű kútfőhöz hívni. Jézusnak, az áldott Orvosnak van hatalma egyedül bárkit bűnbánatra segíteni és az okkultizmustól is teljes szabadulást adni” – osztotta meg gondolatait a témaválasztás kapcsán a Reformatával Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor, az egyházmegyei bibliaóra szervezője.

Reformata, Felvidék.ma