35696

Szombaton, szeptember 22-én Füleken tartja alapszabály-módosító közgyűlését a Magyar Koalíció Pártja. A párt elnöke, Berényi József nyilatkozott a várható történésekről.

– Milyennek ítéli meg a pártban kialakult helyzetet?
– Az alapszabály módosítása valóban meglepően nagy vitát váltott ki, s nemcsak a járási konferenciákon, hanem az országos tanács ülésén is. Ezt én – sok más véleménnyel szemben – egyértelműen pozitív fejleménynek tartom, hiszen az lett volna a rossz, ha a tagság és járási szerveink ráhagyták volna a módosítást az országos elnökségre, ami szerintem a rezignáltság jele lett volna. Nem ez történt, ami viszont azt jelenti, tagjaink továbbra is érzékenyek a közügyek iránt, foglalkoztatja őket a párt sorsa, és részt kívánnak venni arculatának formálásában. Éppen ezért én ezúton is köszönöm mindenkinek, aki bármilyen formában is bekapcsolódott az alapszabály-módosítás vitájába, észrevételeivel, javaslataival pedig hozzásegítette az országos tanácsot, hogy több alternatív módosító indítvánnyal még átfogóbbá tegye a kongresszus számára kidolgozott anyagot, amely ily módon magában hordozza a széleskörű és kompromisszumra épülő egyetértés lehetőségét.

– Az országos elnökség által kidolgozott alapanyag kulcsszava vagy alapfilozófiája a nyitás, az új tagok felvételének könnyítése volt. Ez a szándék is a viták tárgyát képezte?
– Nem tagadom, hogy valóban ez a kérdés gerjesztette a legtöbb vitát, de hozzátenném rögtön azt is, hogy kevésbé a szándék, mint inkább a cél elérésének a módja és feltételei kapcsán hangzottak el különböző vélemények. Úgy érzem, sikerült tisztázni a legtöbb kérdést, és bízom benne, hogy a nyitás gondolata megkapja a szükséges támogatást a kongresszuson. Tisztában vagyunk ugyanis azzal, hogy az MKP nem az egyedüli párt, amelyik megszólítja magyar közösségünket, a meglévő és az újonnan alakuló pártok is keresik köreinkben a rátermett embereket, nekünk pedig elemi érdekünk, hogy a közösségünkben és a közösségünkért alkotni és cselekedni kész emberek a mi sorainkat erősítsék. Parlamentáris demokráciában élünk, ennek megfelelően Szlovákiában – ahogy az Európai Unió minden tagországában is – a pártoknak jut az a szerep, hogy az azonos értékek és érdekek mentén gondolkodó embereket összefogják és közös program mentén képviseljék szándékaikat és elképzeléseiket. Ez a demokratikusan és szabadon működő politikai rendszerek alapja, s mert vélhetően és remélhetőleg ez így is marad, fontos, hogy az MKP széles tagsági bázisú, a társadalomhoz erős gyökerekkel kapcsolódó párt legyen, friss gondolatokkal és új ötletekkel. Csak így tudunk igényesen válogatni és a valóban rátermett embereket felkínálni a választóknak akár a helyi vagy megyei, akár a parlamenti vagy az európai választások alkalmával.

– A névváltoztatás is napirenden van, javaslatból is van elég, hiszen voltak járási konferenciák, ahol tíznél is több megnevezésről szavaztak a küldöttek.
– Valóban elhangzottak olyan javaslatok, amelyek teljesen új megközelítésben és megfogalmazásban próbálták érzékeltetni pártunk küldetését és céljait, s nem szeretnék a dolgok elébe menni, hiszen a végső szót a közgyűlés mondja majd ki. Ezért inkább csak egyfajta összegzésként mondom el a járási konferenciákon rajzolódó többségi véleményt, amely szerint az MKP mint márkanév maradhatna, hiszen több mint kétszáz polgármesterünk és negyvennél is több megyei képviselőnk a hordozója, az Európai Parlament is így tartja számon pártunkat és két képviselőnket, viszont a koalíció kifejezés kiüresedett, a helyett kell megfelelő és kifejező szót találni. Biztos vagyok benne, hogy a közgyűlés megfelelő megoldást talál.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35670,35520,35512″}