35576

 A komáromi Selye János Egyetemen szeptember 13-14-én valósul meg a Nemzetközi Tudományos Konferenciája – 2012 „Művelődés – Identitás – Egészség” címmel.

A konferencia 2012. szeptember 13-14-e között a SJE Konferencia-központjában (Hradná 2, 945 01 Komárno) kerül megrendezésre. 
A rendezvény társrendezője idén a Magyar Egészségügyi Társaság, ezért elsősorban az egészségnevelés, élettudományok, humán tudományok, társadalomtudományok és a neveléstudományok területein tevékenykedő szakemberek számára nyit teret, de szeretettel várták a rokon szakterületek művelőit is. A konferencia lehetőséget nyújt tapasztalat- és eszmecserére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, a kapcsolatteremtésre, valamint az előadások közzétételére. A tanácskozás szekciókban zajlik.
Az egyes előadások anyagai szekciók szerint válogatva konferenciakötetben és egyéb kiadványokban lesznek publikálva. A konferenciakötetet elektronikus formában biztosítják minden aktív résztvevő számára. A szekciók: Művelődés, Identitás és Egészség és nevelés.

Szepetmber 13-án a plenáris szekcióban Prof.ThDr. Boháč Vojtech, PhD. : A szlovákiai görög-katolikusok identitása; Prof.Dr. Kellermayer Miklós: Hit és tudomány; Dr. Szíjártó István, CSc.: Anyanyelvünk-a nemzeti fennmaradás záloga címmel tartott előadást.

A rendezvény célja az oktatók és kutatók tudományos eredményeinek megismertetése. Programbizottság elnöke Doc. RNDr. Tóth János, PhD.
Selye János Egyetem, Komárom; a tagjai: Prof. PhDr. Erdélyi Margit, CSc. – Selye János Egyetem, Komárom, Prof. ThDr. Boháč Vojtech, PhD. – Eperjesi Egyetem, Eperjes, Prof. Dr. Kellermayer Miklós – Magyar Egészségügyi Társaság, Budapest, Doc. Dr. Németh Mária Magdolna, CSc. – Selye János Egyetem, Komárom, Doc. PhDr. Molnár János – Selye János Egyetem, Komárom, Dr. Hargittay Emil, CSc. – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, PaedDr. Nagy Melinda, PhD. – Selye János Egyetem, Komárom.

A komáromi Selye János Egyetem 2012/2013-as akadémiai évének ünnepélyes megnyitójára szeptember 17-én kerül sor.

Felvidék.ma