selye janos gimnazium01

2012. október 19-én, pénteken névadójukra, Selye Jánosra emlékeztek a komáromi Selye János Gimnáziumban. Az iskola aulájában 9:55 és 12:30 között zajlott az ünnepség.

Kotiers Róza, III.A osztályos tanuló szavalatával kezdődött a megemlékezés, Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba című művét adta elő.
A megnyitó beszédet Krascsenits Angelika, III.A osztályos tanuló mondta.
Ezt követően Dócze Péter, III.B osztályos tanuló játékfilmje került vetítésre: Selye János, a komáromi diák címmel.
A filmet követően Misák Zoltán (III.B) magyar nyelven, Ollé Roland (III.C) németül, Vincze Brigitta (III.A) pedig angolul mutatta be az iskola névadóját. Molnár Tamás (III.A) Selye János munkásságáról szólt, Križalkovič Zsuzsa (III.B) pedig Selye János stresszelmletét mutatta majd be.
Ezt követően „A kutató diák” című pályázat meghirdetésére került sor Deák tanárnő ismertetésében.

„A múlt nagyjainak és nemes hagyományainak tiszteletben tartása felemelkedésünk és megmaradásunk legfőbb biztosítéka. Nemzetünk, családunk, hagyományaink ismerete kell ahhoz, hogy gyökereinkben bízva talpon maradhassunk.
Mi itt, a komáromi magyar gimnáziumban, gyakran idézzük ezért követendő példaként iskolánk elődjét a bencés gimnáziumot, ahol az elmúlt évszázadok során tágabb és szűkebb magyar közösségünk javára több jelentős tanár és kiváló diák tevékenykedett, megalapozva iskolánk szellem – erkölcsi értékrendjét. Itt tanított Baróti Szabó Dávid, Czuczor Gergely, Katona István, Kultsár István, Gidró Bonifác, Harmos Károly, Bíró Lucián, Hites Kristóf.” – vallják a komáromi gimnazisták.
A bencés nemes diákjai voltak többek közt Beöthy Zsolt író, Feszty Árpád festőművész, Konkoly-Thege Miklós csillagász, Alapy Gyula politikus és nem utolsó sorban névadója Selye János biológus.

E szellemi-erkölcsi örökséget hivatott a most meghirdetésre kerülő KUTATÓ DIÁK PÁLYÁZAT feltárni a Hites Kristóf év keretén belül a 2012/13-as tanévben.
A pályázat meghirdetői a Selye János Gimnázium igazgatósága, történelem tantárgybizottság és a Tatai Múzeum.

A pályázat feltétele egy 2-3 oldalas pályamunkák készítése, melyben a gimnázium történelmét, híres tanárai és diákjai munkásságát, vagy akár Gimisz múltját, sporttörténetét dolgozzák fel a pályázók. A témaválasztással november végéig kell jelentkezni a történelemtanároknál.
A pályázatok leadási ideje március vége. Az értékelésre a május végi Project nap keretében kerül sor. A legjobbak értékes könyveket kapnak és egy egynapos kiránduláson vehetnek részt.

„A komáromi Selye János Gimnáziumban úgy szeretnénk építeni a jelent, az iskola és benne diákjaink jövőjét, hogy az összhangban legyen múltunkkal, hagyományaink ápolásával és megőrzésével. Ezért tisztelgünk Selye János emléke előtt, hirdetjük meg a Hites Kristóf évet és benne a Kutató diák pályázatot!” – szól a Selyések üzenete.

SJE, Felvidék.ma