szlovak-parlament01

A felsőoktatási törvény módosításával folytatja ülését a parlament. A Dušan Čaplovič miniszter által előre jelzett változások számos szigorítást hoznak a rendszerbe.

Ha a javaslat jóváhagyásra kerül, 2013-tól közintézményként, állami intézményként és magán intézményként működhetnek majd felsőoktatási intézmények, amelyek az akkretditációs minősítések szerint szakfőiskolai, főiskolai és egyetemi besorolást kapnak. A szakfőiskola és főiskola felső szintű alapképzést nyújthat, az egyetem másodfokú és harmadfokú (doktori) képzést is. Ezzel lényegében áttér Szlovákia is a bolognai kritériumokra; a szakfőiskolák és főiskolák elsősorban a gyakorlati élet számára képeznek majd szakembereket különböző szakterületeken, 3 – 4 tanéves oktatási ciklusokban, a másodfokú képzés 5 – 6 éves lesz, a doktori képzés 3 -5 éves. A levelező tagozatos hallgatók esetében a képzés 1 – 2 évvel hosszabb ideig fog tartani. Természetesen: a levelezős képzés tandíjas lesz, a tandíjak felső határát a minisztérium fogja meghatározni. Ugyancsak tandíjassá tenné a nem szlovák nyelven folyó képzéseket a kormány (a kisebbségi nyelveken oktató intézményeket leszámítva), ami elsősorban a külföldi hallgatók terheit növeli meg.
Szigorodnak a tudományos címek megszerzésének feltételei, hogy pl. professzori címet valóban csak arra érdemes, nagy tudású emberek kapjanak.
E törvény részeként veszíti el egyetemi besorolását a komáromi Selye János Egyetem. Módosulni fog a diákhitel-törvény és fiatal pedagógusok hiteltámogatási alapjának szabályozása, a kettő összevonásra kerül, és egyetlen közös, a közművelődést támogató alapot hoznak létre helyette.
Az általános vita meglehetősen antagonisztikus érvek mentén folyik, elsősorban az ellenzéki padsorokból óvják a kormányoldalt a tanszabadság megnyirbálásától, a nemzetközi szerződések megsértésétől. Sok az egymásra mutogatás, a személyeskedés, de alapvetően tárgyszerű a vita.
Tegnap a plénum második olvasatba utalta az egészségügyi törvénycsomagot, amelynek részeként megváltozik a gyógyszerár-képzés, megszűnnek a gyógyszertár-láncok és a hűségkártya-rendszerek. Kötelező lesz, hogy minden egyes gyógyszertárban legyen főállású szakképzett gyógyszerész, és egy személy csak egy gyógyszertár üzemeltetésére kaphat engedélyt. A jogszabály szabályozza a gyógyszerkivitel feltételeit is.

NGYR, Felvidék.ma