35512

Pozsonyban tartotta 61. ülését az alapszabály-módosító kongresszusra készülő MKP Országos Tanácsa.  (Képgalériával és sajtótájékoztatóval frissítve)

A Magyar Koalíció Pártján belül a helyi szervezetek taggyűléseit követően lezajlottak a járási konferenciák is, amelyek véleményezték az országos elnökség alapszabály-tervezetét, és saját javaslatokat is megfogalmaztak. Az MKP országos Tanácsa ezeket összegzi és vitatja meg, majd megteszi javaslatát. Bárdos Gyula, a testület elnöke hangsúlyozta, természetesen csak javaslatról lehet szó, hiszen a döntés a kongresszusi küldöttek kizárólagos joga, akik szeptember 22-én, az MKP alapszabály-módosító közgyűlésén, Füleken teszik ezt meg.
Berényi József pártelnök elmondta, az MKP hatékony működéséhez a mostaninál egyszerűbb alapszabályra van szükség.
A járási konferenciákon az MKP névváltozásával kapcsolatban a következő javaslatok születtek:  három járás szerint ne legyen névváltoztatás, a Magyar Közösség Pártját 10 járás támogatja, újabb négy járás szerint elég volna ennek az első két szava, azaz: Magyar Közösség. Két járás más nevet javasolt: Szlovákiai Magyarok Pártja, Értünk. Erről a kérdésről is vita folyt az MKP OT ülésén.

Berényi József pártelnök a sajtótájékoztatón elmondta, az új alapszabállyal három fő feladatnak kívánnak megfelelni. A pártot nyitottabbá kell tenni, modernizálni kell és egyben egyszerűsíteni. A párt elsősorban Dél-Szlovákia, valamint az elmaradott régiók érdekképviseletét vállalja fel. A párt elnevezésével kapcsolatban az MKP OT tagjai közül a “Magyar Közösség Pártját”, illetve a “Magyar Közösséget” támogatják a legtöbben. Valószínűleg egyszerűsödik majd a tagfelvétel. Bárki, aki egyetért az alapszabályban foglaltakkal, kitölti a belépési nyilatkozatot, és máris párttaggá válhat – és ezt akár már a világhálón keresztül is megteheti. Az esetleges visszaélések megelőzése érdekében azonban csak a következő helyi szervezeti gyűléstől kezdve lesz szavazati joguk az újonnan felvett párttagoknak.
Farkas Iván alelnök azok táborába tartozik, akik szerint az elnevezésből ki kell hagyni a párt kifejezést. Portálunknak elmondta, a Magyar Közösség egyértelműen kifejezi a párt célját, nem kell változtatni az emblémán sem, hiszen eddig is csak az MK betűk szerepeltek a logóban. A párt kifejezés sok emberben negatívan hangzik, ezért is lehet, hogy a szlovák törvényhozás és a magyar Országgyűlésben helyet foglaló pártok többségénél ez szintén hiányzik az elnevezésükből (Magyarországon csak az MSZP, Szlovákiában pedig csak az SDKÚ pártelnevezése tartalmazza ezt – szerk. megj.).

A Robert Fico vezette szlovák kormány lépéseit Farkas Iván gazdasági és régiófejlesztési alelnök és Németh Gabriella szociális és egészségügy alelnök értékelték. Farkas Iván szerint a kormány elhibázott válságkezelő programot indított útjára, mely inkább válsággerjesztő, mint kezelő, emellett ellentétben áll a választási ígéretekkel. Az MKP szerint ezért indokolt a választópolgárok kiábrándultsága és csalódottsága. Az kormány adópolitikája is rontja a vállalkozók helyzetét. A közlekedés terén is romlott a helyzet, vasútjáratok szűnnek meg, Dél-Szlovákiában is, ezt az MKP határozottan elítéli. (Részletesen lalább az MKP OT Nyilatkozatában).
Németh Gabriella úgy látja, a kormány nem a kisemberek javát szolgálja. A gyógyszerárak emelése komoly gondot okoz széles rétegeknek. A nyugdíjbiztosítás és az egészségügy biztosítás terén sem ért el kedvező eredményeket. Ha ezek után még bevezetik az egy egészségügy biztosítós rendszert, akkor megszűnik az egészséges konkurencia, ami a színvonal csökkenését eredményezheti.
Újságírói kérdésre válaszolva Szigeti László kulturális és oktatásügyi alelnök elmondta, a pedagógusok jövő heti sztrájkát az MKP jogosnak tartja és támogatja törekvéseiket. “Évek óta csak ígérgeti az oktatásügyben dolgozók bérének rendezését. Amíg tavaly az egészségügyben dolgozók jelentős, 20-30%-os béremelést harcoltak ki, addig a pedagógusoknak be kell érniük alig több mint 5%-kal. A helyzet megalázó és tarthatatlan” – mondta.  (O.N., Felvidék.ma)

Képgalériánk itt tekinthető meg.

A Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsának Nyilatkozata

A Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsa elhibázottnak tartja a Robert Fico vezette szociáldemokrata kormány válságkezelő politikáját, amely szöges ellentétben áll a párt választási kampányban tett ígéreteivel, és eltér a kormány programnyilatkozatától is. Ezért indokoltnak látjuk a választópolgárok csalódottságát és kiábrándultságát, hiszen a Smer-szociáldemokrácia biztonságot ígért az embereknek, helyette romló életkörülményeket és szociális bizonytalanságot kapott.

  • Adópolitikájával rontja a vállalkozói közeget, a hazai kis- és közepes vállalkozók támogatása helyett növeli azok adóterheit, az öngondoskodó egyszemélyes és kisvállalkozók, illetve szerződéses munkaviszonyt vállalókat pedig adó- és járulékterhekkel lehetetleníti el, ami a foglalkoztatottság bővítése helyett a munkanélküliséget növeli majd.
  •  Magukra hagyta a családokat és az önkormányzatokat az idős vagy beteg polgárok szociális ellátása során. A szociális szolgáltatások az átlagos családok számára gyakorlatilag elérhetetlenek, miközben tovább terheli az egészségügyi szolgáltatásokat igénylő polgárokat azáltal, hogy tovább nő a gyógyszerek ára, de romlanak az egészségügyi ellátás egyéb feltételei is. Hiszen a kormány csökkentette a saját biztosítottjai után befizetett összeget, tehát tovább tart az ágazatban tapasztalt pénzhiány.
  • Lemondott a regionális különbségek felszámolásáról, hiszen a közút- és vasúthálózat fejlesztési programja messze elkerüli a gazdaságilag leginkább leszakadó dél-szlovákiai régiókat, sőt, 2012. december 1-jétől további vasúti szárnyvonalak megszüntetését tervezi – ami ellen az MKP Országos Tanácsa határozottan tiltakozik.
  • Elfogadhatatlan, hogy a kormány ígéretei ellenére elutasítja az oktatásügyben dolgozók, a pedagógusok és nevelők bérének hosszú távú és kiszámítható rendezését. Az MKP Országos Tanácsa teljes támogatásáról biztosítja az oktatásügy alkalmazottjainak bérfejlesztésre vonatkozó követeléseit, s arra biztatja őket, vegyenek részt a szeptember 13-ára tervezett tiltakozó megmozduláson.
  • Nem tartotta be ígéretét a kormány a kisebbségek jogállásának változatlanságát, a status quót illetően, hiszen megszüntette a kisebbségi kormányalelnöki posztot és egy szűk hatáskörrel rendelkező kormánybiztost nevezett ki e bonyolult és átfogó rendezést igénylő feladatkör ellátására.

Az oktatásügyi minisztérium az egyetlen magyar felsőoktatási intézmény, a Selye János Egyetem elhamarkodott és igazságtalan leminősítését tervezi. Az MKP Országos Tanácsa felhívja tagjai és szimpatizánsai figyelmét, hogy támogassák az egyetem aláírásgyűjtését az egyetemi rang és név megtartásáért.
Abszurd és elfogadhatatlan az is, hogy Malina Hedvig továbbra is zaklatásnak van kitéve.

A Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsa mindezek alapján továbbra is szükségesnek és fontosnak tartja, hogy alapszervezeteink, illetve helyi és megyei képviselőink maximális nyitottsággal keressék az együttműködés lehetőségét a civil szervezetekkel és polgári társulásokkal, közösen keressék a megoldásokat helyi és megyei szinten régiónk gazdasági és szociális gondjainak rendezésére, és kölcsönösen támogassák egymást közösségünk kulturális és nyelvi hagyományainak őrzésében és ápolásában, nemzeti azonosságtudatunk fejlesztésében.