35896

 Megjelent a másfél évtizedes fennállását ünneplő ATELIER művészeti folyóirat ünnepi száma, melyben Kopócs Tibor főszerkesztő „ Jubilál az ATELIER” írásában visszatekint a legutóbbi évek számaira, az eredményekre és problémákra, a közös munkára.

A folyóirat megjelenésének tíz évét 2008-ban egy bővített különszámban szintén összegezték, most pedig az elmúlt öt év számaiból emeltek ki néhány írást, melyek a lap koncepcióját, irányait is tükrözik, a múltidézés kellemes, esetenként persze nehézségekkel, sőt vitákkal tűzdelt emlékeit felidézve. A visszapillantás mérlegkészítést is jelent, hogyan tudták terveiket megvalósítani a nem könnyű anyagi feltételek mellett.
Az ATELIER öt utolsó éve (2008-2012) A szellem agórája, Szakolczay Lajos, budapesti művészetkritikus írása, aki a csaknem öt évfolyam tanulmányait, kritikáit, esszéit, cikkeit újraolvasva úgy véli, művészetünk hordozhat nemzeti karakterjegyeket, de egymás munkáját és értékeit megbecsülve – együtt vagyunk erősek.
Lacza Tihamér, pozsonyi publicista A művészetek virtuális kertje című írásában olvashatunk gondolataiból a 15 éves Atelierről.
Csáky Anna győri költő Kopócs Tiborral történő ismerkedésére emlékszik vissza, egy soproni kiállításon, ahol bámulatba ejtette a Nő fotelban című zománcképe, mely a költőt a Vörös Carmen című verse megírására ihlette.
A 15 éves Atelier-t az Esztergomi Művész Céh elnöke, Kaposi Endre képzőművész is köszöntötte, valamint olvashatjuk Csicsay Alajos Kopócs Tibornak írt levelét.
Megjelent könyvekről, megnyílt kiállításokról, kortárs művészekről is olvashatunk a 15 éves ünnepi számban.

Felvidék.ma