36112

 A komáromi és abaúj-tornai egyházmegyét követően Gömörben tartotta a Missziói Napokat a Szlovákiai Magyar Református Lelkészek Egyesülete 2012. október 10-11-én. A tornaljai gyülekezet nagy szeretettel és áldozatkészséggel adott otthont a tanácskozásnak.

A Missziói Napok a már megszokott program szerint közös áhítattal kezdődtek, majd a komáromi, barsi, abaúj-tornai, zempléni és ungi egyházmegyékből érkezett 15 lelkész ugyanannyi gyülekezetben szolgált, s a szolgálati helyén gyülekezettel és a lelkész szolgálatával ismerkedett. A rendezvény második napján Tornalján folytatódott a tanácskozás, amelyen a hazaiakkal és a vendégekkel együtt mintegy harminc lelkész vett részt. Több fontos ügyrendi pontot sikerült részletesen megbeszélni. Elsőként a Lelkészegyesület és az Anhalti német tartományi testvérszervezet közötti testvérkapcsolat kiépítésének tartalmi kérdései kerültek terítékre. Többek között az, hogy a 2013-as tavaszi közgyűlésen szeretné az egyesület vendégül látni német testvéreink küldöttségét, közvetlen tájékoztatást adhava szolgálatunkról.

Tájékoztatás hangzott el a 2013. január elsejével hatályba lépő lelkészi Segélyalapról, valamint az azt kezelő Kuratórium megválasztásáról. Ez a Segélyalap nagy fontossággal bír a jövőre nézve, mivel küldetése a nehéz helyzetbe került lelkészek és közvetlen családtagjaik támogatása.

Beszámoló hangzott el az előző napi szolgálatokról. Az elhangzottak alapján a gömöri egyházmegye esperese, Nagy Ákos Róbert örömmel állapította meg, hogy az Istentiszteleteken a vasárnapi létszámban, vagy még annál is többen vettek részt a gyülekezeti tagok. Minden szolgálattevő maga is lelkesülten beszélt a gyülekezetekben tapasztaltakról. Ezzel csak megerősítést nyert, hogy gyülekezeteink nyitottak az evangélium hallgatására, s örömmel fogadják a más egyházmegyékből érkezett lelkészeket, őszinte érdeklődéssel tájékozódnak a különböző egyházmegyék életéről. A tanácskozáson testvéri beszélgetés folyt a lelkészek fiatalabb és idősebb nemzedékeinek kapcsolatáról is.
A Missziói Napokon részt vett a szolgálatban és a tanácskozáson is egyházunk püspöke, Fazekas László, akinek imádságával fejeződött be a rendezvény. Örömmel állapíthatták meg a résztvevők, hogy egyházunk vezetése és a lelkészegyesület közös szolgálata egyre inkább erősödik, s ennek áldott jelei a gyülekezetekben is észrevehetők. Köszönet illeti a Fazekas Ágnest odaadó szervezőmunkájáért. Legyen Istené a dicsőség.
Csoma László, Felvidék.ma