36279

Kinek az érdeke, egy új, harmadik párttal még jobban szétforgácsolni a felvidéki magyarságot?

Megdöbbentő? Nem! Elkeserítő és felháborító: újabb magyar párt van a láthatáron. Úgy látszik, ismét szerepelni vágynak az olyan izgága felvidéki magyarok, akik nem okultak a múltból. Mintha a kozmikus űrből pottyantak volna közénk és nem tudnák, hogy az elmúlt húsz év alatt mennyire zavaros volt a szlovák politikai színtér. Mintha nem tudnák, milyen sok politikai párt és mozgalom keletkezett vagy hasadt szét, melyeknek többsége vagy eltűnt, vagy jelentéktelenné zsugorodott. Sajnos magyar közösségünket is utolérte ez a meggondolatlan „divatos” hullám. Emlékezzünk a „hosszúnevű” pártra, amely később kettéhasadt, majd mindkettő eltűnt a történelem süllyesztőjében. Szemtanúi és szenvedő alanyai vagyunk annak, hogy megalakult a definiálhatatlan Most szlovák-magyar párt, amely félelmetesen megosztotta magyar nemzeti közösségünket. Most pedig, amikor már ég a ház, ez a párt, vagyis azok, akik szétzilálták, szétverték magyar közösségünket, a leghangosabban kiabálnak szoros együttműködésért, egységes fellépésért. Különös irónia – skizofrén helyzet.
És íme, felüti a fejét egy új kezdeményezés. Megjelenik néhány naiv felvidéki magyar meggondolatlan fantaszta, hogy majd az ő tömörülésük lesz az igazi. Szerintük az általuk létrehozott új párt közvetítésével majd nagyszerű együttműködés alakulna ki a felvidéki „három” párt között. Vagyis, amolyan katalizátor szerepet vállalnának, de most, sajnos nem kémiáról van szó, hanem tudattal rendelkező élőlényekről – emberekről. Nem voltak elég tanulságosak az elmúlt évek lesújtó eseményei?

Valóban meg vannak győződve az „új lelkes szervezők”, hogy ez lesz az igazi, a megváltó párt? Vagy hiányzik a józan ész, vagy feltűnési viszketegség az egész, esetleg önös érdek vezéreli az „ötlet gazdákat”? Nem látják, vagy nem akarják tudni, kinek az érdekeit szolgálják azzal, ha még jobban megosztják felvidéki magyarságunkat?! A múlt eseményei, balsikerei bizonyítják, hogy a lényegében magyarellenes szlovák közegben két párt is sok. Az új párt kezdeményezői úgy viselkednek, mintha olyan sokan lennénk felvidéki magyarok, hogy bármennyi ütőképes pártot ki lehetne szabni ebből a közösségből. Valóban nem tudják, kinek az érdeke a maroknyira zsugorodott szlovákiai magyarok sorvadását, széthullását előidéző újabb és újabb pártok megalakulása – vagy nagyon is tudatosan fogtak ilyen bűnös, a közösségünk számára káros kezdeményezésbe!
Hatásos elnevezést javasolnak az új, születendő pártnak: Magyar Kereszténydemokrata Szövetség. Hiszen mi felvidéki magyarok elsősorban keresztények, konzervatívok vagyunk, és már hosszú évtizedek óta valódi demokráciára vágyunk. Mivel az MKP egy évtizede oszlopos tagja az Európai Néppártok Szövetségének, tevékenysége keresztény, konzervatív és demokratikus értékrenden alapul. Teljesen józanul gondolkodva egyértelmű, hogy ez a formálódó új politikai erő csak egy minden felvidéki magyar polgárt megzavaró, megtévesztő és félrevezető képződmény lesz. És máris itt az újabb vészhelyzet: az új magyar párt a jövő évi megyei választásokon már szeretné megmérettetni magát. Mi lesz a végeredmény Felvidéken?

Ugyanaz, mint Erdélyben: három szék között padlót fogunk. Nem elég riasztó figyelmeztetés az Erdélyi állapot?!
Kinek jó és mire jó egy új magyar párt Felvidéken? Talán így megerősödik és hatékonyabb, sikeres és eredményes lesz érdekképviseletünk? Kinek kell még egy új magyar párt? Ugyanazoknak, akiknek a Most kellett! Elsősorban szlovák kárörvendő ellenfeleinknek: őröljük fel önmagunkat lassan, de biztosan. Az ilyen pluralizmus nem kell, mert tönkretesz és kivégzi magyar közösségünket. Érdemes kiemelni a magyarországi KDNP határozott állásfoglalását. Joggal aggódnak testvérpártunk képviselői, mert józanul mérlegelve látják, hogy a további megosztás felvidéki magyarságunkat a fokozatos elmúlásba taszítja.

Úgy látszik, egyesek szerint nem elég a gondunk. Nem volt elég a Most szétforgácsoló törekvése? Mielőtt magunkhoz térünk egy újabb megosztó párt kell?! Vagy higgyünk a leendő politikai csoportosulás szóvivőjének, hogy csak a keresztény értékek képviseletét, felkarolását hiányolják? Ahhoz nem kell új pártot alapítani, elég csak a meglévő párton belül (MKP) többet tenni a keresztény értékekért. Most, amikor azon töprengünk és vitatkozunk, hogy milyen módon lehetne egységbe kovácsolni a felvidéki magyarokat, hogy ismét józan erőt képviseljünk és sikeresek legyünk, az ilyen, közösségünk további rombolását elősegítő „magyarellenes” cselekedettel önmagunk vesztébe rohanunk! Ébredjünk föl! Ne hagyjuk tovább forgácsolódni rohamosan zsugorodó felvidéki magyarságunkat! Fogjunk össze, álljunk ellen az ilyen és hasonló kezdeményezéseknek! (Egyúttal meg kéne tisztítani kis társadalmunkat a zavartkeltő nemkívánatos, izgága elemektől is.)
Igen, föl kell ébrednünk, riadót kell fújni és rohamosan ki kell építeni azt az utat, amely – nem törődve a szlovák politika ijesztgetéseivel és támadásaival – az újjászületéshez és az egységhez vezet!

Duka Zólyomi Árpád

{iarelatednews articleid=”36204,36185,36193″}