35483

700 ezer forint támogatást nyert a Bethlen Gábor Alaptól a simonyi egyházközség az egykori református iskola Missziós, Szabadidő- és Konferencia-központtá való átalakítására.

A Beneš-dekrétumok alapján elvett, majd a közelmúltban visszaszolgáltatott ingatlannak így ismét méltó küldetése lesz.
A Simonyi Református Egyházközség is élt azzal a lehetőséggel, hogy a Beneš-dekrétumok alapján elvett egyházi földek után visszaigényelje az egykori református iskoláját, beleértve a hozzá tartozó tanítólakást, udvart és a kertet is. Annak ellenére, hogy az egyházközség a falu közepén található épületet viszonylag jó állapotban kapta vissza, hosszú ideig kihasználatlanul állt. Az elmúlt évben , amikor a gyülekezet élére új lelkipásztort neveztek ki Dr. Gál László személyében, a presbitérium úgy döntött, hogy az egykori iskola épületének minél hamarabb vissza kell adni azt a küldetését, amelyet a református elődök állítottak: szolgálni a felvidéki magyarságot, gyülekezeteket és közösségeket. Ennek alapján született meg az az elhatározás, hogy abban egy Missziós, Szabadidő- és Konferencia-központ működjön.
Először az épülethez tartozó kertet és udvart tették rendbe: körbekerítették a telket, a földterületet felszántották, beboronálták, kiirtották a gazt. Tavasszal fűmaggal vetik be, hogy nyáron futballpályát, bográcsozót és játszóteret alakítsanak ki rajta. Mindezt önerőből és közös összefogással végezték a gyülekezet tagjai, hiszen a térségbeli munkanélküliség miatt a hívektől jövő bevétel is korlátozott. A missziós központ létrehozása ugyanakkor jelentős költséggel is jár, amit saját forrásból az egyházközség nem tud megoldani. A pályázati lehetőségeket kihasználva két helyre is benyújtották tervezetüket. Pozitív elbírálás a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól érkezett: 700 ezer forintos támogatást nyertek elképzelésük megvalósítására.
A pályázati pénzből oldják meg a nedves falak szigetelését és egy multifunkcionális terem kialakítását, amely egyben közösségi gyülekezeti teremként is működne. Terveik között szerepel egy konyha is, amennyiben marad kellő összeg.
Az ingatlan teljes mértékű felújításához és működőképessé tételéhez azonban újabb pénzt kell előteremteni. Az egyházközség ezért továbbra is figyeli a pályázati lehetőségeket, de számít mindazok támogatására is, akik fontosnak tartják egy ilyen központ kialakítását.
A tervezet szerint az épület hátsó részében lakószobák lesznek, valamint szociális helyiségek. A missziós központ különféle konferenciák lebonyolítására, valamint turisták, hivatalos és egyéb vendégek fogadására is alkalmas lesz. Helyet adnának benne különféle rendezvényeknek (például kisebb lakodalom, születésnap, névnap, keresztelő, konfirmáció, halotti tor és egyéb ünnepi alkalmak, különféle gyűlések, konferenciák, vetítések, továbbképzések). A központban lehetne gyermek és ifjúsági táborokat tartani, de csendes napokat is. A kialakítandó játszóteret és a focipályát pedig különféle sport- és szabadidős tevékenységre lehetne kihasználni.
„A központban elsősorban a gyermekeket és fiatalokat szeretnénk megszólítani a hitre és nemzeti öntudatra nevelő programokkal. Tervezünk komolyan foglalkozni a roma gyermekek felzárkóztatásával, és ezenkívül minden mással, ami ide köthető. A központ lassan, de biztosan épül. Hisszük, hogy Isten megáldja ezt a merész álmot, és a volt simonyi református iskola újra Istent, a magyarságot és az egyházat szolgálhatja” – mondta a Reformata honlapnak Dr. Gál László lelkipásztor.

Reformata, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35299″}