35827

2012. szeptember 30-án ünnepi szentmisére került sor az ógyallai római katolikus Szent László templomban, melynek főcelebránsa és szónoka Mgr. Szalay Gyula ógyallai esperes-plébános volt, valamint koncelebrált Mgr. Vladimír Ondáš ógyallai káplán. A szentmisét énekével még ünnepélyesebbé tette a dunaszerdahelyi Szent György Kórus.

A vasárnap délelőtt 10:45 órakor kezdődött szentmisét, melyen dunaszerdahelyi, légi, egyházkarcsai, nyékvárkonyi, albári és madi hívek is részt vettek, az ógyallai Városi Televízió egyenes adásban közvetítette. A szentmise keretében a korábban kinevezett Gazdasági Tanács letette az esküt és tagjai ígéretet tettek arra, hogy odaadóan fogják segíteni az esperes úr munkáját, ami az egyházközség gazdasági ügyeit érinti.
A szentmise a magyar Himnusszal fejeződött be, mely ének az esperes úr érkezése előtt már-már feledésbe merült, és nem csendült fel mindezidáig.

A szentmise után JUDr. Zemkó Margit, Ógyalla városának polgármester asszonya beszédében méltatta az aradi vértanúk életét. Az Aradon kivégzett 1848/49-es szabadságharc 13 katonai vezetőjéről, életükről és hősiességükről elmélkedett, kiemelve a mártírok áldozatvállalását. ,,Annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumává váltak ők, amelyet a magyar nép évszázadokon át folytatott, nemzeti függetlensége megteremtéséért, társadalmi haladásáért.” A kulturális program színesebbé tételéből a Csemadok helyi szervezete is kivette a részét. Többek között Mécs László Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld! című versét szavalták el. A vendégek ünnepi ebéden vettek részt a városházán, amelyet a helyi hívek, városuk önkormányzata és az esperes úr szponzorált.

Öröm volt együtt ünnepelni és emlékezni ezen a vasárnap délelőttön, valamint hálát adni Istennek azért is, hogy Mgr. Szalay Gyula esperes urat ide vezérelte közénk. Köszönjük az esperes úr faradhatatlan munkáját is, amelyet városunk lelki életéért, a fiatalságért és nem utolsó sorban a lelkek megmentéséért, valamint hitünk megerősítéséért tesz. Köszönjük neki, hogy ilyen rövid idő alatt fellendítette városunk lelki életét és kultúráját, és azt is, hogy egyformán igyekezik eleget tenni a magyar és a szlovák híveinek.

Ing. Lovász Károly alpolgármester

Felvidék.ma