36142

Emberi Méltóságért kitüntetésben részesült Tamás Ilonka néni Budapesten, 2012. október 19-én. Közben Ilonka néni levelet írt a az Európa-i tagállamok Budapestre akkreditált nagyköveteinek, hogy tájékoztassák kormányfőjüket a szlovákiai jogfosztásról.

Emberi Méltóságért kitüntetésbenrészesítette a százéves Tamás Ilonkát, a szlovák állampolgárságától megfosztott felvidéki tanítónőt helytállásáért az Emberi Méltóság Tanácsa pénteken, október 19-én Budapesten. Az Emberi Méltóságért-díjat Lomnici Zoltán elnök és Szunai Miklós főtitkár adta át a felvidéki tanítónőnek.
Lomnici Zoltán a díjátadón “a nemzet tanító nénijének” nevezte Tamás Ilonkát, és azt mondta: megkockáztatja, azzal, amit tett, már most hős. Kitért arra, most nagyon sok felvidéki magyar van annak kitéve, hogy rendőrségi idézést kap, és mindent megtesznek azért, hogy ellehetetlenítsék őket, hogy elhagyják szülőföldjüket. Magyarországnak alapvető érdeke, hogy kiálljon az emberi jogokért, és kötelessége fellépni, ha felvidéki nemzettársunkat éri sérelem – szögezte le.
Szunai Miklós úgy fogalmazott: Tamás Ilonka példát mutat mindenkinek a magyarság tiszteletéből és szeretetéből.
Tamás Ilonka a kitüntetést megköszönve kiemelte: nem volt ez hőstett, “természetes következménye” az életének. “Magyarnak születtem, magyarok voltak az őseim, példát adtak, ezen az úton haladtam és haladok a mai napig. Nem kellett hozzá nagy bátorság” – fogalmazott Ilonka néni. Aki magyar állampolgárnak született, az legyen erős, és bírja ki ezt a tortúrát – mondta az MTI-nek. Szerinte ugyanakkor a megfélemlített magyarokat is meg lehet érteni. Hozzátette: ő azt szerette volna, bármi történik is, ne csak a falak között legyenek magyarok, és bízott benne, hogy a példáját sokan követik.
Tamás Aladárné Szűcs Ilona 1912. május 16-án magyar állampolgárnak született a felvidéki Várgedén. Néhány évvel később – anélkül, hogy elköltözött volna – csehszlovák, majd hat évre rá újra magyar állampolgár lett. A második világháború után ismét csehszlovák , majd a Szlovák Köztársaság 1993-ban történt megalakulásával szlovák állampolgárrá vált. 2010-ben élt a kettős állampolgárság felvételének lehetőségével, a szlovák állampolgársági törvény értelmében azonban nem sokkal azután, hogy megszerezte a magyar állampolgárságot, megfosztották a szlováktól.

Közben Ilonka néni levelet írt a az Európa-i tagállamok Budapestre akkreditált nagyköveteinek, hogy tájékoztassák kormányfőjüket a szlovákiai jogfosztásról. “2012. október 17-én postára adtuk az Európai tagállamok összes Budapestre akkreditált nagykövetének (csak a szlováknak nem) az Édesanyám által jegyzett levelet a szlovákiai jogfosztottságról, jogbizonytalanságokról és a felvidéki magyarság diszkriminációjáról azzal, hogy a levélben foglaltakról tájékoztassák kormányfőjüket, akikhez azzal a kéréssel fordult Édesanyám, hogy az EP Petíciós Bizottságához Dr. Lomnici Zoltán által benyújtott petíciót mind az EP-be, mint a Európai Bizottságban támogassák. Az angolul írt levélhez csatoltuk a Martin Schultznak címzett (az EP törvény úgy írja elő, hogy a Petíciót a mindenkori EP elnöknek kell címezni) beadványt (petíciót) is – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Fehérné Tamás Judit, Ilonka néni lánya.

A tájékoztató levélben kifejti, hogy véleménye szerint a Szlovák Köztársaság súlyosan megsértette több ponton a közösségi jogot, az Unió polgárait védő rendelkezéseket. Ezek többek között: a diszkrimináció tilalma, a megfelelő eljáráshoz, így a jogorvoslathoz való jog garantálása, a jóhiszeműen szerzett jogok védelmének garantálása, a hatékony felülvizsgálat lehetőségének elve, az egyenlőség, és az arányosság elve. Továbbá sérült a jogbiztonság elve, mivel jogfosztott sorstársaimmal egyetemben bíztunk abban, hogy a Szlovák Kormány betartja a Szlovák Alkotmányba foglaltakat.

“Immáron 100 évesen, – 17 hónapja úgy élek a saját tulajdonú lakásomban, hogy az Európai Unió egyetlen egy tagállamában sincs bejegyzett állandó lakhelyem. Nincs személyigazolványom, nincs útlevelem. Nincs szavazati jogom, jogosultságom és nincsenek jogaim.
Jogfosztott sorstársaimmal együtt tisztában vagyok azzal, hogy az Európai Unió az állampolgárság kérdését a tagállami szabályozás körébe sorolja, így a tagállamok szabadon dönthetnek arról, ­ a saját alkotmányuk tiszteletben tartása mellett –, hogy ki lehet az adott ország polgára. A Szlovák Köztársaság az érintett állampolgárok közösségi jogait nem elsősorban a saját alkotmányával ellentétes törvény megalkotásával sértette meg, hanem a törvény végrehajtása során a hatóságok semmibe vették azokat az uniós normákat, amelynek védelmét a Szlovák Köztársaság a közösséghez történt csatlakozásakor vállalta” – szögezi le Tamás Ilonka néni.

A levelet megküldték az összes magyar EP képviselőnek is, úgy a felvidéki, mint erdélyi képviselőknek. Tabajdi Csaba és Surján László EP alelnök már vissza is jelzett, maximális támogatásukról biztosítva, és Bauer Edit is ugyanezt írta – tudtuk meg.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”36076″}