35624

Tizenegyedik alkalommal valósult meg a Gömöri Egyházmegyei Kórustalálkozó. Idén szeptember 16-án Nagybalog adott otthont a rendezvénynek.

A nagybalogi református templomban a 11. évfordulón 11 kórus adott egymásnak találkozót a „Magasztallak téged teljes szívemből, énekkel áldlak az Istenek előtt” (Zsolt 138,1) mottó alatt. Az egybegyűlteket Nt. Gebe László nagybalogi lelkész és Valent Erzsébet egyházgondnok üdvözölte. A vendégek között köszöntötték a gyülekezetek lelkészei, gondnokai és kórusai mellett: Ft. Erdélyi Géza ny. püspököt és feleségét; Nt. Nagy Ákos Róbert esperest és feleségét; Bán Zoltánt, a Gömöri Egyházmegye főgondnokát; Csúr Tibor polgármestert és feleségét; Pál Csabát, a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének elnökét; Homoly Erzsébetet, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének elnökét és nem utolsó sorban Balogvölgy 100 esztendős tanító nénijét, Tamás Ilonka nénit és lányát.
A találkozót Nt. Nagy Ákos Róbert esperes nyitotta meg. Áhítatot mondott Nt. Szarvas Erzsébet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zenei Osztálya nevében, felhívta a figyelmet a szeretetre, a szeretetteljes áldozatvállalásra, mellyel a kórusok készülnek az alkalmaikra, hogy énekükkel egymást s a közönségüket megörvendeztethessék.
A kórusok éneklésére a következő sorrendben került sor: a nagybalogi Szivárvány Énekkar, a Rimaszécsi Tanítók Kamarakórusa, a Harmac-Zádorháza-Rimaszécs Női Énekkara, a Simonyi Bárka Kórus, a Hanvai Tompa Mihály Vegyeskar, a Hanvai Református Férfikórus, a Tornaljai Református Gyülekezet Vegyes Kórusa, a Gömörhorkai Női Énekkar, a Losonci Serly Kórus, a Vály-völgyi Kórus, a Gömöri Református Egyházmegye Lelkészeinek Kórusa.
A Gömöri Egyházmegye református gyülekezeteinek kórusai közös énekkel is készültek. Az Úr csodás kegyelme ének hat versszakának első s utolsó részét közösen, második versszakát a nők, a harmadikat a férfiak, a negyediket a templom bal oldalán elhelyezkedők, az ötödiket a jobb oldalon helyet foglalók énekelték különleges zenei élményt nyújtva. Az alkalomért Nt. Nagy Ákos Róbert esperes adott hálát, s mondott imát, majd sor került a köszönetnyilvánításokra. Minden kórus vezetője emléklapot és a nagybalogi Szivárvány Énekkar hanghordozóját vehette át a nagybalogi református egyház lelkészétől és gondnokától. A házigazdák virágcsokorral és a Szivárvány cédéjével mondtak köszönetet a vendégeknek és a gömöri lelkészeknek is.
Pár éve Bán Zoltán egyházmegyei főgondnok pénzjutalomban is részesíteni a kórusokat, minden esztendőben két-két közösség kap támogatást az MKP besztercebányai megyei képviselőinek jóvoltából. 2012-ben a losonci Serly Kórus ill. a Gömöri Református Egyházmegye Lelkészeinek Kórusa részesült az anyagi támogatásban. Bán Zoltán antik könyvvel jutalmazta meg a Hanvai Református Férfikórust, akik Gömörben már egyedüliként idézik azt az időt, amikor még minden református közösségnek volt dalárdája.
A legtöbb kórus emlékei szintén Nagybaloghoz fűződnek, amikor tíz évvel ezelőtt először rendezték meg a kórustalálkozót, azóta a rendezvény meghonosodott a megyében, s ahogyan Ft. Erdélyi Géza ny. püspök fogalmazott „az együtt éneklés megtanított együtt örülni is”.
A találkozó a helyi kultúrházban szeretetvendégséggel folytatódott, ahol a község polgármestere Csúr Tibor is köszöntötte a kórustalálkozó résztvevőit.

A rendezvényen készült képriportunkat a Képgalériánkban tekinthetik meg.

HE, Felvidék.ma