36133

Október 19-én délelőtt a II. Önkormányzati Szabadegyetemen megkezdődött az önkormányzati képviselők, tisztségviselők, polgármesterek tanácskozása. A szabadegyetemen Dél-Szlovákia déli falvainak a képviselői vannak jelen. A tanácskozást Király Zsolt, a Vox Iuventae vezetője moderálja.

Őry Péter, a Pro Civis polgári társulás elnöke megnyitotta az idei Önkormányzati Szabadegyetemet: köszönetet mondott Naygmegyer városnak a támogatásért és mindenkinek, aki részt vett a szervezésben, és segítséget nyújtott, hogy idén is létrejöhetett a rendezvény. Elmondta, hogy  hagyományt szeretnének teremteni, és egyfajta hiánypótlásra törekszenek a szlovákiai intézményrendszerben.
Néveri Sándor, Nagymegyer polgármestere is köszöntötte a jelenlévőket, röviden bemutatta a várost, és jó tapasztalatcserét kívánt a jelenlévőknek. Üdvözlő beszédében kitért arra, hogy az önkormányzás az egyik legbonyolultabb rendszer, de egyben a legfontosabb tényező is az emberek életében. A siker ezen a téren emberfüggő, fontos az összedolgozás, hiszen a választók jóléte rajtuk, polgármestereken is múlik, ezért fontosnak tartja az összefogást, mivel az állam nem kényezteti a déli régiót az infrastruktúra fejlesztése terén sem.
Első előadóként Mészáros Alajos, az MKP európai parlamenti képviselője “Az európai területi együttműködés kiindulópontjai az Európai Unió új költségvetési időszakára” címmel foglalta össze gondolatait. Ismertette azokat a kulcsszavakat, amelyekhez csoportosulnak a programok. 2013 a programok megtervezésének az időszaka, míg a 2014-es év a programok indításának az időszaka lesz – hangsúlyozta. Pozitívan értékelte, hogy ebben az időszakban már lényegesen kevesebb adminisztrációra számíthatnak a pályázók. Végezetül ismertette az új szabályokra tett javaslatokat és azok hozadékait.
Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója előadásának a címe “Az autonómia-modellek az Európai Unióban” volt. Vázolta, hogy az Európai unióban legalább 11 állam biztosít valamilyen formában autonómiát a kisebbségek számára. A lényeg azonban mindig ugyanaz: figyelembe veszik az etnikai, nyelvi, nemzeti törésvonalakat. Érdekességként megemlítette, hogy Finnországban háromszoros autonómia működik, és különböző jogosultságai vannak az ott élő kisebbségeknek, de kötelezettségeik is vannak. Tehát Európában ma többféle autonómiáról beszélünk a kisebbségek vonatkozásában: etnikai, helyi, területi, pénzügyi, közigazgatási, kulturális. Az előadás során a jelenlévők megismerkedtek az autonómia fogalmával, az autonómia formáival, bemutatta a Gross-jelentést, melyet az ET Parlamenti Közgyűlése a 2003/1334. sz. határozatával fogadott el, és amelyben a következő képen írnak a demokráciáról és a többségnemzet és a kisebbségi nemzet párhuzamos nemzetépítéséről: „A demokrácia nem csupán annyit jelent, hogy a többség nézeteinek mindig diadalmaskodnia kell: olyan egyensúlyt kell kialakítani, amely biztosítja a kisebbségekkel szembeni igazságos és megfelelő bánásmódot, és megakadályozza a domináns pozícióval való visszaéléseket”, mondta előadásában Kántor Zoltán.
Horony Ákos és Tokár Géza, a Szlovákiai Magyar Kerekasztal képviselői előadásaikból a kisebbségi nyelvhasználati törvényről és a dél-szlovákiai önkormányzatok kötelességeiről és lehetőségeiről nyertek tájékoztatást a résztvevők. Szó esett az önkormányzatok jogköreiről és azok gyakorlati hatásairól.
Az előadásokat követően a résztvevők kérdéseket intézhettek az előadóknak az eddig elhangzott előadásokkal kapcsolatosan. A délutáni órákban kerül bemutatásra a www.onkormanyzas.sk honlap, ahonnan az érdeklődők magyar nyelven olvashatják az önkormányzatokra vonatkozó törvényeket, valamint kétnyelvű formanyomtatvány mintákat tölthetnek le. Ezt még a Duna Régió Stratégiáról szóló előadás követte valamint a nagymegyeri Termál Corvinus fürdő marketingigazgatójának előadására került még sor.
BB, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”36124,36101″}