36230

 A szlovák kormányhivatal október 24-én kapta meg a Legfelsőbb Bíróság újabb döntését az oroszvári kastélyt visszakövetelő bencés rendi beadvány ügyében. A második jogorvoslati kérelmet már ez a testület is elutasította.
A Magyar Bencés Kongregáció európai fórumok elé viszi az oroszvári kastély ügyét. (Frissítve)

A bencés rend a sikeres nyári legfelsőbb bírósági óvást követően ismét pert veszített a kerületi bíróságon. Az eljárásban a bencések Oroszvár, Dunacsún, Járfalu és Pozsonypüspöki kataszterében fekvő ingatlanokat és az oroszvári kastélyt kérik vissza jelenlegi használóiktól. Összesen 15 állami szervet érint a per, amelynek beadványát a Pozsonyi V. Kerületi Bíróság ismételten hibásnak nyilvánította és elutasította. A bíróság újra arra hivatkozott, hogy az érintett ingatlanok nincsenek szakszerűen meghatározva, illetve hogy a vagyon visszaszolgáltatására kijelölt állami hivatalok megnevezése pontatlan, s mivel a hibákat a Szent Benedek Rend a megadott határidőn belül nem javította ki. A bíróság arra is hivatkozik, hogy a beadványban pontatlanul volt meghatározva, hogy az elsőfokú döntést milyen pontjaiban és mekkora terjedelemben támadta meg, illetve nem volt tételesen megfogalmazva, hogy az ítéletben mit tart helytelennek és konkrétan miért, így a beadvány tárgyalását elutasította. Az újabb jogorvoslati kérelmet a Legfelsőbb Bíróság is elvetette.
A szlovák kormányhivatal a Legfelsőbb Bíróság újabb ítéletét megelégedéssel fogadta. „Az oroszvári kastély tulajdonosa így a Szlovák Köztársaság – a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala és a Szlovák Népművészeti Együttes (SĽUK)” – áll a kormányhivatal közleményében.

Ha Szlovákiában nem lehetséges, akkor az európai fórumok előtt folytatja a fellebbezést az oroszvári kastély ügyében a Magyar Bencés Kongregáció – közölte a szerzetesrend magyar kongregációja október 25-én, csütörtökön az MTI-vel. Utaltak ugyanakkor arra: “az elmúlt napok pozsonyi hírei ellentmondásosak voltak. A szlovákiai Legfelsőbb Bíróság döntéséről hivatalos tájékoztatást még nem kaptunk”.
Az oroszvári kastély visszaszolgáltatásáért a Magyar Bencés Kongregáció az egyházakat ért igazságtalanságok jóvátételét célzó szlovák jogszabály alapján folyamodott a szlovák hatóságokhoz. Az ügyben 2002 márciusában indult meg az eljárás a pozsonyi 5. számú járásbíróságon.
A bencések 1994-ben kérvényezték a kastély visszaszolgáltatását a szlovák államtól, arra hivatkozva, hogy az 1948-ban, az akkori Szlovák Nemzeti Tanács döntése alapján elkobzott ingatlant Stefánia belga hercegnő – Lónyay Elemér gróf 1945-ben elhunyt felesége – végrendeletében a bencés rendre hagyta. A kérvényt a szlovák állam semmisnek nyilvánította, mivel álláspontjuk szerint az nem tartalmazta a törvényben előírt alaki kellékeket. Ezt a döntést támadta meg a rend 2002-ben. Az ügy több elutasító határozatot követően 2008-ban a szlovák alkotmánybíróságra, majd az újabb elutasítás után a Legfelsőbb Bírósághoz került. Utóbbi mostani döntése jogalapot ad arra, hogy az ügyben – miután az országon belül az összes jogorvoslati lehetőség kimerült – nemzetközi fórumhoz lehessen fordulni.

Az oroszvári kastélyt reprezentációs célokra szeretné használni a szlovák kormányzat, felújításáról augusztusban hoztak döntést. A munkálatok fedezetéről szóló elképzelést októberig kellett volna vázolnia Peter Kazimír pénzügyminiszternek. Mivel erre eddig nem került sor, továbbra is kérdéses, hogy az évtizedek óta romló állagú neogótikus építmény felújítására honnan kerít pénzt a kormány.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”36212,35486,35100,35022,35077″}