36199a

Október 23-án Budapesten a Parlamentben Magyar Becsület Rend kitüntetést kapott Tamás Aladárné Szűcs Ilona, Balogvölgy tanítónője. Ilonka néni a Magyar Becsület Rend első kitüntetettje. (Frissítve + Képriport)

Az állami elismerést Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök jelenlétében Áder János államfő adta át, Magyarország és a nemzet érdekében tanúsított kiemelkedő szolgálat és hősiesség elismerése jeléül.

Az ünnepélyes kitüntetés átadására az országház Munkácsy-termében került sor délután három órai kezdettel. A családtagok mellett Felvidékről jelen volt Berényi József, az MKP elnöke, a Rimaszombati járás küldöttsége: Auxt Ferenc, az MKP járási elnöke, Bán Zoltán, a Gömöri Református Egyházmegye főgondnoka és Juhász István, gömöri mecénás Hanváról. Az ünnepségen részt vett Šimko József, Tamás Ilonka néni lakhelyének, Rimaszombat városának polgármestere, s nem utolsó sorban tiszteletét tette, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, Lomnici Zoltán és főtitkára Szunai Miklós is.
Az ünnepélyes átadás résztvevőit Orbán Viktor miniszterelnök üdvözölte. Méltatta Ilonka néni életútját, példaképként állította minden magyar elé. Majd Ilonka néni nagy meghatottsággal vette át Áder János államfőtől a kitüntetést, s miután megköszönte, fogadta a gratulációkat. Ilonka néni említést tett a sorstársakról is, akik szintén küzdenek a jogfosztásokkal szemben. Az egyszerűsített honosítást lehetővé tevő magyar törvénymódosítást követően, Anikó lányával együtt kérvényezte a magyar állampolgárság felvételét. Emiatt Szlovákia megfosztotta őt szlovák állampolgárságától. Több mint egy éve egyik élharcosa annak, hogy a magyarságukat nyíltan vállaló felvidékiek a magyar állampolgárság felvételét követően megtarthassák szlovák állampolgárságukat is.
Délután negyed ötkor a központi állami ünnepségre a Parlament elé Orbán Viktor a Magyar Becsület Renddel frissen kitüntetett Ilonka nénivel karonfogva vonult ki, ahol nagy tömeg várta őket. A miniszterelnök itt is bemutatta Ilonka néni életútját, és köszönetet mondott azért, amit a magyar nemzetért tett. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy 100 éves kora ellenére Ilonka néni aktív tagja a rimaszombati közéletnek, tagja az MKP-nak, alapítója és aktív vezetője a Wass Albert nyugdíjas klubnak. A kormányfő kiemelte, hogy Ilonka néni megélte a múlt század legnehezebb időszakait. A történelem szeszélyei folytán ötször változott az állampolgársága úgy, hogy szülőföldjét sosem hagyta el és mindig magyar maradt.
A magyar miniszterelnök után Tamás Ilonka néni is szólt az ünneplőkhöz, felvidéki sorstársai nevében köszöntötte a nagy tömeget.

“Örülök, hogy ilyen sokan vagyunk. Megköszönve ezt a nagy-nagy kitüntetést, amit nem is tudom, miért kaptam, a világ legtermészetesebb dolga. Én most üdvözletet hozok a Felvidékről, a felvidéki sorstársaimtól, akikkel együtt harcolunk az igazunkért. A szép szó erejével csak egy idézetet szeretnék elmondani. Felvidéken, a Balogvölgyében, az ősi Balogvár romjai mellől, ahol valamikor Gyöngyösi István lakott, Széchy Mária ajándékaként, és ezeket a sorokat írta Murányi Vénusz című versében. Ha tehetném, ezeket a sorokat mindenkinek a szívébe vésném.
„Nem nemes elme mely mindjárt változik,
akarmi szélre is nádként ingadozik,
ott tisztul az arany, hol az tűz lángozik,
az rózsa is tövis között virágozik.”
Ebben minden el van mondva, amit tennünk kell. Én is azt teszem” – mondta Ilonka néni.

Az ünneplő közönség nagy ovációval köszöntötte a Magyar Becsület Renddel kitüntetett Balogvölgy tanító nénijét, akit a nemzet tanító nénijeként ünnepelt az egész ország. Tamás Ilonka néni 100 évesen szálegyenesen állt a több mint 400 ezres tömeg előtt. Kiemelte, ha elölről kezdhetné, újra csak így cselekedne. Orbán Viktor ezt követően tartotta meg ünnepi beszédét.

 A gömöri képviselők boldogok, hogy részesei lehettek ennek a nem mindennapi alkalomnak. “A magyar közélet jelentős személyei között lehettünk, s Ilonka nénink nekünk is felejthetetlen élményt szerzett. A száz éve csodálatosan el van rejtve, sok erőt, hitet, reménységet meríthetünk belőle” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Auxt Ferenc, az MKP Rimaszombati járási elnöke. Hozzátette: “A kitüntetéshez a legnagyobb tisztelettel gratuláltunk, ez a magas rangú elismerés a gömörieknek, a sokszor kiemelt Balogvölgynek is üzen. Ilonka néni mindannyiunkat képvisel” – mondta a Felvidék.ma-nak. 

A Kossuth téri ünnepségnek további felvidéki vonatkozású történései voltak. Márai Sándor, kassai születésű költő “Mennyből az angyal” című versét szavalta Csurka László színművész. Koncertet adott a Kossuth-díjas, a felvidéki Szarka-fivérek – Gyula és Tamás – vezette Ghymes együttes.

* * *

Magyar Becsület Rend

Az Országgyűlés 2011 decemberében fogadta el az állami kitüntetésekről szóló törvényt, amely alapján a Magyar Becsület Rend Magyarország és a nemzet érdekében tanúsított kiemelkedő szolgálat, vagy hősiesség elismerésére szolgál. Magyar állampolgárok számára a Magyar Becsület Rendből évente legfeljebb 10 db adományozható.
A Magyar Becsület Rend a Szent Koronáról lefüggő-, a fülnél keresztbe fektetett kardokkal ékesített rendjelvény. Az inszigniát nyakban viselik. Ovális arany, enyhén domború kivitelben készült 47 x 39 mm érem, szegélyén zománcozott díszítéssel. Az előlapon ovális mezőben Magyarország államcímerének heraldikailag bal oldali képe. Hármas halmon nyugvó kettős kereszt, talpánál nyitott leveles korona. Az előlapon körben 13 mm-es, arany szegélyű, hármas babérlevelekből álló koszorú. Fent és lent, illetve mindkét oldalon középen egy-egy keresztbe egymásra fektetett arany szalaggal.
A hátlapon középen Imre magyar király 1202-es aranybullájának pajzsba foglalt címerképe. Hétszer vágott pajzsmező, egyes sávokon, összesen hét oroszlán alakkal. A hátlapon körben felirat: Becsület Rend. A hátlapon körben 13 mm-es aranyszegélyű, hármas babérlevelekből álló koszorúval. Fent és lent, illetve mindkét oldalon középen egy-egy keresztbe egymásra fektetett arany szalaggal. Az arany Szent Korona mérete 29 mm. A Szent Korona valósághű ábrázolása plasztikusan kidolgozott. Oldalain egy-egy oldalfüggővel.
A trapéz alakú fülön ráhelyezve két egymásra fektetett arany kard található. A pengecsúcsok felül, a markolatok pedig alul helyezkednek el. A Rend szalagja nyakban viselendő, vörös, szélein fehér és vörös sávokkal, középen fehér mezőben, piros-fehér-zöld sávokkal.
A szalag 40 mm-es vörös szalag, szélein 3-3 mm-es fehér és zöld sávokkal, középen 3-3 mm-es fehér-vörös-fehér-zöld-fehér sávozat.

* * *

A rendezvények készült képek itt tekinthetők meg.

Felvidék.ma